Fotótár

Szavakkal gyógyítani

Csak állok döbbenten a szavak gyilkos ereje előtt. Szóval teremtette Isten a világot. Jézus Krisztus a testté lett szó. Mit művelünk mi a szavakkal? ... Jóvá lehet szóval tenni az elrontott szavakat? (Agnus blog)
Fotó: Kalocsai Richard

Édesanyámnak

Csodálatos az, amit egy nő megbír! – Egy nő, aki anya; – egy anya, aki szeret. (Jókai Mór)
Fotó: Kalocsai Richard

Ballagás

Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat! Zsolt 119,73
Fotó: Kalocsai Richárd

Mentőöv

Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Mt. 25,40
Fotó: Kalocsai Richard

Isten háza

És a sötétségben felragyog Isten világossága. (A németországi Lorch egykori bencés apátsága, ma evangélikus kézben van.)
Fotó: Alberti Réka

Al-dunai harangok

A Belgrád melletti Hertelendyfalván található a Kárpát-medence legdélebbi református temploma. Képünkön a bukovinai székely falu református harangjai.
Fotó: Kalocsai Richárd

Minőségi idő

Ha két ember egymásra figyel, a többiek láthatatlanná lesznek körülöttük.
Fotó: Kalocsai Richard

Tanúságtétel

Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. ApCsel 16,25
Fotó: Sereg Krisztián

A mosoly ereje

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. (Gyökössy Endre)
Fotó: Kalocsai Richard

A felkelő Nap háza

Nézz reám, ó Istenem. Rossz úton járok még. A felkelő Nap háza vár, s úgy érzem, nincs remény. Bár szívem mindig tiszta volt, mégis bűnre tért. A felkelő Nap háza hív, és elvakít a fény. Bocsásd meg nékem bűneim, bocsásd meg, Istenem. (Amerikai népdal, magyar szöveg: Bródy János)
Fotó: Kalocsai Richard

< 1 2 3 ... 72 73 74 75 76 77 >