Egység

Idei tervekről egyeztetett a Generális Konvent elnöksége

Február 9-én és 10-én a tiszántúli egyházkerület meghívására Berekfürdőn tartotta idei első ülését a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület.

Házasság hete

A kulcs a bocsánatkérés

Az imádság és a négykezes zongorázás konfliktusokat megoldó erejéről vall a Házasság hete idei arcaként megszólaló Hegedűs Endre zongoraművész és felesége, Katalin.

Odafigyeléssel a kapcsolatokért

Istentiszteletek, beszélgetések, filmvetítések és számos más színes program kíséri országszerte (és határon túl) a Házasság hetét. Az ökumenikus kezdeményezés kapcsán annak jártunk utána, hogyan foglalkoznak a jegyes- és házaspárokkal gyülekezeteinkben. Három református közösség három különböző kezdeményezését ismerhetik meg.

Könyvek nem csak a Házasság hetére

Hétfőtől vasárnapig a Kálvin és a Harmat Kiadó kiadványai közül ajánlunk egy-egy hasznos könyvet, ami e témában tanácsot, segítséget nyújthat.

Szerethetünk úgy, ahogy ő szeret minket

„A mi szeretetünkben, találkozásainkban ott van ő, a harmadik, ott van titokként az Isten szeretete, az a szeretet, ami előbb volt mindennél" – mondta Tóth János misszióvezető lelkész a Házasság hete központi nyitó istentiszteletén a Budapest-Fasori Református Egyházközség templomában, február 7-én.

Vitamindózis a házasságnak

„Több millióan vagyunk, akik hiszünk abban, hogy a jó házasság és a család az egyéni és társadalmi boldogulás egyik forrása" – mondta a Házasság hetét megelőző sajtótájékoztatón Herjeczki Kornél, a mozgalom hazai koordinátora.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztEb terápia

De jó lenne máshol is terápiás kutyákba botlani! Logopédusnál, nevelési tanácsadóban, igazgatói irodában...

Élmények Istennel és emberekkelSebezhetőség

Akhilleusz lemaradt az isteni pozícióról, a halhatatlanságról: Jézusnak mindene megvolt, mégis emberré lett.

kötőszóKészül a magyar Luther-játék!

Bence Domonkos, a tervező elárulta, honnan jött az ötlet, hol tartanak most és miért lesz egyedülálló ez a játék.

„Mindenki csak gazdagodhat a romológia képzés által”

Kép: „Mindenki csak gazdagodhat a romológia képzés által”
Szeptembertől valamennyi hallgatónak kötelező lesz romológiát tanulni a Debreceni Református Hittudomány Egyetemen, hogy az egyetemisták még szélesebb körben ismerkedhessenek meg a cigányok történelmével, kultúrájával, hagyományaival. Interjú Szabóné Kármán Judit tanszékvezetővel.

Egyházunk

Az egyházfőhatósági igazolás megváltozott űrlapja, az új, egységes díjlevélminták, valamint az egyesített tagsági és fenntartói lelkészi nyugdíjjárulékkal kapcsolatos nyomtatványok is letölthetők a dokumentumtárból.

Rendelkezés a személyi jövedelemadó egy százalékáról

2016-ban is támogathatjuk egyházunk társadalmi szolgálatát. A Magyarországi Református Egyház technikai száma változatlanul: 0066.

A választható hit- és erkölcstan szervezésének 15 lépése

A 2016/17. tanévre történő beiratkozáskor, illetve átiratkozáskor alkalmazott szabályok.

Böjt

Böjti gondolatok a vízért

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) és az Ökumenikus Vízhálózat a böjti időszakban közös gondolkodásra hívja tagegyházait és támogatóit a víz témájában.

A világban

A migráció feltérképezése

Az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága és az Egyházak Világtanácsa az európai migrációs helyzetet és az egyházak válaszát feltérképező közös kiadványt jelentetett meg.

Felvételi

Az ország legtöbb egyetemi szakjára, felsőfokú szakképzésére vagy szakirányú továbbképzésére lezárul a jelentkezés február 15-én. Református felsőoktatási körkép.

Istent keresem

Ézs 56

„...mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni, minden nép számára!" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Ki tarthat hittanórákat?

Milyen típusú hit- és erkölcstan oktatás létezik az MRE keretein belül?

Dunamelléki Egyházkerület

Nem éltem hiába

Csípős, de igazságos – sokan ilyennek ismerik Rózsikát, az egykori trolibuszvezetőt, aki egy általa okozott baleset után fogházba, majd az utcára került. Alkoholista lett, végül agyvérzés miatt hetekig kómában feküdt. Miután felébredt, megtudta, hogy imádkoztak érte, így került el egy keresztyén...

A megharcolt boldogság

Két zongorájuk a nappaliban szimbolikus jelentőségű. Azt üzeni, hogy két egyenrangú muzsikus él együtt a házban. Hegedűs Endre és felesége, Katica temperamentuma tűz és víz. Azonos azonban a boldogságtól ragyogó tekintet, ahogyan harminchét év házasság után néznek egymásra. A házasság hete alkalmábó...

Dunántúli Egyházkerület

Kaposvár díszpolgára lett Bellai Zoltán püspöki főtanácsos

A kaposvári Csiky Gergely Színházban, ünnepelték szombaton a „város napját.“ Az ünnepi alkalmon díszpolgári címet adományoztak Bellai Zoltán lelkipásztornak, püspöki főtanácsosnak, amelyet Szita Károly polgármester adott át.

Dunántúli pillanatképek - 2016-ban először ülésezett az esperes-gondnoki értekezlet

Imádsággal, igeolvasással, közös elcsendesedéssel kezdte meg 2016. évi munkáját a Dunántúli Református Egyházkerület esperes-gondnoki értekezlete.

Tiszáninneni Egyházkerület

Tanulmányok Lévay Józsefről

Hétfőn mutatták be a Tiszáninneni Református Egyházkerület kiadásában, a Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet és a Lévay József Református Gimnázium gondozásában megjelent „A Lévay és ... ...

Nyelvében él a nemzet

A Vizsolyi Református Egyházközség és a Széchenyi Társaság közös kulturális konferenciát rendezett Vizsolyban, a Bibliás Könyvesházban, január 29-én. A Széchenyi István emlékév alkalmából tartott tanácskozáson ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

Újra kell tanulni a békesség nyelvét

A békesség nyelvének újratanulására buzdított újévi köszöntőjében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki 2016 legfontosabb eseményeit is ismertette az év eleji munkatársi értekezleten.

Felvételi a DRHE-n 2016/2017

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet a 2016-2017. tanévre, hitéleti és nem hitéleti szakokon egyaránt. Jelentkezni február 15-ig és február 29-ig lehet.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Sebestyén Katalin

Önmeghatározásom: lelkész, lelkigondozó, szupervizor.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Az év könyve

Az MRE Zsinata a Doktorok Kollégiuma javaslatára Zsengellér József: A kánon többszólamúsága című könyvét tüntette ki Az év könyve-díjjal. Gratulálunk a szerzőnek!

Őszi vásár a Kálvin Kiadónál

Október 1. és november 30. között, 25–75% kedvezménnyel.

  • Országodba befogadtál
  • Hármas fonál
  • 4 hét
  • Kálvin Korinthusi levelek
  • Nagy családi gyermekbiblia