Egyházunk

Reformátusok ’56-ban és a megtorlás idején

Megjelent a Confessio idei harmadik száma. Az online elérhető folyóirat összeállítással tiszteleg azon reformátusok emléke előtt, akik részt vettek az 1956-os eseményekben vagy a megtorlás áldozatai lettek.

Egység

Újraválasztották tisztségébe Csűry István királyhágómelléki püspököt

Újraválasztották pénteken tisztségébe Csűry Istvánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökét.

Reformáció

Reformáció: már 500 éve jelentős hatással van az életünkre

Papírrepülőn és Youtube-on terjed a reformáció üzenete. Reformáció 500 imázsfilm készült Gundel Takács Gábor szereplésével.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ÚjragondolóÓvszer

Hát ezért védekezünk. A kikerülhetetlenül bekövetkező fájdalom miatt. Mert azt gondoljuk, ha egyedül maradunk, könnyebb.

ReposztMondd el nekik, úgy, hogy megértsék!

Abban az egy-két mondatban benne lesz minden, amit nekik tudni kell hitről, hazáról, hűségről, ötvenhat napjairól.

Szabados ÁdámAz új erkölcs nem tűri a régit

Ahogy ez gyakran történik, az új erkölcs nem tűri meg maga mellett a régit.

„Hit, humorérzék, a vállalás öntudata”

Kép: „Hit, humorérzék, a vállalás öntudata”
Portré az "56-os forradalom után életfogytiglanra ítélt Varga László erdélyi nyugalmazott lelkipásztorról. Első rész.

Második Helvét Hitvallás

Hitvallásunk mai üzenetei

Mit eredményezett a képtilalom? Hogyan tekintsünk a megtérésre és a predestinációra? Mit mond a hitvallás az egyház és a hatalom viszonyáról? Mi az igehirdető feladata? Többek között ezekről a kérdésekről volt szó a Második Helvét Hitvallás fényében a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tartott kétnapos konferencia második napján. 

Pályázatok

Gyakornoki program a Külügyi Irodánál

A MRE Külügyi Iroda nemzetközi szakos diákok jelentkezését várja, akik kötelező szakmai gyakorlatukat tölthetik az iroda felügyelete alatt.

A Zsinat 2015. november 19-i határozatával, a Zsinati Hivatal szervezeti egységeként megalakult a Pályázati Iroda.

Istent keresem

Neh 12

„...Jeruzsálem falainak a felavatásakor mindenütt fölkeresték a lévitákat,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink


Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

„Most már itt van dolgod"

Ha megkérdezzük, mitől boldog valaki, a rövid válaszom az, hogy attól, ha van olyan ember az életében, aki szereti és megérti őt, elfogadja és bízik benne. Minél több ember van körülöttünk, aki értékel és elfogad minket, annál biztosabb talajon állunk – mondta egy korábbi beszélgetésben Pálhegyi...

A kölcsönhatás

A református hívő embert gazdagítja, ha nyitott a világra" – mondta nemrégiben Steinbach József dunántúli püspök a Leányfalun megrendezett reformációi emlékkonferencián. Szólt továbbá a református istentisztelet középpontjában álló igehirdetésről, a hívő ember és környezete egymásra hatásáról,...

Dunántúli Egyházkerület

Egyházkerületi Közgyűlés volt Székesfehérváron

Szeptember 23-án, pénteken tartotta a Dunántúli Református Egyházkerület évi rendes közgyűlését a Székesfehérvári Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Presbiteri találkozó volt Celldömölkön

Immár harmadik alkalommal találkoztak az Őrségi és a Pápai Református Egyházmegye presbiterei, ezúttal Celldömölkön, a Kemenesaljai Művelődési Központban, 2016. szeptember 17-én.

Tiszáninneni Egyházkerület

Volt diákok találkoztak Sárospatakon

Öregdiák-találkozót szerveztek a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, melyen megemlékeztek az intézmény huszonöt évvel ezelőtti újra indulása óta, a folyamatos megújulás jegyében eltelt időszakról. ...

Élő emlékhely: megújult Tomor református temploma

A reformáció 500. évfordulójának jegyében új köntösbe bújhatott Cserehát egyik ékszerdoboza, a tomori református templom. Az épület helyreállítása két ütemben zajlott: elsőként a tetőszerkezetet hozták ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

„Vallás, egyház és civil társadalom” Gesellschaft für evangelische Theologie (GET) Konferencia Berekfürdőn

„Vallás, egyház és civiltársadalom” címmel rendezett konferenciát a Gesellschaft für evangelische Theologie (GET) 2016. október 3. és 6. között Berekfürdőn. A közel harminc résztvevő öt országból (Németország, Lengyelország, Románia, Ukrajna, Magyarország) és 9 egyházból érkezett, s ezek a tények má...

„Kanapé egy hatszáz éves templomban” - Beszámoló az 1517 perces Bibliaolvasó-maratonról Tiszacsegén

2017-ben a protestáns egyházak egyaránt kiemelkedően emlékeznek meg a reformáció 500 éves évfordulójáról. A Tiszacsegei Református Egyházközség egy olyan kezdeményezést kívánt megvalósítani, amely meglátásunk szerint üzenet és felhívás egyben.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Szontágh Szabolcs

A fiatalok a fő célcsoportom, a velük és az értük folyó munka.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Könyvvásár a konferencián

Október 11-12-én kedvezményes könyvvásárlási lehetőséggel várjuk az érdeklődőket a II. Helvét Hitvallás mai üzenetei című konferencián Budapesten, a KRE HTK-n.

Kálvin olvasása közben

Újdonságunk: Kálvin olvasása közben. Szűcs Ferenc válogatott írásai.

  • Szűcs Kálvin
  • Nyilak
  • Juhász Zsófia
  • Kiss Ferenc
  • Meghökkentő értelem