Felhívás jelölésre a 2024. évi református pedagógus kitüntetésekre

Idén ismét az önök jelölése és a Zsinat döntése alapján adják át a Magyarországi Református Egyház által 1997-ben alapított Makkai Sándor-díjat és Imre Sándor-díjat, valamint a 2022-ben alapított Molnár Miklós-díjat, amelyekkel a református pedagógusok munkáját kívánják elismerni és megköszönni.

Makkai Sándor-díj

Kinek adható: óvónők, tanítók, tanárok
Hány főnek: 3 fő (2 fő Magyarország, 1 fő határon túl)
Miért jár: a református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba
Feltétele: több éves óvodai vagy iskolai tapasztalat; kiemelkedő szakmai munka; példamutató emberi-hitbeli magatartás
Hogyan jelölhetek: írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve. Az igazgató ezt továbbítja az Igazgatótanácshoz (ha van). Ezután a felterjesztést megküldi az egyházkerület iskolaüggyel foglalkozó tanácsosának/referensének, aki azt, véleményével együtt elküldi az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető az Oktatásügyi Bizottságnak küldi tovább, akik javaslatukat a zsinati tanácsosnak megküldik, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.
Beérkezési határidő:
Az igazgatótól/igazgatótanácstól az egyházkerület felé: 2024. február 24.
Az egyházkerülettől az Oktatási Szolgálatnak: 2024. március 1.
Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500.000 Ft/fő)

Imre Sándor-díj

Kinek adható: pedagógusok
Hány főnek: 1 fő
Miért jár: a református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért
Feltétele: több éves intézményvezetési- vagy a református oktatásügyért más területen végzett kiemelkedő szakmai tevékenység
Hogyan jelölhetek: írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve. Az igazgató ezt továbbítja az Igazgatótanácshoz (ha van). Ezután a felterjesztést megküldi az egyházkerület iskolaüggyel foglalkozó tanácsosának/referensének, aki azt, véleményével együtt elküldi az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető az Oktatásügyi Bizottságnak küldi tovább, akik javaslatukat a zsinati tanácsosnak megküldik, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.
Beérkezési határidő:
Az igazgatótól/igazgatótanácstól az egyházkerület felé: 2024. február 24.
Az egyházkerülettől az Oktatási Szolgálatnak: 2024. március 1.
Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500.000 Ft/fő)

Molnár Miklós-díj

Kinek adható: hittanoktatók
Hány főnek: 2 fő
Miért jár: a hitre nevelés és a református keresztyén értékrend átültetéséért
Feltétele: több éves hittanoktatói tevékenység, kiemelkedő szakmai munka, példamutató emberi-hitbeli magatartás
Hogyan jelölhetek: írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve vagy az egyházközség elnökségének. Az igazgató/elnökség ezt továbbítja az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető az Oktatásügyi Bizottságnak küldi tovább, akik javaslatukat a zsinati tanácsosnak megküldik, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.
Beérkezési határidő:
az igazgatótól/egyházközségtől az Oktatási Szolgálat felé: 2024. március 1.
Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500.000 Ft/fő)

Elérhetőségek, formátum

Kérjük, hogy ha van jelöltjük, akkor a legfeljebb egy oldalas írásbeli előterjesztésüket juttassák el az intézmény igazgatójának (a Molnár Miklós-díj esetében az igazgatónak vagy az egyházközségnek), hogy azt az érintett szervezetek is minél előbb véleményezhessék.

Az intézmény igazgatóját kérjük, hogy a felterjesztéseket 2024. február 24-ig küldje meg az egyházkerület részére.

Az egyházkerülettől az Oktatási Szolgálat felé a végső beérkezési határidő postai úton vagy elektronikusan: 2024. március 1. (postacím: 1440 Budapest, Pf. 23; elektronikus levélcím: oktatasi.szolgalat@reformatus.hu)