A karácsony visszavétele

A karácsony visszavétele

Az egyházak karácsonykor világszerte igyekeznek megszólítani az embereket, sokszor egészen merész formában.

Egyházunk

Közlemény a 2015. évi állami költségvetés elfogadása kapcsán

Az MRE közleménye az Országgyűlés által elfogadott 2015-ös költségvetés egyházakat érintő, úgynevezett kiegészítő hitéleti támogatási forrásával kapcsolatban.

Nem szűnik meg a Wáli

Az elmúlt napokban napvilágot látott sajtóértelmezéssel ellentétben a Magyarországi Református Egyház (MRE) nem tervezi bezárni a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumot.

Ez válságköltségvetés

Drasztikusan csökken 2015-re a Magyarországi Református Egyház által hitéleti célokra fordítható összeg. A szerdán ülésezett Zsinati Tanács csak nagyon fájdalmas döntésekkel tudta befoltozni az 500 millió forintos lyukat.

Tisztújítás 2014

Választási eredmények

Mind a négy egyházkerületben már nyilvánosságra hozták a tisztújítás eredményeit, Dunamelléken, Dunántúlon és Tiszáninnenen is folytatja munkáját az eddigi elnökség.

Délvidék

Hanyagság vagy akarat?

Rendkívüli zsinaton tárgyalta a Szerbiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) a közösség vezetőinek mulasztásait.

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további kérdésekben ki tud felvilágosítást adni?

Mit jelent a „tankönyvbázis” kifejezés?

Világban

„Egymás terhét hordozzátok”

Közgyűlést tartott a Németországi Protestáns Magyar Gyülekezetek Szövetsége Egyesület.

10 éves az Accrai hitvallás

10 éves az úgynevezett Accrai Hitvallás, a református világközösség legújabb kori történelmének alapdokumentuma.

A Református Egyházak Világközössége főtitkárának jubileumi felhívása

A nemrég kinevezett főtitkár az emberkereskedelem elleni programban való részvételre hívja a reformátusokat világszerte.

Vége: felszámolták az Egyház és Társadalom Bizottságot

A nagy múltú szervezet munkáját az Európai Egyházak Konferencia látja el a jövőben. Halál, születés és házasság egy helyen.

Ökumenikus békeépítő tanácskozás

Ökumenikus békeépítő tanácskozást tartott az Egyházak Világtanácsa Sigtunában.

Blogok

Mostantól rendszeresen szemlézünk keresztyén, elsősorban református blogokat. Fontos, hogy a tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztBella Violetta: Vírusirtók az év emberei

Milyen más ebben munkatársnak lenni, mint tudatos, vagy tudattalan mozdonyvezetőnek, gázolónak.

Infaustus 2.0Megtértem! Megtértem?

Isten országa magához gyűjthet mindenféle embert, és csak a végső számadásnál derül ki, kik az igazak.

JezsuitaVáltozik a hitünk?

Azt reméltem, hogy felnőttként nem kell gyereknek tettetnem magam, csak mert keresztény vagyok.

Fiatalok

Te miben bízol?

Ezzel a felütéssel indult a jövő évi Csillagpont honlapja.

Bízom benned

A jövő évi református ifjúsági találkozó, a Csillagpont témája a bizalom. Vajon kiben, miben bízhatunk a 21. században, hiszen a bizalom törékeny?

Mert az Istennek semmi sem lehetetlen

Kép: Mert az Istennek semmi sem lehetetlen
Vass Zoltán, a Torontói Első Magyar Református Egyház lelkipásztorának adventi írása.

Advent 2014

Közeledik az Úr

Bölcskei Gusztáv advent első vasárnapján hangsúlyozta: Kárpátalján úgy várják a karácsonyt, hogy nem tudják lesz-e meleg, lesz-e fény, lesz-e remény.

Távol Názárettől

Magyar Virág, a Heidelbergi Magyar Református Gyülekezet lelkipásztorának adventi írása.

Kálvin Emlékévek

Kálvin-maraton

Kolozsváron is bemutatták az Institutio új fordítását, amely után 96 órás Kálvin-maraton kezdődött.

Jobb adni

Házhoz megy a meleg étel a téli szünetben

A Magyar Református Szeretetszolgálat a téli szünet minden egyes napján, országszerte naponta 200 gyermeknek viszi házhoz a reggelit, a meleg ebédet és a vacsorát is.

Elkezdődött a Nyilas Misi Pakkok átadása

Igalon 450 gyermeket ajándékozott meg a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Pakkokkal. A környékbeli települések óvodáiból és iskoláiból érkező gyerekek műsorral köszönték meg a segélyszervezet ajándékait.

Az elesettek felé fordulni

Pál Sándorral, az MRSZ kuratóriumának elnökével az adományozóik köszöntését követően beszélgettünk.

Ahol a fontos dolgok dőlnek el

December 4-én tartották a Magyar Református Szeretetszolgálat adományozóinak köszöntését. A segélyszervezet minden évben megköszöni támogatói és önkéntesei nagylelkűségét.

Folytatódik az almaosztás

Ötszáz tonna, azaz 24 kamionnyi almát juttat el karácsonyig rászoruló családoknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Küldetés

A szeretet viszi őket előre

Idén egy százfős református gyülekezet kapta az Év Vidékfejlesztő Közössége Díjat. Az abaújvári lelkészházaspár december 9-én vette át a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) elismerését. Tóth Viktóriával beszélgettünk.

„Adok-kapok” a győri börtönben

Az adventi beszélgetés intézetünkben hagyománynak számít. Idén Steinbach József püspök volt a vendégünk.

Őszinteség és bizalom

Diakóniai csendesnapok Berekfürdőn.

Hogyan lehet szolgálni a cigány közösségekben?

November végén ebben a témában tartottak lelkésztovábbképzést Berekfürdőn.

Közös ünneplés Krisztus szeretetében

Az Egy Cseppnyi Segítség a Rászorultaknak Alapítvány Mikulás ünnepséggel egybekötött nyitott napot tartott a Tócóparti tanodában.

Kárpátalja

Több mint 34 ezer eurót gyűjtöttek a kárpátaljai reformátusoknak az erdélyiek

A Kárpátaljai Református Egyház a politikai instabilitás és az országban uralkodó háborús körülmények miatt azt kérte a magyar református testvér egyházkerületektől, hogy segítsenek a téli fűtésgondok megoldásában.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Fodorné Ablonczy Margit

Egyik kiemelt témám lehet a tizenéves kor sajátosságainak körüljárása.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Istent keresem

Jer 52,1–11

„Ezután Cidkijját megvakították, majd bilincsbe verték..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

Harmadszor is püspök

Szabó Istvánt választották a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé - közölte az egyházkerület választási bizottsága december elsejei ülése után. A püspök megbízatása hat évre szól. Szabó István harmadik ciklusát kezdheti meg az egyházkerület élén.

Hajnalhasadás

Járjuk a falvakat egy tőlünk távolinak tűnő, szegény vidéken. Bedőlt falak, beszakadt tetők, az ablakon kikandikáló gaznövények, szürke, gombás foltok a falakon, málladozó vakolat. Néhány helyen tábla: Ez a ház eladó! Melyiket választanám és mit kezdenék vele?

Dunántúli Egyházkerület

Visszatekintő beszélgetések az egyházmegyék espereseivel és az egyházkerület vezetőivel

Honlapunkon hagyomány, hogy az év végéhez közeledve az elmúlt esztendőt összegző interjúk jelennek meg. Ebben az esztendőben az egyházkerület vezetőit és az egyházmegyék espereseit arra is kértük, hogy a tavalyi év mellett az elmúlt hat esztendőre is tekintsenek vissza. A következő napokban ezeket az interjúkat olvashatják.

Dunántúli választási eredmények

A mai naptól kezdve honlapunkon ebben a cikkben összegyűjtve, folyamatosan közöljük a választási eredményeket a választási bizottságok szerkesztőségünkhöz beérkezett jegyzőkönyvei alapján. Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Tiszántúli Egyházkerület

Theológák a Nőszövetség konferenciáján

Idén először vettek részt theológák a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének Őszi Konferenciáján. A berekfürdői találkozó egyik fő témája a Kárpát-medencei Imanap volt.

Beszélő templomok a középkori templomok útján

Lezárult a „Középkori templomok útjának turisztikai attrakciófejlesztése” című projekt, amelynek keretében többek között 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei templom műemléki helyreállítása valósult meg. A projekt zárórendezvényeit november 15-én tartották.

Tiszáninneni Egyházkerület

www.tirek.hu - a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapja

A Tiszáninneni Református Egyházkerület hírei, programjai, információi. Áhitatok, video-k, hanganyagok nemcsak tiszáninnenieknek!

Napi lelki táplálék a tirek.hu-n

Négy református kegyesség szerinti áhitat minden napra, (Református, Az Ige Mellett - Steinbach József igemagyarázatai, Lélekfrissítő - igemagyarázat nőknek, Napi Ige és gondolat.) továbbá Istenes versek, minden hétre a Verselő rovatban.

Kálvin Kiadó

Tájékoztatás a Confessio folyóirattal kapcsolatban

Tisztelettel és sajnálattal tájékoztatjuk a Confessio folyóirat előfizetőit és olvasóit, hogy a megfelelő anyagi források hiányában, a MRE Zsinati Tanácsa 2014. december 3-ai döntésének értelmében a Confessio lap kiadását átmenetileg szüneteltetni kényszerülünk. Szerkesztői szándék szerint a lap megjelenése az interneten addig is folytatódhat, amíg a nyomtatott kiadás újra lehetővé nem válik. A Confessio jövőjéről később születik döntés, erről amint lehet, tájékoztatjuk olvasóinkat. Köszönjük hűséges előfizetőink és olvasóink megtisztelő bizalmát.

  • Zsengellér
  • Rózsai Tivadar
  • Dunn, Kezdetben volt
  • Institutio
  • Bibliai kéziatlasz