Válasszuk a református hit- és erkölcstant!

Április 27. és 30. között zajlik a leendő első évfolyamosok beiratkozása az állami általános iskolákban – a koronavírus-járvány miatt online módon. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan a szülőknek most kell nyilatkozniuk arról, ha gyermekük számára a református hit- és erkölcstan oktatását választják.

Hittan infó

Hét évvel ezelőtt vezette be az Országgyűlés az etika tantárgy kötelező oktatását az állami általános iskolákban, ami helyett a szülők választhatják gyermekük számára a világnézetileg elkötelezett oktatást. A Magyarországi Református Egyház egyházközségei már 2013. szeptember 1-jén az ország valamennyi állami általános iskolájában megkezdték a református hit- és erkölcstan tantárgy oktatását heti egy tanórában.

Napjainkban közel 75 ezer tanuló vesz részt az állami iskolában zajló kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatásban. Esztendőről esztendőre mintegy kilencezer-hatszáz leendő elsős kisdiák szülei adják le nyilatkozatukat. A tantárgyválasztás minden esztendőben május 20. napjáig módosítható a következő évfolyam vonatkozásában – tájékozatott Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetője.

Egyházunk a veszélyhelyzet miatt elsősorban a reformatus.hu Hittanoktatás aloldalán, valamint a helyi egyházközségek honlapjain, Facebook oldalain tud tájékoztatást adni a református hit- és erkölcstanoktatás tartalmi és formai kérdéseiről. Szülőknek szóló információs anyagok elérhetőek a hittan.info oldalon.