A házastárs mint múzsa

– Merjük vállalni a sérülékenységet, feltárni önmagunkat teljes mértékben, és megmutatni sebezhetőségünket! Ez szorosabbra fűzi a kötődést a kapcsolatunkban – hangsúlyozza a Közeledjetek! című könyv egyik szerzője, Szőke Attila Szilárd. A kötetből nemcsak arra a kérdésre kaphatunk választ, hogyan gondozhatjuk párkapcsolatunkat, hanem azt is megismerhetjük belőle, hogyan lehet a házastársunk a múzsánk. A szerzőpárossal, Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka református lelkészházaspárral a Házasság hete kapcsán, a közelmúltban megjelent könyvükről beszélgettünk.

„Könyvünk címe szándékosan áthallásos. Közeledjetek egymáshoz – közeledjetek Istenhez. A Bibliában ehhez a gondolathoz egy ígéret is tartozik: Isten is közeledni fog hozzánk (Jak 4,8). Vajon így van ez a házastársi kapcsolatban is?” – olvashatjuk az előszóban. Erre és számos további kérdésre is választ kíván adni a szerzőpáros kötete. Házastársi kapcsolatokról szóló korszerű kézikönyv már évtizedek óta nem jelent meg református szerző tollából – a legutóbbi talán a sokak által ismert, több kiadást megélt Pálhegyi Ferenc írása volt. A szerzők járták az országot, előadásokat tartottak, és így merült fel, hogy ezeknek témájából könyv szülessen.

Szoke.jpg

A gyakorlat felől közelítették meg a témát, nem a szárazabb tudományos kutatások irányából. – A párterápia mellett szívügyünk a megelőzés. Szeretnénk felkészíteni a párokat azokra a nehézségekre, amelyekre nem is gondoltak, de amelyekkel majd a hétköznapokban találkozhatnak – fogalmazza meg a Mértékadónak a könyv egyik kiindulópontját Szőke Attila Szilárd református lelkipásztor. A társszerző Szőke Etelka, aki szintén lelkipásztor és lelkigondozó, hozzáteszi, hogy a legújabb magyarországi szemlélettel dolgozták ki a témákat.

– Ahogyan az autónkat rendszeresen olajcserére visszük, időnként átnézetjük, úgy a párkapcsolatban élő embernek tudatos odafigyeléssel gondoznia kell a házasságát is. A keresztyén ember lelkiismeret-vizsgálatot szokott végezni, és fontos, hogy tudatosan gondoznia kell a házasságát is – hangsúlyozza Szőke Attila Szilárd. Az olvasók a könyv segítségével arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy miért is kerülhetett a házasságuk nehéz helyzetbe. Ennek megismerése után jöhet a nehezebb szakasz, a kialakult állapot érzelmi feldolgozása, amelyhez segítséget nyújtanak a fejezetvégi kérdések, esetleg komolyabb baj esetén a szakértőhöz fordulás.

– A személyes istenkapcsolat többé válik, ha a házastársunkkal együtt vagyunk Isten előtt. Ez magasabb fokú kapcsolat, engedelmesség a könyv címében található felszólításnak. Tényleg közelebb vagyunk egymáshoz, ha rendszeresen együtt imádkozunk a társunkkal. Így természetesebb lehet a kapcsolatunk egymással és Istennel – fogalmaz Szőke Attila Szilárd. A szerzőpáros erről így ír a könyvben: „Egy megtekintett színdarab történéseit együtt izguljuk végig. Néha közelebb húzódunk, megszorítjuk egymás kezét, és halljuk, amikor a társunk felszisszen, kacag vagy bármilyen más érzelmi reakciót ad. Néha egymásra nézünk, talán mondunk is pár szót. Miért ne lehetne társas jelenlét az istentiszteleten is? Azzal, ha összemosolygunk egy olyan résznél, ami csak számunkra érthető, megszorítjuk a társunk kezét, ha rázósabb dolgok jutnak eszünkbe, vagy szelíden végigsimítjuk a karját, azt fejezzük ki, hogy együtt vagyunk az Úr jelenlétében, közösen álltunk a színe elé.”

Közeledjetek!

Szőke Attila Szilárd–Szőke Etelka:
Közeledjetek! A párkapcsolat dinamikája
Kálvin Kiadó, 2020.

A házassággal kapcsolatban a művészetben és a kultúrában is lehetnek példaképeink. Vannak, akik múzsájuknak tartották házastársukat. A szenvedély és az élethosszig tartó házasság ugyanis nem két, egymást kizáró fogalom. A könyvben olvashatunk arról, hogy Salvador Dali örökös női modellje Gaia, az ő hű társa, Pablo Neruda szerelmes szonettjeit feleségéhez írja, és a magyar költőóriások közül például Tóth Árpád is kitűnik azzal, hogy költeményeiben a női nem iránti rajongását felesége irányában éli meg. A szerzők hangsúlyozzák: A másik iránt érzett szenvedély felszabadítása inspiratív, és a gyengédséget is előhívja az emberből. Bibliai személyeket is említenek: Szulamit története az Énekek énekéből azt példázza, hogy a szerelemnek van építkezése: először kialakul az érzelmi kötődés, és csak azt követi a testi közeledés. Ruth és Boáz történetében az önátadás, az érzelmi kockázatvállalás jelenik meg. Szőke Attila Szilárd arra is rámutat, hogy a kultúrában és a médiában sajnos ezzel ellentétes, negatív tendenciák figyelhetőek meg. Mint mondja, sok csatorna a házasság és a család egészséges életét veszélyeztető és roncsoló szexuális szabadosságot propagálja.

Az elmúlt hónapok kényszerű összezártságában könnyebben nyilvánvalóvá váltak olyan kapcsolati nehézségek, amelyek valamikor amúgy is megjelentek volna. Amikor kevesebbet találkozunk társunkkal, akkor a külső források eltompíthatják a házasságban meglévő konfliktusokat. – A házasság nem semleges lelki tér. Ha nem szeretetkapcsolatként működik, a felek nem adnak egymásnak, akkor egy kényszerkapcsolatban az indulatok hevesebbé válnak – mondja Szőke Etelka, aki hangsúlyozza: A jövő generációi számára nagyon fontos, hogy egymás iránt elkötelezett házastársakat lássanak példaként.

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja Mértékadó című kulturális mellékletében.