Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

reflap publi 05.22-re

Parancsolt ünnep?

Május 22. a református egység napja. Hogyan érezhetjük magunkénak a tizenötödik évforduló ünnepét? Töltsük meg mi tartalommal, nem várva szervezésre, iránymutatásra, tegyük a közösségünk összekapaszkodásának, Isten felé fordulásának ünnepévé! Nagy Károly Zsolt írása a Reformátusok Lapjából.

Tovább a cikkhez

További hírek

„Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi Istennek”

A trianoni béke után elszakított területeken megszűnt minden, csak az egyház maradt, de Isten megadta az erőt az ébredéshez és a megmaradáshoz – erről beszélt Kató Béla erdélyi püspök Geszten a nemzeti összetartozás napján imádságában.

Az otthontól távol éled újjá egy közösség

Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó – áhítat, dicsőítés, szeretetvendégség – ezzel a névvel indítottam útjára egy eseménysorozatot egy évvel ezelőtt. Az ötletet az adta, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta rengeteg kárpátaljai ismerősöm költözött Budapestre, ahol egyébként jómagam is élek, és szerettem volna egy találkozási lehetőséget nyújtani számukra, ahol együtt dicsőíthetjük Istent.

Egységnap a reformáció bölcsőjében

Komolyzenei koncerttel ünnepelték a magyar református egység napját május 22-én Pécsen. Az alkalom a dunamelléki és a dunántúli, valamint a horvátországi magyar reformátusságot is összekötötte. Az ünnepség egyben a Pécsi Református Kollégium fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat nyitánya is volt.

Egy gyertyatartó vándorútja a Szepességtől az Érmellékig

A felvidéki Szepesszombat belvárosban egy aprócska régiségboltban szinte azonnal a szemembe ötlött egy ezüstözött gyertyatartó, amely egy papi hagyatékból került a boltocska kincsei közé. A gyertyatartó a velünk töltött hosszú évek alatt otthonunk megbecsült lelki értéke lett. 2023 nyarán mégis úgy döntöttünk, hogy elvisszük ajándékba az Érmelléki Református Egyházmegye egyik Árpád-kori templomába, Vedresábrányba. Petrőczi Éva írása a Reformátusok Lapjából.

Május utolsó hétvégéjén Szeretethíd!

A 16. Szeretethíd – Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokat május 24–25-én rendezi meg a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az esemény idehaza és a határainkon túl egyaránt mintegy tizenötezer embert mozgat meg évente. Az önkéntes akciók három témakört ölelnek fel: környezetvédelem, szociális és fejlesztési programok.

További tartalmak

A Magyar Református Egyház és a Generális Konvent hírei

Generális Konvent elnökségi ülés - 2024. január 26. Budapest, Ráday ház. Fotó: Ulicza Tamás

Jól haladnak az idei református egységnap előkészületei

Budapesten, a Ráday Házban tartott ülést január 26-án a Generális Konvent elnöksége. Személyesen nem mindenki tudott jelen lenni, mert a kárpátaljai delegációt nem engedték át a határon, Zán Fábián Sándor püspök és Danku Gábor főgondnok ezért videókonferenciás kapcsolat segítségével csatlakozott a megbeszéléshez.

Reformátusok Szárszói Konferenciája 2022 - Milyen magyar vagyok református magyarként kerekasztal. Géresi Róbert Fotó: Sebestyén László

Testvéri közösségben megvitatni közös ügyeinket

Rimaszombatban tartották meg a Generális Konvent elnökségének legutóbbi ülését. A Kárpát-medence magyar reformátusságának püspökeit és főgondnokait tömörítő szervezet a kárpátaljai testvérek nehézségein kívül az egységnapról, egy a gályarabokra emlékező programsorozatról és a horvátországi reformátusok helyzetéről is szót ejtett. A házigazda Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Géresi Róbertet kérdeztük az eseményről.

közös_zsinat_2023_07_14_hurta_hajnalka_2

Két nyugat-európai szervezet csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz

A Magyar Református Egyház Közös Zsinatának második napja úrvacsorás istentisztelettel vette kezdetét. Ezt követően az egybegyűltek megszavazták az alkotmány módosítását, amely lehetővé tette két nyugat-európai szervezet csatlakozását. Emellett elfogadták a Kárpát-medencei református nemzetstratégiát, valamint a zsinat zárónyilatkozatát is.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

florida

Háromszékről Floridába

Kezdetben orvosnak készült, végül a helyi református kollégiumban tanult, s ott talált rá hivatására – és feleségére is – Csiki-Mákszem Lóránd amerikai magyar lelkész. A Kézdivásárhelyen született lelkipásztornak és tanító házastársának, Enikőnek útja előbb Kolozsvárra, majd a Nagyszeben melletti Vízaknára vezetett. Amikor tizenkét évi szolgálatuk után a feleség amerikai munkavállalási engedélyt kapott, a Covid-járvány közepén az Egyesült Államokba költöztek: előbb Clevelandbe (Ohio) mentek, majd Miamiban (Florida) találtak otthonra.

Tovább a cikkhez

„Itt van misszióm, nem kell Indiáig mennem”

Endrei Ferenc kalandos úton jutott el Amerikába és a hivatásához is. A háború alatt, tizenhárom évesen talált rá a Bibliára, s bár először mérnök lett, egyetemi szállásadói és Billy Graham hatására rálelt hivatására is. A clevelandi református templom lelkésze volt huszonnyolc évig, annak legnehezebb időszakában. Jóval túl a kilencvenedik életévén is rendkívüli emlékezőtehetséggel idézte fel hosszú életének egyes részleteit clevelandi otthonában.

Tanítani kell az önkéntesség kultúráját

Kovács Zsuzsa és Mózes Kolozsváron születtek és házasodtak össze. 1969-ben vándoroltak ki Amerikába, ahol lépésről lépésre építették fel életüket a New Jersey állambeli New Brunswick közelében. Munkájuk és családjuk mellett Mózes hat éven át a helyi református egyház presbitere volt, és többször vállalta a magyar klub elnökségét is; Zsuzsa a cserkészet szülői munkaközösségét vezette hét éven keresztül. Gyermekeik folytatják a közösségi vállalásokat, de 2023 végéig még a szülők is aktívak voltak. Az általuk szervezett 110 éves HAAC-évforduló után a református templomban beszélgettünk.

A legigazabb karácsony

Papp Györgyi Pozsonyban született 1934-ben. Férjével, Bőjtös Lászlóval 1956. december elsején menekültek el Magyarországról az Egyesült Államokba azzal a szándékkal, hogy hamarosan visszatérnek. A történelem ezt megakadályozta, honvágyukat a magyarság szolgálatával, a magyar szellemi-lelki örökség ápolásával enyhítették. Férje halála óta Györgyi visszavonultan él, de szíve, lelke és háza még mindig készen áll a vendéglátásra.

Történelmi visszailleszkedés a magyar reformátusságba

Minden magyar református gyülekezet, míg tisztán hirdetik az Igét és komolyan megtartják Isten országa rendjét, hivatali állomása Isten országának – mondta Békássy N. Albert, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnöke, akivel azzal kapcsolatban beszélgettünk, hogy a szervezet nyáron tagja lett a Magyar Református Egyház Közös Zsinatának.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből