Küldetés

A tehetség kincs!

A Magyar Református Szeretetszolgálat a következő tanévben újragondolva, nyílt pályázati rendszerben és független szakmai zsűriztetés segítségével indítja el Nyilas Misi Ösztöndíj Programját.

Generális Konvent

A Generális Konvent zárónyilatkozata

A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete budapesti ülése végén zárónyilatkozatot fogadott el.

Budapesten ülésezett a Generális Konvent

Az egymás ügyeinek közös képviselete és a kölcsönös segítésnyújtás, valamint a reformáció 500 éves jubileumának közös ünneplése voltak a Generális Konvent június 24-25-i plenáris ülésének fő témái.

Egységre tanítani egymást

„Ne hivatásos tiltakozók legyünk, hanem Jézus Krisztus egyetlen és üdvözítő igazsága mellett tanúskodjunk" – kívánta Szabó István püspök a reformáció jubileumára a magyar reformátusoknak. A Generális Konvent június 24-25-i budapesti plenáris ülésén az egység elmúlt évéről, a tervezett új istentiszteleti rendtartásról és a II. Helvét Hitvallás újrafordításáról is szó volt.

Határontúli intézmények pályázhatnak az Oktatási Alaphoz

A Kárpát-medencei Református Közoktatási Alapból idén 12 millió forintra pályázhatnak a határontúli oktatási intézmények. Benyújtási határidő: július 15.

Kárpát-medencei körkép

Az egyházkerületi vezetőket kérdeztük aktuális örömeikről és gondjaikról.

Megérteni a Lélek vezetésének titkát

A Generális Konvent első napja ünnepi istentisztelettel fejeződött be, melyen Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke prédikált. A Kálvin téri református templomban Orbán Viktor miniszterelnök is köszönte a Kárpát-medencei református egyházak képviselőit.

In memoriam

Elment Kern Mária „a minden élők útján”

Elhunyt a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának egykori docense.

Kárpátalja

1 euro 1 kenyér

Napi több száz kiló friss kenyér jut el a kárpátaljaiakhoz a Magyar Református Szeretetszolgálat és az adományozók jóvoltából.

Felvételi

Felvételi a WISZ-ben

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium felvételt hirdet a 2015/16-os tanévre elsősorban cigány származású, felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók részére.

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Kell-e fizetni a tanulóknak a hittankönyvekért és munkafüzetekért?

Mennybe emelő énekszó

Kép: Mennybe emelő énekszó
Tizennegyedszer zengett református énekektől a budapesti Művészetek Palotája június 27-én. A háromszázhetven fős Kárpát-medencei egyesített kórust idén tizennyolc énekkar tagjai alkották.

Egyházunk

Megbízott zsinati tanácsost neveztek ki

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége július elsejével Gér András Lászlót bízta meg a zsinati tanácsosi feladatok végzésével. Kinevezése határozott időre, december 31-ig szól.

Bölcskei Gusztáv megkapta hivatalos rektori kinevezését

Június 29-én vette át Áder János köztársasági elnöktől kinevezését a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora.

Megjelent az online Confessio második száma

Kép: Megjelent az online Confessio második száma

A folyóirat szerkesztői és szerzői ezúttal a migráció, a menekülés és a menekültügy kérdéseit járják körül a tőlük megszokott alapossággal.

Évfordulók

Tizenöt éve szentelték fel a rákoskeresztúri templomot

A rákoskeresztúri reformátusok száz éves álma vált valóra, amikor öt éves építési munka után felszentelték a templomukat.

A megajándékozott élet csodája

Teológus, gyógypedagógus, verselő költő, akinek az időtálló tanításaiból máig táplálkoznak gondozottai, volt munkatársai – így idézték fel a huszonöt évvel ezelőtt elhunyt Juhász Zsófia alakját a rá emlékezők.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

NKZSÚszik a magasban

Csak úgy (013).

ReposztHass, alkoss... arass!

Gyermeki öröm és ujjongó szeretet tölt el, amikor eljön az aratás ideje.

PUZZLEKinek a joga?

Sokan nem értik, mit jelentenek az olyan szavak, mint az ítélkezés vagy a bűn vagy az önzés vagy a szeretet fogalma.

Infaustus 2.0Az apokaliptikus Krisztus-portré

Hogyan ábrázolja a Messiást a Jelenések könyvének írója?

Világban

Ökumenikus átvilágítás a Rajnai Egyházban

A második legnagyobb német protestáns egyház tizenhét delegáltat hívott meg testvéregyházaiból, szerte a világból, akik tizenegy napra nagyító alá vonták működését. A partnerek véleménye szerint az egyházban komoly potenciál rejlik és a „tettek helyesek, de hiányzik a só", illetve a határozott teológiai profil. Egyházunkat Dani Eszter missziói irodavezető képviselte.

Cseh protestáns egyházi küldöttséget fogadott Ferenc pápa

Pápai fogadást és békítő istentiszteletet tartottak Husz János halálának 600. évfordulója alkalmából a Vatikánban.

Pápai látogatás a Valdens Egyházban

,,Kérlek titeket, bocsássatok meg a Katolikus Egyháznak minden olyan keresztyénietlen és embertelen magatartást és cselekedetet, amit ellenetek elkövettünk!” – mondta a történelmi szavakat Ferenc Pápa június 22-én a torinói Valdens gyülekezetben.

Istent keresem

1Móz 41,37–57

„...összegyűjtött... minden élelmet...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

A kávé csak alibi

A józan kikapcsolódást szeretnék divatba hozni a reformátusok. Fiatalos, barátságos, alkoholmentes szórakozóhelyet nyitott a református egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója Budapest szívében, a Kálvin tér közelében. Az Adna Café már a nevében is üzenetet hordoz.

Rendőrségből templom

Bizarrnak hangozhat, de igaz: Szigetszentmiklóson a rendőrség épületéből református templomot építettek, ráadásul az egykori munkásőr-lakótelep közepén virágzik a gyülekezet. Míg számos helyen arról panaszkodnak, hogy egyre üresebbek a templomok, addig a Szigetszentmiklós-Újvárosi református közösség már majdhogynem kinőtte a közelmúltban felszentelt templomát. Mi lehet a titka? Tényleg a szabadult alkoholisták segítettek? – erről is kérdeztük Harmathy András református lelkipásztort.

Dunántúli Egyházkerület

Utak Ökumenikus Konferencia Veszprémben

Nem-ek és Igenek, Házasság, Szexualitás címmel rendeztek ökumenikus konferenciát a veszprémi református új templomban. 

Pótfelvételi a Pápai Református Teológiai Akadémiára

A Pápai Református Teológiai Akadémia pótfelvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre református teológia osztatlan mesterképzési és katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakjaira, állami finanszírozású és költségtérítéses képzésre.

Tiszáninneni Egyházkerület

Inspirál és elcsendesít: orgonát avattak Sajóivánkán

Elektromos orgonát vásárolt a sajóivánkai gyülekezet, amelyet ünnepi istentiszteleten avattak fel a református templomban, június 28-án. A Németországból származó hangszer az egyházközség kántorának áldozatos munkáját ... ...

Gyere velem templomba - lapozgató kisgyermekeknek

A Kálvin Kiadó gondozásában megjelent kis könyvecskét együtt lapozgathatják a kicsik a szüleikkel, nagyszüleikkel. A könyv segítségével megismerhetik, mi történik a templomban, az istentiszteleten. Kelemen ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

Hamarosan újra megnyílik a kávézó az Emlékkertben

Még a nyáron újra megnyithat a Debreceni Református Nagytemplom és a Református Kollégium épülete közötti Emlékkert kávézója, méghozzá most már a debreceni, nagytemplomi gyülekezet fenntartásában.

Vakációs bibliatábor Hajdúböszörményben

Egy régi, közösségépítő, a jövő egyháztagjainak szóló programot elevenített fel idén a Hajdúböszörményi Kálvin-téri Református Egyházközség. Vakációs bibliahetet szerveztek a gyerekeknek június 22 és 26 között. A táborban 43 gyermek vett részt.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Sebestyén Katalin

Önmeghatározásom: lelkész, lelkigondozó, szupervizor.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Gyere velem templomba

Lapozgató a legkisebbeknek. Kelemen Czakó Rita rajzaival

(Nem csak) fiataloknak és fiatal felnőtteknek: Napi menü

Keresztyén karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Napi menü. Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival

  • Gyere velem templomba
  • Napi menü
  • Győri János
  • Rózsai Tivadar
  • Kicsik képes Bibliája