Legyünk szelídek!

Kép: Legyünk szelídek!
Kik öröklik tehát a földet? Akik a hegyi beszéd tanítása értelmében teljes szívükkel, agyukkal, lelkükkel törekszenek a „szelíd" lét minél teljesebb megközelítésére.

A teremtés ünnepe

Szelídek vagyunk?

A Teremtés hetének idei vezérigéje: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." (Mt 5,5) Szelíden bánunk a hegyekkel, a vizekkel, a növényekkel, az állatokkal, a gyermekekkel, a nőkkel, a másik emberrel, a kultúrával?

Boldogok a szelídek

A hegyi beszéd elején olvasható „boldog-mondások" nagyon közel visznek minket a teremtett világ megőrzésének kérdéséhez.

A teremtésvédelem az evangélium tiszta megélése

Miért érkeznek Budapestről Szegedre kerékpárral egy istentiszteletre? Mit keres egy tengerimalac és egy növény egy templomban? Mitől több a teremtésvédelem, mint egy zöldmozgalom? Ezekre a kérdésekre is választ ad a Teremtés hetének nyitó istentisztelete.

Pályázatok

Pályázati továbbképzést szervez az RKK

Négy helyszínen – Pápa, Budapest, Miskolc, Debrecen - négy témában pályázatokról és a törvényi változásokról tartanak előadást református kötődésű szervezeteknek, intézményeknek és gyülekezeteknek.

A Zsinat 2015. november 19-i határozatával, a Zsinati Hivatal szervezeti egységeként megalakult a Pályázati Iroda.

Fiatalok

Maradj erős!

Nick Vujicic, a végtagok nélkül született előadó legutóbbi budapesti előadásaiban a kiközösítés és a bántalmazás ellen szólalt fel. Erről kérdeztük.
 

Október 7. az ima éjjele

Hatodik alkalommal hirdetik meg a Kárpát-medencei református imaéjjelt a magyar református ifjúsági munkások október 7-én. 

Szubjektív útinapló Koreából

Szentnek lenni, hitből élni

Bogárdi Szabó István igehirdetése, mely elhangzott a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) szeptember 28-i ökumenikus istentiszteletén. A püspök szubjektív koreai útinaplójának hetedik része.

Szeptember 24. és 30. között Zsinatunk lelkészi elnöke részt vesz koreai testvéregyházaink zsinati ülésein. A püspök napi beszámolóiból jobban megismerjük távol-keleti hittestvéreink életét.

Küldetés

Kitüntették a Magyar Református Szeretetszolgálatot

A tavaly őszi menekülthullám idején tanúsított humanitárius munkája elismeréseként hat karitatív szervezet képviselője vehetett át miniszteri elismerő oklevelet.

In memoriam

Elhunyt Nagy Antal Mihály

Életének 86. évében elhunyt Nagy Antal Mihály református lelkipásztor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia nyugalmazott egyetemi tanára.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztLetérdeplés a fejkendő előtt

Ami marad lélek nélkül, az már fogyasztási cikké válik. Pőrévé lesz és ezzel védtelenné.

ReposztBoldogsághormon

Mégis, mitől boldog az ember? Hogyan lehet boldog az ember? Egyáltalán mit értünk boldogság alatt?

KriszTeSóKeresztyén vagyok, de nem vagyok…

Nem jó, ha a nem-hívő közvélemény a keresztyéneket beskatulyázza és a dobozra hamis jelzőket aggat.

Istent keresem

Ezsd 7,1–10

„...,mert vele volt Istenének a jóakarata” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink


Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

„Most már itt van dolgod"

Ha megkérdezzük, mitől boldog valaki, a rövid válaszom az, hogy attól, ha van olyan ember az életében, aki szereti és megérti őt, elfogadja és bízik benne. Minél több ember van körülöttünk, aki értékel és elfogad minket, annál biztosabb talajon állunk – mondta egy korábbi beszélgetésben Pálhegyi...

A kölcsönhatás

A református hívő embert gazdagítja, ha nyitott a világra" – mondta nemrégiben Steinbach József dunántúli püspök a Leányfalun megrendezett reformációi emlékkonferencián. Szólt továbbá a református istentisztelet középpontjában álló igehirdetésről, a hívő ember és környezete egymásra hatásáról,...

Dunántúli Egyházkerület

Egyházkerületi Közgyűlés volt Székesfehérváron

Szeptember 23-án, pénteken tartotta a Dunántúli Református Egyházkerület évi rendes közgyűlését a Székesfehérvári Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Presbiteri találkozó volt Celldömölkön

Immár harmadik alkalommal találkoztak az Őrségi és a Pápai Református Egyházmegye presbiterei, ezúttal Celldömölkön, a Kemenesaljai Művelődési Központban, 2016. szeptember 17-én.

Tiszáninneni Egyházkerület

Találkozás a reformáció jegyében

Közös a hitünk, és Krisztusban testvérek vagyunk! – hangsúlyozták a résztvevők Göncön, a református templomban, ahol egyházmegyei napot tartottak szeptember 24-én. Az Abaúji és a felvidéki ... ...

Tiszáninneni küldöttség Hollandiában

Egyházkerületünkből négytagú küldöttség vesz részt azon a hollandiai szakmai úton, melynek célja a belső közösségépítés mellett a holland református szakképzési intézményrendszer tanulmányozása. ...

Tiszántúli Egyházkerület

Jubileumi diplomaosztó ünnepség és hálaadó istentisztelet a DRHE-n

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2016. szeptember 17-én 11 órakor az Oratóriumban hálaadó istentisztelettel kezdődő jubileumi diplomaosztó ünnepi ülést tart.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tanévnyitó konferenciája - hanganyaggal

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) tanévnyitó konferenciájának idén Debrecen adott otthont szeptember 9-11. között. A résztvevők számo...

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Fodorné Ablonczy Margit

Egyik kiemelt témám lehet a tizenéves kor sajátosságainak körüljárása.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

A túlélés kora

Megjelent Hodossy-Takács Előd magyarázata A bírák könyvéhez.

Meghökkentő értelem

Megjelent új könyvünk. Alister E. McGrath: Meghökkentő értelem. A valóság értelmezéséről, tudományról és hitről.

  • Nyilak
  • Juhász Zsófia
  • Kiss Ferenc
  • A túlélés kora
  • Meghökkentő értelem