Egység

Családi csendesnap hatodszor

A Kárpátaljai Református Egyház több mint hétezer részvevővel zajló rendezvényére augusztus 20-án került sor Nagydobronyban.

Nyelvőrzés játékosan

Visszafordítani egy megállíthatatlannak tűnő folyamatot? Erre tesz kísérletet a módosi anyanyelvőrző tábor, melyet magyarul még értő, de jórészt kevéssé beszélő, magyar származású délvidéki gyerekeknek szerveznek évről évre.

Van örökös

Augusztus 9-13. között zajlott Szovátán „A világ, ami körülvesz" mottóval a III. Válts irányt! IKE Fesztivál, Erdély egyik legrangosabb keresztény ifjúsági rendezvénye.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ÚjragondolóGondviselés

Jóbnak semmije sem marad. Mindent elveszít, mert aki már mindent elveszített, annak már nincs vesztenivalója.

Szabados ÁdámLucytől Ádámig: a híd túl messze van?

Vajon elbírják-e a számok a terhelést, amit Darwin elmélete helyez a paleontológiai evidenciákra?

ÚjragondolóGyászreakció

A gyász arról szól, hogy valami jóvátehetetlen, visszahozhatatlan, helyreállíthatatlan a régi formájában.

Küldetés

Elkészült a teljes audio Biblia

A statisztikai adatok alapján Magyarországon nagyságrendileg fél millió fogyatékkal élőről tudunk. Megközelítőleg 85 000 ember küzd látásproblémákkal: gyengénlátók, aliglátók, vakok és siketvakok egyaránt vannak köztük. Elsősorban számukra készült el a revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) hangzó változata.

Augusztus 20.

Híd a hétköznapok és az ünnep között

Az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus könyörgést szervezett nemzetünkért a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a Budai Református Egyházközség templomában.

Felvételi

Lehetőségek a református felsőoktatásban a 2016/2017-es tanévben

Összegyűjtöttük a pótfelvételi határidőket a református felsőoktatásban és a református roma szakkollégiumok nyújtotta jelentkezési lehetőségeket.

A Zsinat 2015. november 19-i határozatával, a Zsinati Hivatal szervezeti egységeként megalakult a Pályázati Iroda.

Istent keresem

Lk 23,39–43

"Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →


Dunamelléki Egyházkerület

„Most már itt van dolgod"

Ha megkérdezzük, mitől boldog valaki, a rövid válaszom az, hogy attól, ha van olyan ember az életében, aki szereti és megérti őt, elfogadja és bízik benne. Minél több ember van körülöttünk, aki értékel és elfogad minket, annál biztosabb talajon állunk – mondta egy korábbi beszélgetésben Pálhegyi...

A kölcsönhatás

A református hívő embert gazdagítja, ha nyitott a világra" – mondta nemrégiben Steinbach József dunántúli püspök a Leányfalun megrendezett reformációi emlékkonferencián. Szólt továbbá a református istentisztelet középpontjában álló igehirdetésről, a hívő ember és környezete egymásra hatásáról,...

Dunántúli Egyházkerület

Tíz éve ment el - Lukáts András 1955-2006.

Családi istentiszteleten emlékeztünk a várpalotai templomban Lukáts András volt Várpalota-pétfürdői lelkipásztorra, a Veszprémi Egyházmegye esperesére, a Dunántúli Egyházkerület püspökhelyettes egyházkerületi lelkészi főjegyzőjére. Tíz esztendővel ezelőtt, ötvenegy évesen távozott közülünk a...

REND - Hírességek fóruma

A REND szombat esti programján Bencze Ilona és Hűvösvölgyi Ildikó színművészek, valamint Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora beszélgetett a hitről, hitvallásról, keresztyén reménységről Bella Violetta lelkipásztorral.

Tiszáninneni Egyházkerület

Abaújvári bábcsoport kárpátaljai gyermekmissziója

Bábmisszióval szolgált az abaújvári gyülekezet Kárpátalján. A misszió célja az volt, hogy Isten szeretetéről és Jézus tanításáról meséljenek játékos formában. Az alkalmakon éneket is tanítottak ... ...

A Miskolc-belvárosi Református Egyházközség fiatal-felnőtt bibliaköre Szögligeten

A Miskolc-belvárosi Református Egyházközség fiatal-felnőtt bibliaköre közös nyári hétvégét szervezett július hónapban Szögligeten. Csögör Orsolya beosztott lelkész beszámolója.  ...

Tiszántúli Egyházkerület

Pótfelvételi jelentkezés a DRHE-n!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet hitéleti és világi szakjaira, szakirányú továbbképzéseire, valamint doktori iskolájába a 2016/217-es tanévre. Bővebb információ, tudnivalók: www.drhe.hu

Történelmi drámát ír Tóth Máthé Miklós Kálvin Jánosról - hanganyaggal

A Reformáció 500. évfordulójára készülve Kálvin Jánosról, a francia származású svájci reformátorról, keresztény tudósról, a Kálvinizmus névadójáról ...

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Lányi Gábor

Főleg egyháztörténeti, egyházismereti kérdésekre válaszolok szívesen

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

A túlélés kora

Megjelent Hodossy-Takács Előd magyarázata A bírák könyvéhez.

Meghökkentő értelem

Megjelent új könyvünk. Alister E. McGrath: Meghökkentő értelem. A valóság értelmezéséről, tudományról és hitről.

  • Nyilak
  • Juhász Zsófia
  • Kiss Ferenc
  • A túlélés kora
  • Meghökkentő értelem