Egyházunk

„Felfakad-e a forrás?”

Az esperesek és egyházmegyei gondnokok idei országos találkozójukon az őket érintő gazdasági kérdésekről kaptak tájékoztatást, illetve a reformáció emlékévének előkészületeiről hallhattak beszámolót.

Harmadszor ülésezett a Reformáció Emlékbizottság

A bizottság tagjai megvitatták és jóváhagyták a reformáció 500. évfordulójára tervezett pályázati rendszert.

Átadták a Kanizsai Pálfi János-díjat

A Magyar Református Presbiteri Szövetség díjat alapított a kiemelkedő szolgálatú presbiterek jutalmazására.

Megjelent az online Confessio

Anyagi problémák miatt átmenetileg szünetel a Confessio papíralapú megjelenése. Addig is, míg egyházunk Zsinata dönt a folyóirat jövőjéről, a szerkesztők az internetre költöztették az idei első számot.

Világban

Prófétai tanúság merészen és alaposan

Az egyház prófétai szerepe volt a témája a térség református egyházainak részvételével Prágában lezajlott konzultációnak.

Az osztrák egyházak közösen emlékeznek meg az örmény népirtásról

Az egyházak az örmény népirtás „rég esedékes” elismerésére szólítottak fel állami vezetőket a tragédia 100. évfordulója alkalmából.

A keresztyénség és más vallások kapcsolata

Az Evangélikus Élet különböző felekezetű teológusokat kérdezett, fejtsék ki egyházuk álláspontját a keresztyénség és más vallások kapcsolatáról.

Keresztényüldözés

Egy darabot a jövőből

Kép: Egy darabot a jövőből

A kenyai Garissa egyetemen nagycsütörtökön brutálisan meggyilkolt diákokra emlékeztek április 9-én este a budapesti Skót Misszióban.

Napjaink vértanúira emlékeztek

A huszadik század keresztény mártírjaira emlékeztek, és a hitükért ma is üldözöttekért könyörögtek március 27-én este Budapesten, a magyarországi egyházak vezetőinek szolgálatával.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztHárom varjú kaszál

Ha Keresztelő János, akkor puszta, teveszőr, bőr, erdei méz és SÁSKA.

Békefy LajosRendkívüli esemény Madridban: kongresszus a vallási genocídium ellen

Akik ezt gyakorolják, Isten nyissa fel szemét, mert ők a gonosz szolgálatában állnak.

MegmondomIzrael monoteizmusa: lett vagy volt? (1)

Többről szól annál, kiben hittek a zsidók saját népük történetének kezdetén.

Húsvét

„Időben történik, de örök"

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenete.

„Győztes hírünk van”

Interjú Szabó István püspökkel böjtről, keresztyénüldözésről, a húsvét üzenetéről.

Magyarvistai húsvét egykor és ma

Miből áll a feltámadás ünnepe Erdély egyik legérdekesebb, zömében magyarok lakta tájegységén?

Mélységek és magasságok Jeruzsálemben

Milyen az a város, amelyen áthaladt a Megváltó, hogy minden emberhez személy szerint juthasson el Isten kegyelmének üzenetével?

A húsvét az élet ünnepe, a keresztyénség az élet vallása

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének húsvéti pásztorlevele.

Diadal a halál fölött

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Jövőt terveznek Krisztussal

Kép: Jövőt terveznek Krisztussal
„Működik a cigány-magyar együttműködés, de csak Krisztusban" – állítja Meleg Attila, bódvaszilasi református lelkész. Húsvét előtt az észak-magyarországi településen jártunk.

Küldetés

Ökumenikus roma imanapot tartottak Baracskán

„Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél." Milyen érzés hallani ezeket a szavakat? És ezt? „Megáldottál, megváltottál, országodba befogadtál." Száznyolcvan fokos fordulat. A sorokat könnyű átírni, de vajon hogyan fordulhatnak meg emberi sorsok?

Kárpátalja

Minden héten több tonna segélyszállítmány Kárpátaljára

A Magyar Református Szeretetszolgálat vetőmagot, tartós élelmiszert, orvosi, gyógyászati segédeszközöket szállít a rászorulóknak.

Mindenkinek segítenie kell

Jelentős összegű adományt adott át a Dunántúli Egyházkerület elnöksége a kárpátaljai Nagymuzsaly lelkipásztorának és gyülekezeti pénztárosának. Az akcióról Huszár Pál főgondnokot kérdeztük.

Húsvéti fénysugár a sötét időkben

– Nem látszik még az alagút vége, de bizonyosan ott lesz valahol – vallja Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök, akivel az ünnep előtt arról beszélgettünk, miként cseng ma a húsvéti örömhír a vidékükön, és hogy minden baj ellenére mégis mi tartja a lelket a kárpátaljai magyar református emberekben.

Adományok Kárpátaljának

Tekintettel az ukrán térségben folyó háború pusztításai által kialakult nehéz helyzet várható elhúzódására, a Generális Konvent elnöksége 2015. április 12-re gyűjtést hirdet az itt élők megsegítésére.

A megmaradás záloga az ittmaradás

A Magyar Református Egyház részegyházainak vezetői a kárpátaljai helyzetről is nyilatkoztak a Generális Konvent (GK) beregszászi elnökségi ülésén.

Évfordulók

110 éves a rákoscsabai református templom

1905. április 9-én szentelte fel Mády Lajos esperes.

155 éve hunyt el Gróf Széchenyi István

Akiről a protestánsok is megemlékeznek.

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Hol található a hatályos hit- és erkölcstan tankönyvlista az adott tanévre?

Kell-e fizetni az egyházközségnek a kötelezően választható hit- és erkölcstan esetében a taneszközökért?

Fiatalok

„Ne szóljon Igéd hiába"

Tizenhatodik alkalommal tartották meg az Országos Bibliai Történetmondó Versenyt Gyulán. 
 

Kereszténység vagy felekezeti karakter?

Interjú Szikszai Szabolccsal, a Kecskeméti Református Egyházközség ifjúsági munkával megbízott lelkipásztorával, az Újragondoló blog szerzőjével.
 

Nyitott ajtó

Istennél a lehetetlen lehetséges, és nemcsak mert mindenható, hanem azért is, mert ennyire szeret.
 

Rád is szükség van!

Ha eddig még nem vállaltál szolgálatot, április 20-ig még választhatsz az önkéntes feladatok közül.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Hajdú Zoltán Levente

Számomra a gyülekezet nem múzeum, hanem élő közösség.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Istent keresem

Gal 3,23–29

„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

Vasárnap vásárnap?

Heves indulatokat váltott ki, hogy törvény tiltja a nagyobb üzletek vasárnapi nyitva tartását március közepétől. Több szervezet kampányt indított, hogy a hét utolsó napján is kinyithassanak a boltok, mert szerintük egy demokráciában alapvető, hogy bármikor lehessen vásárolni. A hívő keresztyének úgy vallják, a vasárnap ünnepnap, az Úr napja, amelyet meg kell különböztetni a hétköznapoktól. Miért vált ennyire fontossá a vásárlás kérdése? Két különböző véleményt mutatunk be olvasóinknak.

Egy darabot a jövőből

Elszomorít a kenyai mészárlás, és az is, hogy a történteknek nincs akkora sajtóvisszhangja, mint a párizsi eseményeknek" – ezt egy muszlim egyetemista mondta azon a budapesti összejövetelen, amelyet a kenyai Garissa egyetemen nemrégiben brutálisan meggyilkolt diákokra emlékezve tartottak a Skót Misszióban egy héttel a tragédia után.

Dunántúli Egyházkerület

Gyülekezeteink helyzete - dunántúli gondnoki konferenciák

A Dunántúli Református Egyházkerület 2015-ben is megrendezi szokásos évi Gondnoki Konferenciáját, melynek átfogó témája: Gyülekezeteink helyzete.

Lőrincze Lajos-emlékév a Pápai Refiben

Száz évvel ezelőtt, 1915-ben született Lőrincze Lajos, aki a Pápai Református Kollégium diákja, majd tanára volt, utóbb pedig két emberöltőn át a magyar nyelvművelés emblematikussá váló alakja.

Tiszántúli Egyházkerület

Komplex energetikai fejlesztés három intézményben

A Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő Hajléktalan Melegedőben, Nyitott Ajtó Otthonban és az Ifjúsági Központban megvalósult komplex energetikai fejlesztés eredményeiről tartottak sajtótájékoztatót március 30-án.

Dominica Palmarum

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár és a Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség közösen szervezte meg március 29-én a „Dominica Palmarum” című istentisztelettel egybekötött virágvasárnapi hangversenyét.

Tiszáninneni Egyházkerület

www.tirek.hu - a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapja

A Tiszáninneni Református Egyházkerület hírei, programjai, információi. Áhitatok, video-k, hanganyagok nemcsak tiszáninnenieknek!

Napi lelki táplálék a tirek.hu-n

Négy református kegyesség szerinti áhitat minden napra, (Református, Az Ige Mellett - Steinbach József igemagyarázatai, Lélekfrissítő - igemagyarázat nőknek, Napi Ige és gondolat.) továbbá Istenes versek, minden hétre a Verselő rovatban.

Kálvin Kiadó

(Nem csak) fiataloknak és fiatal felnőtteknek: Napi menü

Keresztyén karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Napi menü. Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival

Kicsik képes Bibliája

Megjelent legújabb gyerekkönyvünk, a Kicsik képes Bibliája. Ideális óvodások és kisiskolások számára.

  • Napi menü
  • Győri János
  • Rózsai Tivadar
  • Dunn, Kezdetben volt
  • Kicsik képes Bibliája