Megtartó, inkluzív kollégiumok – Pályázat református diákotthonok számára

A Református Szeretetszolgálat a HEKS (a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) támogatásával az Inkluzív iskolai program részeként pályázatot hirdet református általános- és középiskolai diákotthonok számára a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megtartásának elősegítésére. A két szervezet így kíván hozzájárulni az intézményi fejlesztéshez, a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai és kollégiumi beilleszkedéséhez.

A hátrányos helyzetű tanulók esetében az iskolai lemorzsolódás problémája az egyik legsúlyosabb veszélyeztető tényező a sikeres iskolai előmenetel, a későbbi biztonságos életút kialakítása szempontjából. Különösen veszélyeztetettek a roma származású tanulók, valamint a családjuktól távol, kollégiumban nevelkedő diákok. A kollégiumok különleges szerepet töltenek be a gyermekek, fiatalok társadalmi inklúziójának folyamatában azáltal, hogy a családi kapcsolatok mellett megerősítik a kortárs kapcsolatokat, másodlagos szocializációs környezetet teremtenek. Pályázati programunkkal ehhez kívánunk támogatást biztosítani.

Pályázók köre: általános iskola, középiskola vagy szakképző iskola mellett működő református fenntartásban működő kollégiumok.

A pályázat célja a hátrányos helyzetű és cigány tanulók iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása, amelynek részeként kiemelten támogatja azokat az innovatív kezdeményezéseket, amelyek célul tűzik ki az inkluzív kollégiumi közösségek fejlesztését, megerősítését, a gyülekezet és a családok bekapcsolódását a kollégiumi életbe és a kollégista diákok támogatásába, a diákok egyéni igényein, szükségletein alapuló támogatását, kísérését, valamint a tanulás és a szabadidő harmonikus egyensúlyának megteremtését.

A program törekvése, hogy teret nyisson olyan egyedi kezdeményezéseknek, amelyek a hagyományos nevelési eszközökön túl kiemelt figyelmet fordítanak a célcsoport sajátosságaira, amelyek rendhagyó formában válaszolnak az igényekre és amelyek ötvözik a nevelés testi, szellemi és lelki dimenzióit.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a kollégium, az iskola és a gyülekezet együttműködésében valósulnak meg és olyan programokkal indulnak, amelyeket a kollégiumi tanulókkal együtt terveztek meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 7., a dokumentumokat a naszadi.kriszta@diakonia.hu elektronikus címre várják. A részletes pályázati felhívást a mellékelt dokumentumban olvashatják el.

Megtartó, inkluzív kollégiumok

Pályázati felhívás református diákotthonok számára

Letöltés