Fotótár

Hajóra szállt és tanított

Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott; az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Mk. 4,1
Fotó: Kalocsai Richard

Éltető kő

Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. 1 Kor 10,3-4
Fotó: Kalocsai Richard

Tavaszi vasárnap

A belváros dombján áll a zilahi református templom tekintélyt parancsoló épülete. Egy évvel ezelőtt jártunk a partiumi városban.
Fotó: Kalocsai Richárd

Érintés

Fa és víz összeér. Ez is, mint minden találkozás, nem múlik el nyomtalanul. Ahogy a fa hullámokat ver, úgy hagyunk mi is nyomot a másik emberben.
Fotó: Sereg Krisztián

Ablakok

Nézd egy házat mutatok / Nem is ház, csak ablakok. / Bennük aki mosolyog / Az az ember ott én vagyok. (Sülyi Péter dalszövege)
Fotó: Kalocsai Richard

"...de versem mint fénysugár"

1905-ben ezen a napon született József Attila. Az ő tiszteletére 1964 óta április 11-én ünnepeljük a költészet napját hazánkban.
Fotó: Kalocsai Richárd

Erdődiék húsvétja

Húsvétra hazavárja népes családját Erdődi Béla és neje. A zilahi református házaspárnál az évek során majd húsz gyermek lelt az otthon melegére.
Fotó: Kalocsai Richárd

Harmadnapon

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" Jn 11,25-26
Fotó: Kalocsai Richard

Nagypéntek

"Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat." Ézs 50,3 (Károli-féle fordítás)
Fotó: Kalocsai Richard

Vére által

"Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied." Lk 22,42
Fotó: Kalocsai Richard

< 1 2 3 ... 73 74 75 76 77 >