Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

Reformátusok Szárszói Konferenciája 2022 - Milyen magyar vagyok református magyarként kerekasztal. Géresi Róbert Fotó: Sebestyén László

Testvéri közösségben megvitatni közös ügyeinket

Rimaszombatban tartották meg a Generális Konvent elnökségének legutóbbi ülését. A Kárpát-medence magyar reformátusságának püspökeit és főgondnokait tömörítő szervezet a kárpátaljai testvérek nehézségein kívül az egységnapról, egy a gályarabokra emlékező programsorozatról és a horvátországi reformátusok helyzetéről is szót ejtett. A házigazda Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Géresi Róbertet kérdeztük az eseményről.

Tovább a cikkhez
kárpátaljai_emlékzsinat_fotó_fábián_zoltán_7

Százéves a Kárpátaljai Református Egyházkerület

Megalakulásának százéves évfordulója alkalmából október 29-én hálaadó emlékzsinatot tartott a Kárpátaljai Református Egyházkerület a beregszászi református templomban. Az eseményen Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét.

Tovább a cikkhez

További hírek

Visszatérni a forráshoz a nevelésben – Kárpát-medencei imanap

„A magyar reformátusság akkor és addig lesz nemzetet szolgáló egyház, amíg a legdrágább kincsünket, az evangéliumot imádsággal hordozzuk és életünk vezérfonalává tesszük” – fogalmaz püspöki köszöntőjében Balog Zoltán, a Zsinat lelkészi elnöke. Idén a Dunamelléki Református Nőszövetség készítette elő a Kárpát-medencei imanapot. Svébisné Juhász Mártával, a Dunamelléki Református Nőszövetség elnökével az imanapról és a kincseinkről beszélgettünk.

Idén is adománygyűjtésre buzdít a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap

Nagy szükség van Kárpátalján a nagydobronyi líceum étkezdéjének bővítésére, a Délvidéken gyerektáborok szervezésére, a Felvidéken pedig az alistáli iskolának egy új mikrobuszra. Ilyen célokat támogathatnak azok, akik részt vesznek a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2024. január végéig tartó akciójában. A gyűjtés testvéri közösségvállalással segíti a nehezebb helyzetben lévő, nem az anyaország területén működő oktatási intézményeket. A református iskolák pedagógusai és tanulói évről évre a testvéri összetartozás és felelősség szép példáját adják az adománygyűjtésben.

Az összefogás és szeretet parókiája

Ősz derekán, de nyáriasnak mondható időben indultam el a Kolozsvártól mintegy negyven kilométerre fekvő Kidébe, ahol tavaly télen, egy szürke januári napon teljesen leégett a parókia. Azóta sok lelkes támogatónak köszönhetően újjáépült. Somogyi Botond írása a Reformátusok Lapjából.

Kastély a közösség szolgálatában

Átadták az erdélyi Bonyhán a felújított Bethlen-kastélyt, amelyet a Bethlen család ajándékozott az Erdélyi Református Egyházkerületnek. Az ünnepségen csaknem ötezren vettek részt Erdély minden részéből. A magyar kormány kétmilliárd forinttal járult hozzá a kastély megújulásához.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

közös_zsinat_2023_07_14_hurta_hajnalka_2

Két nyugat-európai szervezet csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz

A Magyar Református Egyház Közös Zsinatának második napja úrvacsorás istentisztelettel vette kezdetét. Ezt követően az egybegyűltek megszavazták az alkotmány módosítását, amely lehetővé tette két nyugat-európai szervezet csatlakozását. Emellett elfogadták a Kárpát-medencei református nemzetstratégiát, valamint a zsinat zárónyilatkozatát is.

közös_zsinat_2023_07_13_todoroff_lázár_8

Ülésezik a Magyar Református Egyház Közös Zsinata

Elkezdődött a Magyar Református Egyház Közös Zsinata Budapesten, a Ráday Házban. Az esemény csütörtöki megnyitóján Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke köszöntötte az egybegyűlt tagokat és vendégeket. Szokás szerint a zsinat első napján a házigazda mutatkozott be, amely idén a Dunamelléki Református Egyházkerület.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

balog_zoltán_sydney_fotó_Sándor_palota_Bartos_Gyula_6

Isten akaratában megtalált helyek

Rendkívül értékesnek tartom azon honfitársaink kitartását és hűségét a hitük és a magyarságuk mellett, akik kényszer miatt hagyták el hazájukat – fogalmazott Balog Zoltán püspök. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökét az október végi ausztráliai útjáról, a diaszpórában élő közösségekről, a keresztyén hit erejéről és a pápuák között szolgáló Molnár Mária református diakonissza örökségéről kérdeztük. Több helyszínre Novák Katalin köztársasági elnökkel közösen látogattak el.

Tovább a cikkhez

Történelmi visszailleszkedés a magyar reformátusságba

Minden magyar református gyülekezet, míg tisztán hirdetik az Igét és komolyan megtartják Isten országa rendjét, hivatali állomása Isten országának – mondta Békássy N. Albert, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnöke, akivel azzal kapcsolatban beszélgettünk, hogy a szervezet nyáron tagja lett a Magyar Református Egyház Közös Zsinatának.

Megtalálni Isten szándékát

Mi, magyarok próbálunk összetartani, még ha szétszóródva is élünk. Ám Isten Igéje olyan többletet kínál, ami magyarságunknál is erősebb közösséggé formál bennünket – fogalmazott igehirdetésében Balog Zoltán püspök ausztráliai útjának utolsó állomásán, az Adelaide-i Magyar Református Gyülekezet templomában. Az ausztrál nagyvárosban most először tett látogatást a Magyarországi Református Egyház püspöke.

Magyarország helye az argentinok szívében

A II. világháború végén emigráló magyarok jelentős része Argentínában telepedett le, majd később, az 1956-os forradalom után is sokan menekültek a dél-amerikai államba. A diaszpórába kivándorlókról mégis keveset tudunk. Benedek-Micsinay Máriával, az Argentínai Magyar Református Egyház főgondnokával idéztük fel, hogyan élték meg és ünneplik máig Argentínában az ’56-os forradalmat és szabadságharcot.

Fiatalok nélkül nincs jövő

Soós András a nyolcvanas években költözött át egész családjával együtt Ausztráliába. Több mint húsz évvel ezelőtt választották meg először a Ausztráliai Magyar Református Egyház Új-délwalesi Egyházkerülete főgondnokának. A Reformátusok Lapjának portréja.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből