Örömünnep Mádon

Keresztyén kávézó a volt iskolaépületben, megújult harangozóház és felújított parókia – a mádi reformátusok összefogása, az egyházmegye és egyházkerület, valamint a kormány segítsége révén jelentős felújításokért adtak hálát a Mádi Református Egyházközségben augusztus 22-én vasárnap a helyi református templomban.

„A Mádi Református Egyházközség egykori iskolaépületét 1952-ben államosították, a rendszerváltás után gyülekezetünknek nem volt jogi lehetősége a kárpótlásra, mivel az ingatlant a Magyar Állam 1965-ben eladta. Az elmúlt évben döntött úgy az épület tulajdonosa, hogy eladja az egykori iskolát” – mondta el Tar László Péter a gyülekezet lelkésze az istentiszteleten. A 26 és félmillió forint értékű épület megvásárlásában a kormány segített. Mivel sokan vándorolnak el a településről nem új iskola nyitásában gondolkodtak a mádi reformátusok, hanem a templomkertben álló épületben keresztyén kávézót és pékséget nyitnak majd a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány segítségével.

mg1574-3d20f8dd74.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

„A gyülekezeti gazdálkodás sokak számára nehezen összeegyeztethetőnek tűnik az evangéliumi gondolkodással, amelynél pedig nem lehet fontosabb egy egyházi közösség és lelkésze számára. Amikor tizenöt éve a mádi gyülekezetbe kerültem, egy évszázadok óta szőlővel és borral kereskedő, kalákában dolgozó közösséget ismertem meg, ahol hagyománya van a közös munkának, amely összekovácsolja és építi a közösséget. Arról nem is beszélve, hogy a templomkertben álló kávézóba olyan emberek is betérhetnek, akik egyébként a templomot soha nem keresnék fel, ezért bátran vágunk bele a kávézó tervezésébe” – fogalmazott a lelkipásztor.

mg1760-cc399a5978.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

Az egykori tanító és harangozó háza is megújult Mádon, ebben filmklubot, ifjúsági eseményeket, szeretetvendégségeket rendeznek majd a jövőben, számolt be az egyházközség vezetője. A gyülekezet, az egyházmegye és az egyházkerület összefogása mellett a Vidékfejlesztési program támogatása is kellett az évtizedek óta üresen álló ház újjászületéséhez, amelyre összesen mintegy 42 millió forintot költöttek. Szintén megújult a mádi parókia, amelyet a Tiszáninneni Református Egyházkerület fedezett. A kerület fontosnak tartja a kisebb gyülekezetek parókiájának energetikai felújítást, hogy minél több közösségnek lehessen saját lelkipásztora, ezért csaknem 14 és félmillió forintot áldozott a mádi lelkészlakásra.

mg1519-0da73d5549.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

A gyülekezet épületei nem cél nélkül újultak meg, hanem azért, hogy teret adjanak az Istennel való találkozásra, a hálaadásra és a közösség építésére, hangsúlyozta Barna Sándor lelkipásztor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője prédikációjában. „A hívő ember számára örömforrás Isten jelenléte, ezért jelenik meg a templomban és a gyülekezet közösségében” – mondta a főjegyző, kiemelve, a keresztyéneknek nem csupán a hálaadó eseményeken van oka az örömre, hanem minden nap.

mg1710-ee79e4efef.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

Az istentiszteleten többek között Fürjes Zoltán, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte az egybegyűlteket. „Maradjatok a szőlőtőn” – idézte a jézusi példázatot, arra utalva, hogy fontosnak tartja a biztos egyházi értékeket, amelyek stabil közösségek alapjai lehetnek. „Jobban boldogul kettő, mint egy – mondja megint csak az Írás, ezért fontos, hogy Mádon a közösségi élet új terei nyílhatnak meg.”