Korszakváltás a segélyezésben

Budapesten a Zsinati Hivatalban került sor arra a kétnapos intenzív tanácskozásra, amelynek keretében a svájci református egyházak segélyszervezete (HEKS) és egyházunk képviselete a HEKS magyarországi segélyezésének új modelljéről és 2014-től életbe lépő négyéves magyarországi programjának fő területeiről állapodtak meg.
A HEKS évtizedek óta támogat magyar református gyülekezeti és regionális kezdeményezéseket szaktudásával és jelentős anyagi erőforrással. A szervezet igazgatója, a svájci küldöttséget vezető Ueli Locher megerősítette, hogy a HEKS továbbra is egyházunk legjelentősebb külföldi támogatója kíván maradni, megújítva és egyben megerősítve az együttműködést.

képA július 17-18-i „workshop" célja az volt, hogy a Magyarországi Református Egyházzal való diakóniai és missziói együttműködés rendjét a segélyszervezet tavaly elfogadott új stratégiájának megfelelően úgy alakítsák át, hogy az a korábbinál hatékonyabb, átláthatóbb és felelősebb működést eredményezzen. A partnerséget és segélyezést szakmailag megalapozottan és nem esetleges személyi kapcsolatok mentén kívánja folytatni a HEKS, egyeztetve a támogatott területek szakmai testületeivel és az egyházvezetéssel.

Az egyeztetés résztvevői áttekintették Magyarország politikai, gazdasági és társadalmi helyzetét és kilátásait, valamint megvitatták az egyház szolgálatának fő célkitűzéseit, külső kihívásait és belső nehézségeit. A svájci fél részletesen tájékoztatott az elmúlt tíz év támogatásairól, amelynek keretében, lényegében országos koncepció nélkül mintegy egymilliárd forinttal gazdagodtak gyülekezeti és kerületi építkezések és programok, képzések, illetve közvetlenül lelkészkollegák.

képAz országos program, amely ez év végére készül el és 2014-től rögzíti négy évre az együttműködési területeket, alapvetően két területre, a cigánymisszióra és a fogyatékkal élőket célzó kezdeményezésekre összpontosít. A HEKS ezeken a területeken alapvetően gyülekezeti kezdeményezéseket, illetve az ezeket szakmailag támogató eseményeket és képzéseket kíván támogatni pályázati rendszerben. Az országos program kimondottan építkezés támogatására nem ad majd lehetőséget. A két kiemelt terület mellett a lelkészek közvetlen támogatása helyett továbbképzéseket és tanulmányi utakat lehet igénybe venni. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy a tervek szerint mintegy ötven millió forintnyi éves támogatás az egyház szolgálatát az MRE által meghatározott célok mentén hatékonyan mozdítsa elő.

A svájci szervezetet az igazgató mellett Matthias Herren, a szervezet közép- és kelet-európai referense és Serge Fornerod, a Svájci Református Egyházak Szövetségének külügyi vezetője képviselte. Egyházunkat az Elnökségi Tanács megbízásából az együttműködésben érintett területek felelőseiként Bölcskei Gusztáv püspök, Dani Eszter lelkipásztor, Czibere Károly, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője, Balogh Barnabás, az MRSZ igazgatója, Lőrincz Szabolcs pénzügyi osztályvezető, Iszlai Endre teológiai referens és Ódor Balázs külügyi irodavezető képviselte. Az ülés és a háttéranyagok előkészítésében Hadady Ágnes, a Külügyi Iroda gyakornoka segédkezett.

Külügyi Iroda
Fotó: Sereg Krisztián