Tovább tanulnál? Válaszd a református felsőoktatást!

Református teológia, biblioterápia, fejlesztőpedagógus, japanológia, színháztudomány, mentálhigiénés tanácsadás, szociális munka, pedagógusképzés óvodától egyetemi szintig: bemutatjuk a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Pápai Református Teológiai Akadémia és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia képzési kínálatát.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem

az ország egyik legrégebbi oktatási intézménye: 1538 óta gazdag tapasztalatokkal, református keresztyén elkötelezettséggel, a modern kor színvonalán végzi oktatói, nevelői munkáját. Képzéseik az egyházi szolgálatra és a keresztyén értelmiségi létre készítenek fel a „Közösség, hit, tudás” jelmondat szellemében.

Intézményük elsődleges célja református lelkészek és egyházi munkatársak képzése a Magyarországi Református Egyház számára. További feladata olyan teológusok, pedagógusok és egyéb világi, pedagógiai és kulturális szakemberek felkészítése, akik egyházunk hitelveit, hagyományait ismerik, egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel gyülekezeti közösségeinket szolgálni.

A jelentkezési és felvételi tudnivalók a felveteli.drhe.hu oldalon találhatók.

Nyílt nap: 2021. január 21.

Károli Gáspár Református Egyetem

a legfrisebb felmérés szerint 7. legjobb a rangsorolt 38 magyarországi felsőoktatási intézmény közül. A folyamatosan növekvő hallgatói létszám mellett még családias a hangulat, az oktató és hallgató között személyes kapcsolat van. Az egyetemet első helyen megjelölők számára egyedülálló ösztöndíjprogramot kínálnak, mely segítségével az önköltség mértéke akár 75 százalékkal is csökkenthető.

Az összesített képzési rangsorban a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar az élmezőnyben, a 8. helyen végzett a rangsorolt 147 hazai felsőoktatási kar között. Az Állam- és Jogtudományi Kar 1. az oktatók kiválósági rangsorában a jogi képzésterületi rangsorban. A Hittudományi Karon tutori rendszer segíti az első-, majd felsőbb éves hallgatók beilleszkedését. A Szociális és Egészségtudományi Kar 1. a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát tekintve a társadalomtudományi képzésterületi rangsorban. A Tanítóképző Fősikolai Kar a 3. legjobb a tanító alapképzési szakos rangsorban.

felsooktatas.JPG

A Pápai Református Teológiai Akadémia

történelmi örökségéből fakadóan elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület területén lévő gyülekezetek legmagasabb szintű szellemi központjaként működik, figyelembe véve a Kárpát-medence magyar reformátusságának a reformáció évszázada óta ápolt, közös lelki-szellemi örökségét is.

Elsődleges feladatuknak tekintik református teológusok, lelkipásztorok, katechéták (hittanoktatók) képzését és továbbképzését, a teológiai tudományok művelését. Az ún. bolognai rendszer szerinti osztatlan képzésben (MA), alapképzésben (BA), illetve szakirányú továbbképzésben folyik az oktatás, ez biztosítja a felsőoktatási intézmények közötti átjárás lehetőségét.

Szélesedő képzési kínálattal, magasan képzett oktatói és kutatói karral, intézetek és kutatóközpontok megalapításával igyekeznek hivatásukat betölteni. Gazdag teológiai szakkönyvtár, modern oktatástechnikai eszközök és multimédiás segédletek állnak a hallgatók rendelkezésére.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia

célja szintén az, hogy református egyházunk igényei szerint képezzen teológusokat, lelkipásztorokat, egyházi munkatársakat. Küldetésnyilatkozatuk szerint „a Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. … Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen régiójának magyar református egyházaiért is… Mindezzel Isten dicsőségét, Egyházunk építését, magyar népünk javát szeretnénk munkálni.” Ennek szellemében várják mindazokat, akik lelkészi, hittanoktatói vagy más egyházi hivatást szeretnének választani.

A Szociális munka alapképzési szakra kizárólag a központi felvételi eljárásban, míg a hitéleti képzésekre kizárólag online, az intézmény honlapjának „Felvételizőknek” menüpontja alatt lehet jelentkezni.