Ima az egyházfegyelemért és tanfegyelemért

Ima az adminisztrációért

A francia protestánsok új hitvallással ünnepelnek

Az "igenek" zsinata

Ima az egyházszervezet jobbításáért

Ima az egyháztagság kérdéseinek tisztázásáért

Ima a lelkészi egzisztencia kérdéseiről

Ima a parókiális rendszer újragondolásáért

„A hitünk felülír minden kulturális különbséget”

Ima munkatárs- és presbiterképzésért