Lelkipásztorokat jelölhetünk a Dobos Károly-díjra

Az egyházmegyék lelkészi közössége 2021-ben is olyan, a gyülekezetében hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, vele közösséget vállaló lelkipásztort jelölhet a díjra, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év.

Dobos Károly-díj

Fotó: Varga Gábor Vargosz

A Zs-154/2007. Zsinati Határozat a gyülekezetben szolgáló lelkészek szolgálatát elismerő Dobos Károly díj megalapításáról döntött: „A díjat a lelkipásztori szolgálatot régóta, a 'kevesen is hűséggel', a nem reflektorfényben, falvakban, kisgyülekezetekben, elsősorban kistelepüléseken munkálkodó szolgatársunk kapja. A díj adományozásának feltételei: A díjra az, a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább 20 év.”

A díj nettó 300.000.-Ft pénzdíjjal jár együtt.

Az egyházmegye lelkészi kara tehet javaslatot és terjesztheti fel arra érdemes szolgatársukat. A beérkezett javaslatokat ad hoc bizottság vitatja meg, és döntését a Zsinat tavaszi ülése elé terjeszti.

A díjra felterjesztett lelkipásztor életrajzát és méltatását max. 4 A/4-es oldalon mellékelni, és 2021. március 30-ig a Zsinati Hivatal Missziói Irodája címére (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) postai úton, és lehetőség szerint elektronikus formában is küldjék el (e-mail: misszioi.iroda@reformatus.hu ).

A díj átadására 2021 novemberében kerül sor az őszi zsinati ülés keretében.  

Kapcsolódó cikkünk: