Pályázati kiírás – Megüresedett lelkészi állás a Foktői Református Egyházközségben

„A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese, egyetértésben a Foktői Református Egyházközség Presbitériumával, a 2013. évi I. Törvény 61. § (1) szerint pályázatot ír ki a Foktői Református Egyházközség megüresedett lelkipásztori állására."

lelkipásztor.jpg

A pályázatot a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatal címére (6500 Baja, Petőfi S. u. 19.) ajánlott küldeményként kell benyújtani, a pályázat megjelenésétől számított 30 napon belül.

  • A pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az okiratokat, amelyeket a Lelkészek Szolgálatáról és Jogállásáról szóló 2013. évi I. Törvény 56. § (7) része előír. A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a hivatkozott törvény VII. és VIII. fejezete részletesen körülírja.
  • A megválasztott lelkipásztort megilleti a Foktői Református Egyházközség díjlevelében megállapított készpénzjavadalom, havi 140.000,- Forint, stóla a helyi gyakorlat szerint, továbbá a 3 szobás parókia teljes rezsiköltsége, illetve 2 hektár föld bérleti javadalma.
  • A Foktőre kerülő lelkipásztornak lehetősége van fél állásban Kalocsán kórházlelkészi állást vállalni.

A pályázat elkészítéséhez minden további információ csak a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatalán keresztül (bacs-kiskunsagi.em@reformatus.hu, 06-30/310-9008) kérhető.