Önreflexió, új perspektíva – Szupervízió lelkészeknek

Szupervíziós csoportot és egyéni szupervíziós kísérést hirdet az MRE Zsinati Missziói Iroda februári kezdéssel lelkészek számára. De mi is az a szupervízió és miért ajánlott a részvétel a lelkészeknek is?

– Gyülekezetben szolgálva láttam a lelkipásztori munka sokrétű kihívását, és annak a fájdalmas hiányát, hogy a lelkészeknek mennyire nehéz szakértő segítséget kapni az esetleges nehézségekre való ránézésre, az elakadásaik kibogozására, a hivatásszemélyiségük ápolására – mondja Dani Eszter, az MRE Zsinati Missziói Iroda vezetője arról, miért szervez lelkészek számára szupervíziót az iroda. Hozzáteszi azt is, hogy többek között azért vállalta el közel kilenc éve a missziói iroda vezetését, hogy segítse a lelkészek háttértámogatását.

Dani Eszter_2020.jpg

Szupervízió lelkészeknek

A szupervízió nem más, mint egy szakmai személyiségfejlesztő, kompetenciafejlesztő munkaforma, amely segíti a szakmai karbantartást, hivatásgondozást a munkavégzéssel kapcsolatos stresszhelyzetek, munkahelyi problémák, konfliktusok, érzelmi elakadások feldolgozását. Ezekkel a nehézségekkel a lelkipásztorok is találkoznak szolgálatuk alatt, ezért nekik is fontos, hogy segítséget kérjenek és kapjanak ilyen helyzetekben.

A szupervízió során a felmerülő kérdéseket olyan szakemberekkel beszélhetik meg a lelkészek, akik segítenek más nézőpontból ránézni a gondot okozó helyzetekre. A szupervíziós esetfeldolgozás közvetlen célja az elmozdulás, annak munkálása, hogy a szupervizált új perspektívából lásson rá az esetére. Az új perspektíva új megoldási stratégiák kialakítására és új erőforrások mozgósítására teszi képessé a szupervizáltat.

A szupervízió hozzájárulhat, hogy a lelkészek ne maradjanak egyedül dilemmáikkal, támogatást kapjanak azoknak a helyzeteknek a feldolgozásában, melyek érzelmileg megterhelők munkájuk során.

Előítéletek nélkül

– Számomra úgy jött ez a lehetőség, mint egy oázis a pusztaságban. A kérdéseimmel, küzdelmeimmel nagyon elszigetelődve éreztem magam, nem is nagyon tudtam, kihez fordulhatnék, helyet, alkalmat, időt sem nagyon találtam rá – mondja Riczuné Kiss Georgina. A Hetényegyházán szolgáló lelkész szerint az egyéni szupervíziós folyamat legfontosabb ajándéka az a biztos, védett tér, ahol magáról beszélhetett. – Elvárások, előítéletek nélkül, őszintén. Ezért is jutott eszembe az oázis, mint kép – magyarázza a lelkész, aki korábban már részt vett csoportos szupervízióban is, de úgy érezte, hogy ennél személyesebb munkára lenne szüksége.

imaéjjel009.jpg

Egy-egy szupervíziós kísérés – legyen az egyéni, vagy csoportos – általában 7-8 alkalomból áll, az alkalmak között pedig általában két hét telik el. Riczuné Kiss Georgina elmondása szerint ezeken az alkalmakon több témát is értintettek a szupervizorral. – Volt olyan beszélgetés, amelyiken az éppen tornyosuló feladataim közt próbáltunk rendet tenni, nagyon praktikus módon. Már a feladatok kimondása, sorba szedése is segített, hogy reálisabban lássam őket. Más alkalommal a gyakorlati dolgoknál mélyebb, átfogóbb kérdések kerültek elő: kapcsolatom a gyülekezettel, a presbitériummal, pihenés és szabadidő, feladatok és kötelezettségek. Ennél még átfogóbb módon, még mélyebbre menve tudtunk beszélgetni a lelkészi hivatástudatommal kapcsolatos kérdéseimről is. Arról, hogy mire készültem, miben vagyok most, hogyan lehet ezt a kettőt összehangolni, és elvállalni azt az utat, ami épp előttem van.

Megerősödött önbecsülés

Zámbóné Ivanics Hajnalka református lelkész Káposztásmegyeren szolgál, tavaly tavasszal kezdte el a szupervíziót, mert úgy érezte, egyszerre több egymásnak feszülő feladatnak kell megfelelnie lelkészként és lelkészfeleségként.

– Már az első foglalkozás is szemnyitogató volt, amikor rajzos formában kellett reflektálnom a különböző szerepeimre. Az az ágas-bogas fa, ami akkor született, megmutatta, hogy mennyire gazdag életem van, hogy milyen sok területen használ engem Isten, és mennyi ember töltődik a szeretetemből, szolgálatomból. Ezzel a megerősödött önbecsüléssel kezdtünk aztán ránézni a kihívásokra, személyiségem fejlesztendő területeire és arra, hogyan tudok még inkább hatékony munkatárs lenni a férjem, illetve a munkatársi közösségünk számára.

A lelkésznő bevallása szerint a 14 alkalmas folyamat abban is segítségére volt, hogy jobban átlássa, és megfelelően reagáljon a fel-felmerülő konfliktushelyzetekre.

Egyénileg, csoportban, vagy csapatban

A szupervíziós kísérésnek több formája is létezik. Az egyéni foglalkozás alkalmával mindig a lelkész és az ő kérdései vannak a középpontban, ezzel biztosítva a szolgálatban nehézségként jelentkező folyamatok kísérését, az önreflektív munka lehetőségét.

A csoportos szupervízióban a csoport segíti a résztvevőket a reflexiós munkában. Ennek legfontosabb eszköze az önreflexió, azaz gondolataink és érzéseink megfigyelése, megfogalmazása és megosztása a csoport reflektív jelenlétében. A csoportmunka alapfeltétele a titoktartás mind a résztvevők, mind a csoportvezetők részéről.

ima.jpg

A szupervízió harmadik formája az úgynevezett teamszupervízió, amikor egy meghatározott intézményen belül, vagy egy projekt kapcsán együttműködő kollégák, teamtagok a szupervízió résztvevői. Ez a fajta folyamat hasznos eszköz lehet a munka hatékonysága kérdéskörének megvizsgálására és a különböző csapatdinamikák felismerésére, fejlesztésére.

Egyéni és csoportos szupervízió

Szupervíziós lehetőséget hirdet a Missziói Iroda, melyre lelkészek jelentkezését várják.

A szupervízió támogatást tud nyújtani a lelkipásztori szolgálat kihívásaiban, a hivatásbeli elakadásokban és segít feldolgozni a különböző stresszhelyzeteket, mint például a Covid miatti kihívások, és hozzájárul a kiégés megelőzéséhez. Képzett és sok éves tapasztalattal rendelkező szupervízor lesz vezetőjük ebben a folyamatban. Bemutatkozásukat itt olvashatják.

A szupervízió költségeit a MRE állja.

Az érdeklődő lelkészek a misszioi.iroda@reformatus.hu címre küldött levéllel jelezzék részvételi szándékukat.

Jelentkezési határidő: 2021. március 8.

Szerte az országban

Az MRE Zsinati Missziói Iroda már másfél éve szervez szupervíziós kísérést lelkipásztoroknak, akik számára mindhárom típusú szupervízió elérhető. – Jelenleg az egyéni és a csoportos szupervíziót hirdetjük meg, de van egy gyülekezet, aki team szupervíziót kért, velük is folyamatban van az egyeztetés – mondja Dani Eszter, aki korábban maga is elvégezte a Károli Gáspár Református Egyetem szupervízori képzését, hogy hozzáértő szakemberként tudja szervezni a szupervíziót a lelkészek számára.

A missziói iroda vezetője felhívja a figyelmet arra is, hogy Budapesten a Gyökössy Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat szintén szervez évek óta szupervíziót a lelkészek számára, a Tiszántúlon pedig az Egyházkerületi Pasztorációs Intézet végzi ezt a szolgálatot. – Nem mi kezdtük, és nem egyedül mi csináljuk. Az általuk felkínált szupervíziót is jó szívvel ajánlom – fűzi hozzá Dani Eszter.

naplemente

Akár online is

A lelkészek számára felkínált csoportos szupervízió február végén kezdődik, a szupervíziós program ingyenes. A csoportok hat-hét fővel indulnak majd el. A lelkészek számára felkínált csoportos szupervízió vezetője Siba Balázs, egyetemi docens, szupervízor, aki már több csoportot is vezetett lelkészek között. A másfél órás csoportfoglalkozások előreláthatólag kéthetente zajlanak majd egészen májusig. A csoportban minden egyes alkalommal más-más résztvevő által hozott szakmai eseteket dolgoznak majd fel.

Az egyéni szupervíziós folyamatokat is februárban indítjuk, a jelentkezések függvényében. A szupervízorok tapasztalt, már lelkészek szupervíziójában is gyakorlatot szerzett szakemberek lesznek. Egy kísérési folyamat hét alkalomból áll, amelyek két-három hetente történnek.

– A COVID miatt az utóbbi időben a legtöbb szupervízió az online térbe került át, de lehetőség szerint most is vannak folyamatok, amelyek személyesen történnek. Ez a szupervízor és a lelkész közötti megegyezés függvénye – magyarázza Dani Eszter.