Első nevelési évét kezdte meg az új református óvoda Vásárosnaményban

Elkészült a hatvanhatodik intézmény is a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjában. A nagyszabású beruházássorozat utolsóként befejezett projektje a vásárosnaményi Édenkert Református Óvoda és Minibölcsőde megépítése volt. Az épületet ünnepélyesen szeptember 19-én adták át, ezt megelőzően a vásárosnaményi református templomban, istentiszteleten adtak hálát az új lehetőségért.

230919-Naményi Református Óvodafotó_Miskolczi_János_2

Fotó: Miskolczi János

2018-ban kezdődött a kormány és a Magyarországi Református Egyház együttműködése, amelynek célja nevelési intézmények építése, bővítése, felújítása volt. Vásárosnaményban új óvoda és bölcsőde épült, amely az édenkertről kapta a nevét. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a templomban tartott istentiszteleten ennek kapcsán elmondta: a névválasztás kötelez. – A kert megvan hozzá, hiszen az óvoda környezete tele van fákkal, gyümölcsössel, és a víz sincs messze: a Kraszna egy kőhajításnyira folyik innen. A nagy kérdés az, hogy mitől lesz édenné ez az intézmény. Az édenkert az Isten és az ember közötti töretlen kapcsolat színhelye volt, ahol minden mozdulat Isten gondoskodó szeretetéről szólt. Másrészt, ahogyan Isten feladatot adott Ádámnak, úgy legyen feladatszabás, foglalkoztatás, értelmes létre nevelés itt, az óvodában és a bölcsődében is. Végezetül, ahogy nem volt jó az embernek egyedül lenni az édenkertben sem, úgy napjainkban is édeni érzés, amikor a gyermekek közösségben szocializálódnak, egymást kölcsönösen segítik, és ez a társra hangoltság segít kilépni az egoizmus csapdájából – mondta Fekete Károly. – Jézus Krisztus az éden utáni vágytól el tud juttatni az Isten országába. A református óvodák értelme, hogy segíthetik ezt a folyamatot. Eszközök lehetünk ebben, de ide csak Jézus tud elvezetni – fűzte hozzá a püspök.

230919-Naményi Református Óvodafotó_Miskolczi_János_3

Fotó: Miskolczi János

Koncz Imre, a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese azt emelte ki, hogy a hálaadással együtt előre is kell tekinteni, hiszen az óvoda – bár nevében az édenkertet hordozza – még nem a Kánaán, még nem a megérkezés, sokkal inkább egy állomás, egy feladat. Ezt alátámasztva idézte Pál apostol gondolatait a filippibeliekhez írt levélből: „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3,12–14)

Az ünnepségen részt vett az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is. Soltész Miklós felidézte, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület kérésére utolsóként „tuszkolták be” a vásárosnaményi intézményt az országos óvodaprogramba. Az államtitkár felhívta a figyelmet a szimbólumok fontosságára: – Ha az óvodapedagógusok tudnak a gyerekekkel mélyen beszélni, akkor a szimbólumainkat nem fogják tudni elrabolni tőlünk, bármilyen, a teremtett világ és a természet elleni ideológiák támadnak gyermekeinkre és a nemzetre, nemzetekre egyaránt – mondta Soltész Miklós.

Tilki Attila országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a kormány támogatása mellett a városi képviselő-testület elkötelezettsége is segítette a vásárosnaményi óvoda és bölcsőde ügyét. Hozzátette: a várostól nem messze fekvő Érmindszenten született Ady Endre szerint el lehet jutni az Értől az „Oceánig”, és képletesen a pedagógusok, közéleti szereplők egyik legfontosabb feladata hasonló úton eljuttatni az embereket az Értől az Oceánig.

Ács Ferenc főgondnok régi álomnak nevezte a beruházás megvalósulását, kiemelve, hogy ez nem csupán egy építkezés volt, hanem a gyülekezet, valamint a református egyház jövőjének építése, megerősítése.

230919-Naményi Református Óvoda_fotó_Miskolczi_János_4

Fotó: Miskolczi János

Végül a Vásárosnaményi Református Egyházközség lelkipásztora mondta el gondolatait. Pótor Imre köszönetet mondott az intézmények terén nagyobb tapasztalattal rendelkező Tornyospálcai Református Egyházközségnek, hogy vállalták a fenntartói feladatot, így segítségükkel a terveknek megfelelően idén – több mint negyven gyermekkel – elkezdődhetett a nevelési év.

Az ünnepség az óvodában folytatódott, ahol zenés műsorral mutatkoztak be az intézmény pedagógusai és dolgozói, valamint első óvodás és bölcsődés kisgyermekei. Zárásként Fekete Károly püspök kérte Isten áldását az épületre és az intézmény működésére.

Az Édenkert Református Óvoda és Minibölcsőde a tornyospálcai Áldás Református Óvoda tagintézményeként kezdte meg működését. Közel ezer négyzetméteres épületében két-két óvodai és bölcsődei csoportot alakítottak ki, a férőhelyek maximális száma így 75 fő lehet.

A Vásárosnaményi Református Egyházközség által elnyert RRF-1.1.2-21-2022-00029 támogatás keretében épült meg a 2 csoportos mini bölcsőde, illetve valósult meg az eszközbeszerzés.

A 240 millió forint támogatási összeg a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből származó vissza nem térítendő támogatás.