Egyházunk

Hírek

20240424_zsinat_borito2

Steinbach József püspököt választotta lelkészi elnökének a Zsinat (videó)

Steinbach Józsefet, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökét választotta lelkészi elnökének a Magyarországi Református Egyház Zsinata. A Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközségben szolgáló püspök úgy fogalmazott, egységben, hitben és reménységben szeretné tovább folytatni a munkát. A tizenötödik zsinati cikluson a tábori püspök személyéről is döntöttek a tagok, Jákob János után Mészáros László vezeti majd a Protestáns Tábori Püspökséget. A zsinat fontosabb döntéseiről és a következő két és fél éves elnöki feladatairól Steinbach Józsefet kérdeztük.

Tovább a cikkhez
ablonczy áron - f: magyorodi milan

Otthont keresnek, nem vagányságot

A fiataloknak nem arra van szükségük, hogy menő legyen az egyház, hanem arra, ha belépnek, azt érezzék: itt fontosak, otthon vannak, elfogadják őket hibáikkal, kérdéseikkel együtt – véli Ablonczy Áron lelkipásztor, a magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala ifjúsági osztályának vezetője. Úgy látja: ha minden ideálisan működne, nem lenne szükség ifjúsági munkára.

Tovább a cikkhez

További hírek

A gályarabok története nem pusztán a szenvedésről szól

Háromszázötven évvel ezelőtt kezdődtek el azok a perek, amelyekben protestáns, főként kálvinista prédikátorokat ítéltek gályarabságra. A szenvedések közepette erős, hitükért kiálló közösséggé formálódtak a meghurcolt lelkipásztorok, tanítók és egyházi elöljárók. Emlékezetünkben leginkább a szenvedésük történetét őrizzük, pedig szabadulásukat követően folytatták szolgálatukat, ezzel is példát mutatva az utókornak. Csorba Dávid irodalomtörténésszel, teológussal beszélgettünk.

Végső búcsút vettek Varga Antalné Nagy Judit egykori munkatársunktól

Örök nyugalomra helyezték Varga Antalné Nagy Juditot, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának egykori gazdasági vezetőjét június 12-én. A Rákoskeresztúri új köztemetőben tartott temetésen családján kívül szerettei, számos barátja, rokona és munkatársa vett részt. A szertartáson Bogárdi Szabó István református lelkipásztor, volt dunamelléki püspök hirdetett Igét.

Lámpás az utókornak

Átadták az ifjúsági házat és a megújult református templomot Kákicson, valamint megnyitották a Kiss Géza Ormánysága című kiállítást a lelkipásztor, néprajzkutató egykori parókiáján. Újra élettel telt meg a kákicsi református templom és az egykori lelkészlak, a korábbi csűrből kialakított ifjúsági szálláshely is fogadta első látogatóit az elmúlt napokban.

Viszontszeretet a gyerekszemekben

Népszerű pedagógus házaspár Biatorbágyon Kontra Imre és Kontráné Sípos Réka. A biai református gyülekezet által fenntartott egyházi iskolában e tanév végén már a harmadik alsós, közösen vitt osztályukat adják tovább a felső tagozatnak. Az intézmény alapító tanítópárosát egyaránt faggattuk szakmájuk szépségeiről, fortélyairól és hitük megéléséről.

A tettek számítanak

A presbiteri tisztség tartást ad, de nem társulhat hozzá elbizakodottság, az Isten melletti elköteleződés pedig fontosabb, mint a hitbeli érettség – véli Molnár János főgondnok, a Magyarországi Református Egyház presbiteri elnöke, aki hasznosnak tartja a presbiterképzést, és szívesen látja a nőket is az egyházi tisztségviselők között. Június harmadik hétvégéjén ünnepeljük a presbiterek vasárnapját.

Vigyázz a nyájra!

Ki is a nyáj? Sorban jöttek elő az arcok. A bibliakör tagjai, majd a gyülekezet, a dicsőítő csapat, a presbitertársak. Egyszer csak megálltam, és majdnem hangosan kérdeztem: hát ki vagyok én? Szerencsére nem volt a közelemben senki – vagy mégis? A Szentlélek szólhatott, mert belém hasított a felismerés: presbiter. Ráadásul a legpresbiterebb presbiter (amennyiben a szó azt jelenti, hogy az idősebb férfi, hiszen a testület legkorosabb férfi tagja vagyok).

További tartalmak

Videók és galériák

Események