Ima az egyházszervezet jobbításáért

Ima az egyháztagság kérdéseinek tisztázásáért

Ima a lelkészi egzisztencia kérdéseiről

Ima a parókiális rendszer újragondolásáért

Ima munkatárs- és presbiterképzésért

Ima a cigánymisszióért

Ima a társadalmi missziókért, kiemelten a cigánymisszióért

Ima a világmisszióban való részvételért

Ima a gyülekezetek missziói munkáját segítő eszköztár bővítéséért és elérhetővé tételéért