Szabó István a Zsinat új lelkészi elnöke

Szabó István a Zsinat új lelkészi elnöke

Megbízatása hat évre szól, világi elnöktársa Huszár Pál lett.

Egyházunk

Leggyengébb láncszem vagy faltörő kos?

A református iskolák államosítása Magyarországon (1945–1948) címmel jelent meg Horváth Erzsébet kötete a Zsinati Levéltár gondozásában. A Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetője a hetven évvel ezelőtt kezdődött folyamatot tárta fel történetleíró, elemző módszerrel.

Küldetés

Nincs különbség közöttünk

Minél többen vannak, akik megértéssel fordulnak mások felé, annál élhetőbb lesz a világ – véli Szénási Jonathan Sándor. A Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet református börtönlelkésze többedmagával vehette át a kisebbségi és többségi társadalom harmonikus együttélése érdekében végzett szolgálatért kapható Wallenberg-díjat.

Átadták a Dizseri-díjat

Paróczai Zoltánné, az érdi Dizseri Tamás Habilitációs Központ vezetője vehette át idén a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat február 7-én a Hold utcai református templomban a fogyatékkal élők és családjaik körében végzett diakóniai szemléletű szolgálatáért, emberi hozzáállásáért, a fogyatékosügyben létrehozott életművéért.

In memoriam

Nyughelyük ismeretlen

Kép: Nyughelyük ismeretlen

Húszezer magyar áldozata is lehetett annak a vérengzésnek, amelyet 1944 és 1945 fordulóján hajtott végre Délvidéken a Tito-féle jugoszláv partizánhatalom. A hetvenedik évfordulón a mészárlások által érintett református közösségekben jártunk.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

bagdánzsuzsiEgy zsánerfotóról bibliavasárnapon

Jeromos valóban itt dolgozott.

ReposztAz egyház teológiai öntudata

A lelkészi elnök tisztségéért két ízig-vérig teológus püspök mérette meg magát.

Urbán JózsefKeresztény értékek és normalitás? Egy népszavazás értékelése

Az egyház, a kereszténység megújulásának története a normalitással való evangéliumi szembehelyezkedés története.

Világban

A biztonságos határátlépésért szólalnak fel az egyházak

Halálesetek az európai határokon – van más lehetőség.

Angela Merkel: „Miért vagyok keresztény?”

A világ egyik legbefolyásosabb asszonya erejének és inspirációinak forrását a keresztény hitben látja. A német sajtóban istenhitéről vallott.

Közös nyilatkozat a vallási erőszak ellen

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Egyház közös nyilatkozatot adott ki a koppenhágai merényletekkel, valamint az egyiptomi keresztények líbiai kivégzésével kapcsolatban.

Csillagpont: nem csak magyar reformátusoknak

Hagyományos koreai tánc, nemzetközi kvíz, angol nyelvű dicsőítés. A folytatás idén sem marad el, számos külföldi fiatal érkezik a Csillagpontra.

Európai egyházvezetők találkoztak Belfastban

A Református Egyházak Világközösségének (REV) európai területi bizottsága idén Belfastban ülésezett. A közgyűlés fő témája az Európa szerte egyre erősödő nacionalizmus volt, de rendkívüli segélyt szavaztak meg Kárpátaljának is.

Kirchentag 2015

Június 3. és 7. között Stuttgartban rendezik meg a 35. Német Protestáns Egyházi Napokat.

Megújítva és megőrizve

Kép: Megújítva és megőrizve
A Vizsolyi Bibliának kiemelt helye van egyházi életünkben. Nemcsak annyiban, hogy az első magyar teljes bibliafordításról van szó, hanem évszázadok óta meghatározza a református egyház gondolkodásmódját, teológiai látását – hangsúlyozza Pecsuk Ottó. A Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkárával a Vizsolyi Biblia kiadásának 425. évfordulójához közeledve, bibliavasárnap alkalmából beszélgettünk.

Bibliánk hungarikum lett

Egyházközségi Közlemény.

Ünnepi emlékév

2015-ben ünnepi emlékév köszöntött ránk, vizsolyi reformátusokra.

426 éve kezdődött a Vizsolyi Biblia kinyomtatása

A magyar kultúra csúcsa és forrása.

A Vizsolyi Biblia kiállítás

Idén nyáron lesz a Vizsolyi Biblia kinyomtatásának 425. évfordulója. Ez alkalomból szervezett kiállítást már az év elején a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely. A kiállítás rendezőjével, Millisits Máté művelődéstörténésszel beszélgettünk.

Kárpátalja

„Nem vagytok egyedül!"

Az elmúlt év márciusában a Generális Konvent beregdaróci ülésén Zán Fábián Sándor püspök úr már a háború fenyegető közelségéről beszélt. Mára az ukrán mozgósítás kiterjed a mintegy 150 ezres határon túli magyarságra is. A nemzetközi egyházi közösség szolidaritása a kárpátaljai reformátusokkal a krízis óta még inkább megerősödött.

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Mennyi hittanórát tarthatnak a különböző jogállású lelkipásztorok és hittanoktatók?

Ki forgalmazza a hittankönyveket?

Hittan

A választható hit- és erkölcstan szervezésének 15 lépése - 2015/16

A 2015/16. tanévre történő beiratkozáskor, ill. átiratkozáskor alkalmazott szabályok.

Hittan: fontos határidők 2015-ben

Táblázat a idei hittanoktatási időpontokkal.

Hittan: segédlet a taneszközök kódjainak átadásához

Egy formanyomtatvánnyal kívánjuk segíteni az egyházközségeket abban, hogyan adják át az állami fenntartású iskolák részére a kötelezően választható református hit-és erkölcstan oktatása során használt taneszközök kódjait.

Fiatalok

A bizalom döntés kérdése

A már jól működő közös projektek mellett a bizalom kérdéséről tanácskozott a Kárpát-medence református ifjúsági munkásainak egyeztető fóruma (GeKIB) közel nyolcvan résztvevője február 16. és 18. között Nagyváradon, akik a nem egyházi ifjúsági munka, ifjúságpolitika témáiról is hallgattak előadást.
 

„Szükséghelyzetben”

Közegyházi költségvetési támogatás nélkül, de összefogással idén is lesz Csillagpont – interjú Szontágh Szabolcs lelkésszel, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetőjével.

 

Vezetőváltás a MEKDSZ-ben

Új főtitkárral folytatja misszióját a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség. Járay Márton – kilencévi szolgálat után – idén február elején, a szervezet szokásos téli táborában adta át Bayer Áronnak a vezetést.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Édes Árpád

Afféle gyalogpap volnék, aki jó helyeken, jó társaságban tanulhatta a holtig tanulnivalókat.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Istent keresem

Jn 12,44–50

„...aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

Újrafogalmazni

Mind a négy egyházkerület képviselteti magát a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnökségében. Szerdán Bogárdi Szabó István dunamelléki püspököt választották meg a zsinat lelkészi elnökének. A lelkészi alelnök Fekete Károly tiszántúli püspök lett. A világi elnöki posztot továbbra is a dunántúli Huszár Pál tölti be, a világi alelnök pedig Ábrám Tibor, a tiszáninneni egyházkerület főgondnoka. Az elnökség tagjait rövid értékelésre kértük megválasztásuk után.

Konzervatív forradalmár

Időnként azért könyörög kollégáinak, hogy vitatkozzanak vele. Nagyon szeret beszélgetni, bohóckodni, másokat parodizálni. Úttörő sosem volt, de Lenin hangja igen. Bár nem látszik rajta, mégis azt állítja, hogy lámpalázas. Élete csúcspontjának a lelkészséget tartja. És még valamit: amikor legóból épít az unokának. Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspökkel beszélgettünk.

Dunántúli Egyházkerület

Bódás Jánosra emlékezve

 Bódás János táci gazdálkodó és Barkó Zsófia házasságát 1905 február 7-én egy fiúgyermekkel áldotta meg az Úr.

Öröm az irodalomban - 484 perc felolvasás a 484 éves Refiben

Január elején került megrendezésre a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolájának hagyományos felolvasó délutánja.

Tiszántúli Egyházkerület

Álmok, identitás, evangélium- Könyvbemutatók az Egyetemen

Három kötet bemutatóját tartotta február 19-én, 14 órától a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kálvin termében a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója az Egyetemmel közösen.

Fekete Károly református püspökkel is találkozott Colleen Bell

Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete megbeszélés keretében találkozott Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével február 18-án, Debrecenben.

Tiszáninneni Egyházkerület

www.tirek.hu - a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapja

A Tiszáninneni Református Egyházkerület hírei, programjai, információi. Áhitatok, video-k, hanganyagok nemcsak tiszáninnenieknek!

Napi lelki táplálék a tirek.hu-n

Négy református kegyesség szerinti áhitat minden napra, (Református, Az Ige Mellett - Steinbach József igemagyarázatai, Lélekfrissítő - igemagyarázat nőknek, Napi Ige és gondolat.) továbbá Istenes versek, minden hétre a Verselő rovatban.

Kálvin Kiadó

(Nem csak) fiataloknak és fiatal felnőtteknek: Napi menü

Keresztyén karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Napi menü. Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival

Kicsik képes Bibliája

Megjelent legújabb gyerekkönyvünk, a Kicsik képes Bibliája. Ideális óvodások és kisiskolások számára.

  • Napi menü
  • Győri János
  • Rózsai Tivadar
  • Dunn, Kezdetben volt
  • Kicsik képes Bibliája