Fotótár

Tagok a testben

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. (1 Kor 12,13)
Fotó: Kalocsai Richard

Csinálj bárkát!

Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. (1 Móz 6,17:18)
Fotó: Sereg Krisztián

Egység

"Három évvel ezelőtt Debrecenben közösségünk újra kinyilvánította a szétszakított nemzetrészek reformátusainak egységet: összetartozásunkat semmilyen külső történelmi körülmény nem szüntette meg" (A Generális Konvent Elnökségének körleveléből)
Fotó: Kalocsai Richard

Válasz Isten hívására

"Mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hûséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok." Konfirmáció a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközségben.
Fotó: Kalocsai Richárd

Szeretethíd

Több mint tízezer kárpát-medencei református önzetlen segítségnyújtásában tükröződik Isten szeretete ezen a hétvégén.
Fotó: Kalocsai Richard

Vissza az Atyához

"...szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől." ApCsel 1,9
Fotó: Kalocsai Richárd

Vizsgaidőszak

Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Péld. 16,1
Fotó: Kalocsai Richard

Kiszáradt vagy élő?

Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Mt 7,18.19
Fotó: Kalocsai Richard

Vendég

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Jel 3,20
Fotó: Kalocsai Richard

Formálódás

Általjársz Te mindent; Rám ragyogni engedd Életadó, áldott Lelked! Mint a kis virág is Magától kibomlik, Rá ha csöndes fényed omlik... RÉ 165
Fotó: Kalocsai Richard

< 1 2 3 ... 71 72 73 74 75 76 77 >