Diakóniai Karácsony és hálaadás - kettős ünnepség Biharkeresztesen

2009. december 19., szombat

Régi hagyomány, hogy egyházunk elnöksége a karácsony előtti napokban szeretetszolgálati intézménybe látogat, hogy ott a lakókkal és a munkatársakkal együtt hálát adjon Istennek az elvett ajándékokért, és megköszönje egyházunk valamennyi, a diakóniában szolgálatot vállaló munkatársának áldozatát, szolgálatát. December 18-án az idén öt éves biharkeresztesi Gondviselés Háza Református Idősek Otthonában tartott karácsonyi ünnepségen megemlékeztek az intézményben megtapaszt áldásokról is.

 

altBölcskei Gusztáv, a zsinat lelkészi elnöke áhítatában, - melyet a napi ige alapján a Róm. 15, 1-21 tartott - elmondta, ennek az igeszakasznak két rendelését is teljesíti ez az idősotthon. "Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. /Róm. 15, 1/ Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére." (Róm. 15,8)

Ez intézmény is azért alakult, mert az a legszomorúbb, ha valakit nem fogadnak be - tette hozzá a püspök.

Czibere Károly, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője azt hangsúlyozta, hogy ez az intézmény nem egyszerűen szociális ellátást nyújt, hanem mint minden református szeretetintézmény, úgy a biharkeresztesinek is Isten dicsőségére végzi szolgálatát.

"Elég néked az én kegyelmem" ezzel az igével köszöntötte dr. Imre Sándor tiszántúli főgondnok az ünneplő intézményt, majd hozzátette: lehet, hogy itt sok ember elesett és gyenge, de Isten eszköze. Isten csodát készít rajtuk keresztül is.

Az intézmény vezetője Nagy Zsoltné az ünneplők elé helyezte az otthon vezérigéjét: "Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg." Akármilyen kis csepp a tengerben egy intézmény, vagy az a szolgálat, amit végzünk, mégis Isten hordozza és tervébe sajátjaként illesztette bele ezeket a cseppeket. Az intézményvezető beszámolt az elmúlt öt év áldásairól és nehézségeiről bemutatta, mit is jelent ez az öt év szolgálat az örökkévalóság mérlegén.

Gilicze Réka

Istent keresem

2Tim 1,15–18

„...az Ázsiában lévők mind elfordulnak tőlem...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →