„Adj szolgádnak rád hallgató szívet”

Ökumenikus istentiszteleten kértek áldást Novák Katalin köztársasági elnök munkájára

Kárpát-medencei magyar és külföldi egyházi vezetők kértek áldást Magyarország új köztársasági elnökére a budapesti Kálvin téri református templomban május 14-én, szombaton délelőtt. A református felekezetű Novák Katalin állami beiktatása előtti ökumenikus istentiszteleten Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Az istentisztelet liturgiájában bűnvalló és könyörgő imádságok, bibliai szakaszok, zsoltáréneklés és áldásmondások is helyet kaptak.

A magyarországi történelmi egyházak vezetői, külhoni magyar és nemzetközi egyházi vezetők, valamint a miniszterelnök, a korábbi államfő és más állami tisztségviselők részvételével rendezett ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét Novák Katalin államfő beiktatása május 14-én, szombaton.

Novák Katalin köztársasági elnök, Balog Zoltán, áldás a Kálvin téri templomban, beiktatás MTIfotó bruzák noémi

Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke megáldja Novák Katalin köztársasági elnököt

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Útmutatás a keresztyén vezető és a keresztyén ember számára

„Egyszerre van szükség a legnagyobb alázatra és a legnagyobb merészségre ahhoz, hogy fel merjük tenni a kérdést: mit mond nekünk Isten” – fogalmazott Balog Zoltán püspök igehirdetésében. Az MRE Zsinatának lelkészi elnöke kiemelte, keresztyénként a Bibliában keressük életünk mélyebb összefüggéseit. A püspök üdvözölte, hogy Magyarország új köztársasági elnökére a keresztyén és zsidó közösségek együtt kérhetik Isten áldását. Mint mondta, ehhez Novák Katalin igényére és bátorságára is szükség volt.
Balog Zoltán elmondta, az alaptörvényben is kimondott keresztyén hagyományok és értékrend ápolása csak úgy valósulhat meg, ha élő, Jézus Krisztus felé forduló közösségekből táplálkozik. Egy ilyen közösségi esemény a köztársasági elnökre áldást kérő istentisztelet is. „Együtt imádkozhatunk a gyülekezet színe előtt Novák Katalinért, a magyarokért és minden emberért.”

Az egyházvezető az isteni útmutatásról beszélve idézte az ismert bibliai szakaszt: „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” (Róm 8,28).
A püspök kiemelte, aki Istent szereti, az magától értetődően embertársait is szereti és javukat akarja. „Az Istent szerető vezető szeretetteljes aggodalommal tekint mindenre, amely Isten teremtményeivel történik. A keresztyén vezetőnek kötelessége szembeállni azokkal, akik hatalmuk érdekében áldozzák fel mások biztonságát, jövőjét és életét” – fogalmazott, példaként említve a hazánk szomszédságában dúló háborút. Balog Zoltán útmutatásként elmondta, Isten jó célra formázta meg a világot, és ha az ő kezében tudjuk magunkat, akkor betöltjük életünk célját.
„Isten szereti a világot, minden nap szól hozzánk, és ha együtt halljuk meg a szavát, akkor erősebbek leszünk” – zárta igehirdetését.

Novák Katalin köztársasági elnök beiktatás, istentisztelet, Balog Zoltán, MTI Fotó Bruzák Noémi

Ökumenikus istentisztelet a Kálvin téri református templomban

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

„Tedd szilárddá, erőssé és álhatatossá”

A keresztyén egyházvezetők nevében Kató Béla az Erdélyi Református egyházkerület püspöke, Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek, Kocsis Fülöp érsek, metropolita, II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka, Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, Najla Kassab, a Református Egyházak Világszövetségének elnöke és Balog Zoltán, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke áldotta meg Novák Katalint. A köztársasági elnököt levélben köszöntötte Christoph Schönborn bécsi érsek bíboros és Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija.

Najla Kassab megáldja Novák Katalint

Najla Kassab, a Református Egyházak Világszövetségének elnöke áldást mond Novák Katalinra

Fotó: MTI/ Bruzák Noémi

Az esemény végén közismert személyiségek imádkoztak Novák Katalinért. Vizi E. Szilveszter Széchenyi-díjas orvos pártfogásért könyörgött, és azért, hogy a köztársasági elnök hitben és tisztességben végezhesse munkáját. Ádám Veronika Széchenyi-díjas orvos az elnök tisztánlátásáért és bölcsességéért imádkozott, míg Kovács Ákos énekes azért, hogy az Isten és ember iránti tiszteletet minél inkább átélhessük Magyarországon. Skrabski Fruzsina filmrendező, újságíró azt kérte, az új köztársasági elnök anyai szeretettel tudja szeretni nemzetét. Gryllus Dániel zenész imádságában a magyar kulturális hagyomány és nyelv összekovácsoló erejét méltatva Ady Endre szavaival fohászkodott: „Adja meg az Isten, Sírásaink végét, Lelkünknek teljességes, S vágyott békességét, Adja meg az Isten.” Schäffer Erzsébet újságíró pedig úgy fogalmazott imádságában az elnökért: „Kérlek, Uram, ahogy eddig, légy mellette! Segítsd, hogy okos női érzékenységgel hidat építsen az árkok fölött. Hogy a közöst segítse megtalálni bennünk és ne azt, ami elválaszt.” Az újságíró imádkozott a köztársasági elnök családjáért is, akik szintén részt vettek az ünnepi istentiszteleten.

Novák Katalin és családja

Novák Katalin és családja a köztársasági elnökre áldást kérő ünnepi istentiszteleten

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Különbséget tenni jó és rossz között

Az esemény végén Novák Katalin is megszólalt. A köztársasági elnök Salamon király szavait idézte: „Adj azért a te szolgádnak rád hallgató szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között” (1Kir 3,9).

Novák Katalin a Kálvin téri templomban

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Psalterium Hungaricum kórus, Pálúr János orgonaművész és Bódiss Tamás egyházzenei vezető közreműködésével kísért ünnepi istentisztelet perselyadományát a kárpátaljai magyarok és a háború elszenvedői javára ajánlották fel. A köztársasági elnök hivatalos állami beiktatása ezután délelőtt 11-kor a Kossuth téren folytatódott.

Novák Katalin, korábbi családokért felelős tárca nélküli miniszter lett Magyarország köztársasági elnöke. Az első női magyar köztársasági elnök igazodási pontként tekint keresztyénségére, amelyről azt vallja: felelősséggel tartozunk hittestvéreinkért, magyarként pedig honfitársainkért. A köztársasági elnök – mások mellett – korábban a Magyarországi Református Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete volt. A jogász, közgazdász végzettségű 44 éves köztársasági elnök házas, három gyermek édesanyja.

Az istentiszteletet visszanézheti a Magyarországi Református Egyház Facebook-oldalán. Novák Katalin korábbi cikkünkben vallott hitéről. Az interjút itt olvashatja el.