Először találkoztak a presbiterek a járvány kezdete óta

Szeptember 2-án, csütörtökön elkezdődött az Országos Presbiteri Konferencia, a Magyar Református Presbiteri Szövetség első közösségi rendezvénye a koronavírus járvány kezdete óta. A korábbi elnök, Viczián Miklós levonta az elmúlt négy év tanulságait, az új vezető, Bor Imre pedig összefoglalta jövőre vonatkozó terveit. A négynapos találkozó második napján kiosztották a Kanizsai Pálfi János-díjakat is.

Négy év munkáját foglalta össze a konferencia első napján mondott előadásában Viczián Miklós, aki 2017 és 2021 között állt a szövetség élén. „Az általam vezetett időszakot leginkább a válságmenedzselés jellemezte, hiszen irodánk kiégett a Ráday utcai Kollégiumtűz miatt, megkérdezésünk nélkül a bíróság átsorolt minket vallási szervezetté, végül pedig jött a koronavírus-járvány, amely szintén rányomta a bélyegét a szövetség életére” – fogalmazott Viczián Miklós, aki úgy látja, átmeneti időszakban vezethette a Presbiteri Szövetséget, hiszen a szervezet tagsága elöregedett és fiatalok bevonásával megújulásra van szükség.

mg4385-b03e7bd7b4.jpg

Bor Imre, a Presbiteri Szövetség elnöke

Fotó: Kalocsai Richárd

Ezt a megújulási folyamatot a tavasz óta elnökként tevékenykedő Bor Imre igyekszik elősegíteni, aki konkrét tervekkel és eszközökkel próbálja egyéves mandátuma alatt ösztönözni, hogy minél több gyülekezet presbitere kapcsolódjon az országos szervezet életébe. „A Presbiteri Szövetségnek az elkövetkezendő években három dologgal mindenképpen foglalkoznia kell: szükség van általunk szervezett képzésekre, ismeretátadásra; ugyanilyen fontos a gyakorlati példák, tapasztalatok kicserélése, megosztása, az eszmecsere arról, hogy egy-egy közösség hogyan oldott meg sikeresen bizonyos kérdéseket; valamint szükséges a presbiterek egyéni kegyességi életét, gyakorlatát is elősegíteni.” Bor Imre a négy egyházkerület presbiteri vezetésével való szorosabb együttműködését is szorgalmazza.

kanizsai_1_RJJRU5j_GzSlhCP.width-800.jpg

Kanizsai Pálfi János-díj

Az Országos Református Presbiteri Szövetség négynapos konferenciáján áhítatok és bibliatanulmányozás mellett többek között a gyülekezet feladatairól, a hit megéléséről, és a többi felekezettel kialakított viszonyról szóló előadásokat is hallhatnak. Péntek délután az elnökség átadta a 2015-ben alapított Kanizsai Pálfi János-díjat. Az elismerést a hitről adott bizonyságtétel, a több cikluson át végzett református presbiteri szolgálat, a példamutató életvitel és az anyagi áldozatkészség elismeréseként ítélik oda az országos és területi elnökségek szavazatai alapján. A konferencián három világi tisztségviselő – a tavalyi és idei díjazottak: Gyurkó Miklós, a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség elnöke, Judák Endre a Presbiterképzési Bizottság elnöke és Pályi József, az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke – is átvehette az elismerést, hiszen a tavalyi évben a járvány miatt nem tartották meg az átadóünnepséget.