Balog Zoltán püspök nyilatkozata

Az esperesek és főgondnokok bizalmukról biztosították a püspököt. Az Elnökségi Tanács elvárásokat fogalmazott meg.