Egyházunk

Ülésezett a Doktorok Kollégiuma

A Dunamelléki Egyházkerület látta vendégül a Doktorok Kollégiumát augusztus 28. és 30. között. A tizenkét szekcióban zajló munkát Buzogány Dezső egyháztörténész Második Helvét Hitvallásról tartott előadása nyitotta meg.

Elindult a Magyar Református Egyház jubileumi honlapja

A reformacio.ma a reformációi emlékévre készülve hírekkel, interjúkkal, riportokkal, Kárpát-medencei eseménynaptárral, történelmi időkerékkel, kvízekkel és interaktív térképpel várja a látogatókat.

Interjú

„Valaki fent vigyáz rám"

Áldottnak érzi magát címvédése miatt. A testi edzés mellett a lelkére is figyel, maga is pszichológiát tanul. Örül, ha példaképként néznek rá a gyerekek, és az ő sikerei miatt kezdenek el vívni. Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívóval beszélgettünk.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

Szabados ÁdámIntelligens okok az univerzumban?

Miért hihetőbbek a tudomány számára a földönkívüliek Isten létezésénél?

ÚjragondolóEvangélium

Már összetört a feddhetetlenség és az igaz-voltra törekvés bennem. Már nem vagyok tökéletes.

ReposztHajótöröttek

Gondolj az élet igazi hajótörötteire! Akiket nem a tenger vetett partra, hanem a társadalom vagy maga nagybetűs ÉLET.

A Zsinat 2015. november 19-i határozatával, a Zsinati Hivatal szervezeti egységeként megalakult a Pályázati Iroda.

Őszintén a konfirmációról

Kép: Őszintén a konfirmációról
Az augusztusi Konfi+ konferencia résztvevőit arról kérdeztük, hogy látják a konfirmáció folyamatát és a konfirmandusok helyzetét saját szolgálati területeiken.

Út fiataljainkhoz

Az idei Konfi+ konferencia főelőadójával, Friedrich Schweitzer professzorral beszélgettünk többéves nemzetközi konfirmanduskutatásának eredményeiről és tapasztalatairól.

Konfirmáció – de hogyan?

Az idei Konfi+ szakmai műhelyen lelkészek, vallástanárok, hitoktatók és ifjúsági munkások próbálták megválaszolni a nem könnyű kérdést: mi is a szerepe a konfirmációnak a 21. században.

Tanévnyitó

Áldásból élni

„Ki ne maradjon életünkből a mi legnagyobb szövetségesünk, a nagy építő, aki áldássá teheti munkánkat " – kérte igehirdetésében Fekete Károly tiszántúli püspök az országos református tanévnyitó istentiszteleten.

Elkezdődött a tanév intézményeinkben

Augusztus 27-én Túrkevén közös istentiszteleten kértek áldást a most kezdődő tanévre, emellett pedagógusokat tüntettek ki és iskolakezdési támogatást is átadtak.

Református köznevelési körkép 2016/17

Az előző tanévhez képest három óvodával, egy általános iskolával és egy alapfokú művészeti iskolával gyarapodott a református köznevelési intézményhálózat. Erről Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetője számolt be az augusztus 27-i túrkevei országos református tanévnyitón.

Istent keresem

Lk 24,36–49

„Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink


Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

„Most már itt van dolgod"

Ha megkérdezzük, mitől boldog valaki, a rövid válaszom az, hogy attól, ha van olyan ember az életében, aki szereti és megérti őt, elfogadja és bízik benne. Minél több ember van körülöttünk, aki értékel és elfogad minket, annál biztosabb talajon állunk – mondta egy korábbi beszélgetésben Pálhegyi...

A kölcsönhatás

A református hívő embert gazdagítja, ha nyitott a világra" – mondta nemrégiben Steinbach József dunántúli püspök a Leányfalun megrendezett reformációi emlékkonferencián. Szólt továbbá a református istentisztelet középpontjában álló igehirdetésről, a hívő ember és környezete egymásra hatásáról,...

Dunántúli Egyházkerület

Tíz éve ment el - Lukáts András 1955-2006.

Családi istentiszteleten emlékeztünk a várpalotai templomban Lukáts András volt Várpalota-pétfürdői lelkipásztorra, a Veszprémi Egyházmegye esperesére, a Dunántúli Egyházkerület püspökhelyettes egyházkerületi lelkészi főjegyzőjére. Tíz esztendővel ezelőtt, ötvenegy évesen távozott közülünk a...

REND - Hírességek fóruma

A REND szombat esti programján Bencze Ilona és Hűvösvölgyi Ildikó színművészek, valamint Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora beszélgetett a hitről, hitvallásról, keresztyén reménységről Bella Violetta lelkipásztorral.

Tiszáninneni Egyházkerület

Elindult a Magyar Református Egyház jubileumi honlapja

A reformacio.ma a reformációi emlékévre készülve hírekkel, interjúkkal, riportokkal, Kárpát-medencei eseménynaptárral, történelmi időkerékkel, kvízekkel és interaktív térképpel várja a látogatókat. ...

Ismerős arcok

Gagybátorban ismét megrendezték a településről elszármazottak találkozóját. Ez volt a hatodik alkalom, hogy a csereháti településre visszavárták a rég nem látott rokonokat, barátokat, ismerősöket. ...

Tiszántúli Egyházkerület

DRHE ünnepi tanévnyitó közgyűlés

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2016. szeptember 3-án, szombaton 10 órától tartja istentisztelettel kezdődő ünnepi tanévnyitó közgyűlésé...

Makkai Sándor-díjas pedagógusok 2016-ban

A Makkai Sándor-díjat a református erényeket a mindennapi gyakorlatba átültető pedagógusok kaphatják, évente hárman (közülük egy határon túli). Balo...

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Lányi Gábor

Főleg egyháztörténeti, egyházismereti kérdésekre válaszolok szívesen

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

A túlélés kora

Megjelent Hodossy-Takács Előd magyarázata A bírák könyvéhez.

Meghökkentő értelem

Megjelent új könyvünk. Alister E. McGrath: Meghökkentő értelem. A valóság értelmezéséről, tudományról és hitről.

  • Nyilak
  • Juhász Zsófia
  • Kiss Ferenc
  • A túlélés kora
  • Meghökkentő értelem