Húsvét előtt

Napjaink vértanúira emlékeztek

A huszadik század keresztény mártírjaira emlékeztek, és a hitükért ma is üldözöttekért könyörögtek március 27-én este Budapesten, a magyarországi egyházak vezetőinek szolgálatával.

Imádság a háborús területek békéjéért

Virágvasárnap az Egyházak Világtanácsa imádságra hívja tagegyházait azokért, akik a közel-keleti háborúkban érintettek, különösen Irakban, Szíriában, Líbiában és Egyiptomban. Olav Fykse Tveit főtitkár körlevele.

Ünnep

Református kitüntetettek

Több ismert református személyiség és református intézmény munkatársa is állami kitüntetést kapott március 15. alkalmából.

A dalárdák forradalma

Dalárdatalálkozót tartottak Debrecenben a nemzeti ünnepen.

Kossuth kántortanító századosa

A politikus és a kisember is példaként tekinthet Alsónémedi és Ócsa szabadságharcos hősére, a református kán­tortanítóra, Halászy Károlyra. Hogy ki volt ő és miként emlékeznek rá a maiak, egykori szolgálati helyén és a kivégzése helyszínén jártunk utána a nemzeti ünnep előtti napokban.

In memoriam

Elhunyt Kálmán István

Uszka, Hete, Fejércse, Laskod és Nagykereki református gyülekezeteinek egykori lelkipásztora életének 92. esztendejében megtért Teremtőjéhez.

Egyházunk

„A testületi kormányzás híve vagyok”

– Zsinatunknak impulzusokat kell adnia, hogy ki-ki mélyebben és alaposabban ismerkedjen meg a református hitelvekkel – hangsúlyozza Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnökével beszélgettünk a magyar reformátusság és a Zsinat előtt álló feladatokról.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztFelületes semmitmondás - Virágvasárnapon

Minden hatalom ebből a makacs hiedelemből él.

MegmondomA harmadik nekifutás: radikálisok és mérsékeltek

Soraikban van filmrendező és ateisták is, többnyire pedig liberális katolikusok és protestánsok.

bagdánzsuzsiAz elindulás melankóliája

Van, amikor menni kell, és az ember legszívesebben az ellenkező irányba menekülne, mint Jónás.

Világban

A hozzátartozókat segítik a lelkigondozók

A március 24-i légi katasztrófa kapcsán Németországban előtérbe kerültek a lelkészek és lelkigondozók, akik azóta is támogatást nyújtanak az áldozatok hozzátartozóinak.

A CEC döntött kiemelt munkaterületeiről

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) vezetőtestülete közzétette a 2015 – 2018 közötti időszakra vonatkozó terveit.

Böjtben az emberkereskedelem ellen

A Református Egyházak Világközössége „Teérted töretett meg” címmel indította el kampányát.

150 éves a skóciai magyar ösztöndíjalap

Jubileumi emlékülés és emléktábla avatás a Debreceni Református Kollégiumban.

A skót-magyar közös út újabb állomása

„Skócia és a skót teológiai gondolkodás utat talált a magyar reformátusság hagyományának DNS-éhez és része lett annak” – mondta John Chalmers, a Skót Egyház moderátora a Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás aláírásának alkalmából.

A vallásos értékek gátat szabnak a radikális nézeteknek

Európában növekszik a bizalmatlanság és az előítélet az iszlámmal szemben. Svájci szakemberek véleménye szerint a vallás segíthetne a radikalizálódás megelőzésében. A gyorstalpaló vallásosság ugyanakkor veszélyes.

A biztonságos határátlépésért szólalnak fel az egyházak

Halálesetek az európai határokon – van más lehetőség.

Kárpátalján tárgyalt a Generális Konvent elnöksége

Kép: Kárpátalján tárgyalt a Generális Konvent elnöksége
Beregszász adott otthont március 23-án és 24-én a Generális Konvent elnökségi ülésének. A Kárpát-medencei református püspökök és főgondnokokidei első tanácskozásának helyszíne az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt volt üzenetértékű.

Kárpátalja

Adományok Kárpátaljának

Tekintettel az ukrán térségben folyó háború pusztításai által kialakult nehéz helyzet várható elhúzódására, a Generális Konvent elnöksége 2015. április 12-re gyűjtést hirdet az itt élők megsegítésére.

Évfordulók

100 éve született Kurt Aland

A 20. század egyik legnagyobb Biblia-tudósa.

Száz éves tükör

Száz éve jelent meg Ravasz László máig ható és használható rendszerező igényű tudományos munkája, A gyülekezeti igehirdetés elmélete.

80 éve hunyt el Neuschloss Kornél építész

A Budapesti Református Egyházmegye építési bizottságának tagja.

Oktatás

Felvételi a Pataki Teológiára

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre.

Hittan: plakátok, szórólapok a 2015-ös beiratkozáshoz

Az alábbiakban tesszük közzé a 2015/16-os tanévre a református hit- és erkölcstan beiratkozáshoz használható segédanyagokat.

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

A 2015/16-os tanévben a református hittanoktatáshoz használandó taneszközök neve és kódja - ÚJ!

Mikor vehetőek kézbe a hittan taneszközök?

Fiatalok

Miért érdemes a bizalomról beszélni egy ifjúsági találkozón?

Amiért elvitathatatlan relevanciával bír a keresztyén fiatalok számára.
 

Tavaszi találkozó csaknem 200 résztvevővel

A Debreceni Református Egyetemi és Főiskolai Egyházközség temploma adott otthont az idei református egyetemi gyülekezetek tavaszi találkozójának, amelyre csaknem kétszáz fiatal érkezett a Kárpát-medencéből.
 

Bizalom az ámokfutók ellenére

Az oktatóm mindig azt mondta: akkor fogok tudni igazán vezetni, ha már nem csak hogy nem követek el hibákat, de másokét is ki tudom majd védeni.
 

Mindenki OK

Mit tart a pszichológia a bizalomról? Mitől függ, hogy az egyik ember tud bízni, míg a másik kevésbé, sokan pedig örökké bizalmatlanok?
 

Rád is szükség van!

Ha eddig még nem vállaltál szolgálatot, április 15-ig még választhatsz az önkéntes feladatok közül.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Édes Árpád

Afféle gyalogpap volnék, aki jó helyeken, jó társaságban tanulhatta a holtig tanulnivalókat.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Istent keresem

Jn 18,33–40

„...azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról... Mi az igazság?" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

A gyógyítás művészete

Nagycsaládban nőtt fel, így felnőttként sem felejtett el a gyerekek nyelvén. A tudást, amellyel elkötelezte magát gyógyításukra, kiélezett helyzetben is elő tudja hívni. A hitében rejlő támasz nélkül azonban nem lenne képes betölteni hivatását – mondja. Az emberek javát szolgáló hit az alapja az általa vezetett intézménynek is. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatójával, a Magyar Kórházszövetség elnökével, Velkey Györggyel beszélgettünk.

Soha el nem fogy

"Taníthatok bár a legjobb módszerrel, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok" – mondhatná el magáról a többek között Pál apostol szerepét is eljátszó karizmatikus író-dramaturg-rendező, Debreczeni Tibor. Tanításról, az általa alapított református irodalmi színpadról, közösségvállalásról és hitről beszélgettünk a drámapedagógia magyarországi atyjával.

Dunántúli Egyházkerület

Gyülekezeteink helyzete - dunántúli gondnoki konferenciák

A Dunántúli Református Egyházkerület 2015-ben is megrendezi szokásos évi Gondnoki Konferenciáját, melynek átfogó témája: Gyülekezeteink helyzete.

Lőrincze Lajos-emlékév a Pápai Refiben

Száz évvel ezelőtt, 1915-ben született Lőrincze Lajos, aki a Pápai Református Kollégium diákja, majd tanára volt, utóbb pedig két emberöltőn át a magyar nyelvművelés emblematikussá váló alakja.

Tiszántúli Egyházkerület

Komplex energetikai fejlesztés három intézményben

A Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő Hajléktalan Melegedőben, Nyitott Ajtó Otthonban és az Ifjúsági Központban megvalósult komplex energetikai fejlesztés eredményeiről tartottak sajtótájékoztatót március 30-án.

Dominica Palmarum

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár és a Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség közösen szervezte meg március 29-én a „Dominica Palmarum” című istentisztelettel egybekötött virágvasárnapi hangversenyét.

Tiszáninneni Egyházkerület

www.tirek.hu - a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapja

A Tiszáninneni Református Egyházkerület hírei, programjai, információi. Áhitatok, video-k, hanganyagok nemcsak tiszáninnenieknek!

Napi lelki táplálék a tirek.hu-n

Négy református kegyesség szerinti áhitat minden napra, (Református, Az Ige Mellett - Steinbach József igemagyarázatai, Lélekfrissítő - igemagyarázat nőknek, Napi Ige és gondolat.) továbbá Istenes versek, minden hétre a Verselő rovatban.

Kálvin Kiadó

(Nem csak) fiataloknak és fiatal felnőtteknek: Napi menü

Keresztyén karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Napi menü. Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival

Kicsik képes Bibliája

Megjelent legújabb gyerekkönyvünk, a Kicsik képes Bibliája. Ideális óvodások és kisiskolások számára.

  • Napi menü
  • Győri János
  • Rózsai Tivadar
  • Dunn, Kezdetben volt
  • Kicsik képes Bibliája