A Magyarországi Református Egyház állásfoglalása a Vas utca 2/c épület ügyében

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület egykori székházát az 1950-es években a Színművészeti Főiskola kapta meg átmeneti használatra. A Magyarországi Református Egyház 1993-ban visszaigényelte az ingatlant, majd 2015-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetem akkori rektora fel is ajánlotta, végül pedig a 2020. évi LXXII. törvény alapján a Vas utcai épület a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére átadásra kerülő ingatlanok között található – foglalja össze álláspontját a Magyarországi Református Egyház.

szfe_DSC09293.jpg

Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu

A Vas utca 2/c alatti, Keresztyén Ifjúsági Egyesület székháza népi adakozásból épült fel 1943-ban.

A Közületeket Elhelyező Bizottság 1950-ben határozatot adott ki, amely szerint az épületet a Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség veheti bérbe (amely már évek óta használhatta az épületet istentiszteleti és gyülekezeti programjai alkalmával). Ezt a határozatot soha nem hajtották végre.

A Vallás- és Közoktatási Minisztérium a Színművészeti Főiskola részére utalta ki az épületet átmeneti használatra, egy új, számukra építendő, korszerű épület ígérete mellett. Ez az új épület azóta sem készült el.

A Magyarországi Református Egyház a korábbi gyülekezeti használata és egyházi kötődése miatt 1993-ban kérvényezte a rendszerváltás után a Vas utca 2/c címen található ingatlan egyházi tulajdonba helyezését. A Miniszterelnöki Hivatal 1996-ban ezt a kérést elutasította.

Az ingatlant használó Színház- és Filmművészeti Egyetem akkori rektora 2015-ben megkereste a Magyarországi Református Egyház Zsinatának vezetését, felajánlva a Vas utcai ingatlant a Református Egyház részére.

A Magyar Közlönyben megjelent 2020. évi LXXII. törvény alapján az épület a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére átadásra kerülő ingatlanok között található.

szferektor.jpg

A Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorának 2015-ös levele.

mre_ingatlanvisszaigenyles.jpg

Kimutatás a Magyarországi Református Egyház által 1993-ban visszaigényelt ingatlanokról.