Semmit ne bánkódjál

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 18.: 581. Semmit ne bánkódjál

A magyar reformáció énekköltésének egyik legjellemzőbb és legértékesebb darabja. Több régi megjelenési helyén Lk 12,32 áll textusként: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” – mely alapján a költemény nem más, mint énekbe foglalt igemagyarázat. (Csomasz Tóth K. alapján)

Képernyőfotó 2021-10-18 - 12.32.41.png