Szupervízió: oázis a pusztaságban

Március 8-ig jelentkeznek lelkipásztorok a Missziói Iroda által meghirdetett szupervízióra. Bemutatjuk a programot vezető szakképzett szupervízorokat.

– Gyülekezetben szolgálva láttam a lelkipásztori munka sokrétű kihívását, és annak a fájdalmas hiányát, hogy a lelkészeknek mennyire nehéz szakértő segítséget kapni az esetleges nehézségekre való ránézésre, az elakadásaik kibogozására, a hivatásszemélyiségük ápolására – mondja Dani Eszter, a Zsinati Missziói Iroda vezetője arról, miért szervez lelkészek számára szupervíziót az iroda.

A szupervízió nem más, mint egy szakmai személyiségfejlesztő, kompetenciafejlesztő munkaforma, amely segíti a szakmai karbantartást, hivatásgondozást a munkavégzéssel kapcsolatos stresszhelyzetek, munkahelyi problémák, konfliktusok, érzelmi elakadások feldolgozását. Ezekkel a nehézségekkel a lelkipásztorok is találkoznak szolgálatuk alatt, ezért nekik is fontos, hogy segítséget kérjenek és kapjanak ilyen helyzetekben.

naplemente

A szupervízió során a felmerülő kérdéseket olyan szakemberekkel beszélhetik meg a lelkészek, akik segítenek más nézőpontból ránézni a gondot okozó helyzetekre. A szupervíziós esetfeldolgozás közvetlen célja az elmozdulás, annak munkálása, hogy a szupervizált új perspektívából lásson rá az esetére. Az új perspektíva új megoldási stratégiák kialakítására és új erőforrások mozgósítására teszi képessé a szupervizáltat.

A szupervízió hozzájárulhat, hogy a lelkészek ne maradjanak egyedül dilemmáikkal, támogatást kapjanak azoknak a helyzeteknek a feldolgozásában, melyek érzelmileg megterhelők munkájuk során.

– Számomra úgy jött ez a lehetőség, mint egy oázis a pusztaságban. A kérdéseimmel, küzdelmeimmel nagyon elszigetelődve éreztem magam, nem is nagyon tudtam, kihez fordulhatnék, helyet, alkalmat, időt sem nagyon találtam rá – mondja az egyik résztvevő.

A Zsinati Missziói Iroda már másfél éve szervez szupervíziós kísérést lelkipásztoroknak. A szupervízió támogatást tud nyújtani a lelkipásztori szolgálat kihívásaiban, a hivatásbeli elakadásokban és segít feldolgozni a különböző stresszhelyzeteket, mint például a Covid miatti kihívások, és hozzájárul a kiégés megelőzéséhez. Az alábbi képzett és sok éves tapasztalattal rendelkező szupervízorok lesznek vezetőik ebben a folyamatban:

Füzes Ádám

Füzes Ádám

Amikor érzed, hogy a szakmai személyiséged kopik, elhasználódik a munkád során, kiégtél, egy szupervíziós folyamat segít nézőpontot változtatnod, máshonnan rálátnod arra, amiben élsz. Lelkészként a személyiségeddel dolgozó szakember vagy, aki hasznát tudod venni a szupervíziónak. Célom a szakmai jól-léted, hogy megértsd, miért történik és mit tesz veled egy helyzet. Támogatlak, hogy meglásd, egy-egy történés mire tanít magadról, másokról, a szervezetről, amiben dolgozol. Más szóval a szupervízió elősegíti a reflektív látást és az öntanulást. Én mentálhigiénés- és szervezetfejlesztő szakember, szupervizor-coach végzettségemmel támogatlak. Mögöttem van két évtized hitéleti munkája, ami nagy terepismeretet ad a történelmi egyházakban szolgálók életéhez.

Dr. Nemes Éva

Nemes Éva

Szenior szupervizor, coach, orvos, a KRE BTK Pszichológiai Intézet Továbbképző Központ oktatója, a szupervizor szakirányú továbbképzés szakvezetője.

2003 óta szupervizorként elsősorban team, csoport és egyéni szupervízióban szerzett komoly tapasztalatokat mind egyházi, mind szociális területen.

2010 óta a KRE szupervizor szakirányú továbbképzés szakmai vezetőjeként fő érdeklődési területe a tapasztalati tanulás, személyközpontú akciótanulás, a reziliencia fejlesztésének és a kiégés megelőzésének lehetőségei, a szupervízió elméletének és módszertanának gyakorlata, kutatása és továbbfejlesztése.

Dr. Versegi Beáta

Versegi Beáta

Alapvégzettségem teológus, keresztény antropológia PhD.

Szupervízorként, coachként, fejlesztő trénerként, egyetemi oktatóként tevékenykedem. Károli Gáspár Egyetem szupervízor és coach képzés megbízott oktatója vagyok. Sapientia Hittudományi Főiskolán Spirituális Teológiát valamint Biblikus és Szisztematikus Antropológiát tanítok. Egyházi szolgálatban megtapasztaltam a vezetői munka örömeit, küszkődéseit egy szervezet átalakulásával járó kihívásokat.

Szupervízorként, coachként főként abban szeretnék támogatást adni, hogy miként ismerjük fel erőforrásainkat, és hogyan mobilizálhatjuk azokat. Hiszek abban, hogy életünk játéktere mindig nagyobb, mint amit megszoktunk.

Miért tartom fontosnak lelkészek számára a szupervíziót? Úgy gondolom a lelkésznek lenni nem csupán feladat, szolgálat, hivatás, hanem a személy identitását megjelölő „állapot” is. A szupervíziót a lelkészi hivatás és a hozzá kapcsolódó elvárások komplexitása miatt tartom különösen is hasznosnak. A szupervíziós folyamat meglátásom szerint abban tud segíteni, hogy a lelkész rálásson önmagára és képessé váljon e komplex hivatás szerepben biztonsággal tájékozódni és egyre szabadabban cselekedni.

A szupervízió költségeit a Magyarországi Református Egyház állja. Az érdeklődő lelkészek a misszioi.iroda@reformatus.hu címre küldött levéllel jelezzék részvételi szándékukat. Jelentkezési határidő: 2021. március 8.