Megjelent az Igazság és Élet legújabb száma

Megjelent az Igazság és Élet 2020/2. száma, amely virágvasárnaptól a Szentháromság utáni harmadik vasárnapig – április, május és június hónapokra – tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez.

A szakfolyóirat segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, gyermek-istentiszteletekhez is. Ebben a számban külön előkészítés és prédikációvázlat található zenés áhítathoz, orgonaszenteléshez. A kitekintés rovatban ezúttal Nagy Gábor „A református igehirdetés” című tanulmánya olvasható. A könyvajánlóban Eugene H. Peterson: A lelkészi szolgálat három sarokpontja című kötetről találhatunk recenziót.

Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen.