Egyházunk

Rendelje meg a Reformátusok Lapját!

Jövőre is értékes ajándékcsomagokat sorsol ki a Reformátusok Lapja egyéni, gyülekezeti, intézményi és szervezeti előfizetői között. A játékban való részvétel feltétele a 2016-os előfizetői díj még idén év végéig történő befizetése.

Hiteles tanúság

A hiteles szolgálatra, egymás és mások megsegítésére biztatták azt a tizenkét lelkipásztort, akiket november 21-én szenteltek fel a Tiszáninneni Református Egyházkerületben, a miskolci Deszkatemplomban.

Küldetés

Ismét elindult az adománygyűjtés

A Kárpát-medence református iskoláinak tanárai és diákjai 2010 óta minden év végén adománygyűjtést szerveznek nehéz helyzetben lévő, Magyarország határain kívül működő református oktatási/nevelési intézmények segítésére.

Bővülés előtt a börtönmisszió?

Kettős jubileumot ünnepel a Református Börtönmisszió. A fogvatartottak lelkigondozását végző lelkipásztorokat a Zsinat november 19-i ülésén köszöntötték. L. Molnár István misszióvezetővel beszélgettünk.

Összefogással többre jutunk

Kilátogattunk a fővárosi Vörösmarty téri vásárba, hogy a Szeretetszolgálat adventi adományozási akcióiról tájékozódjunk.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

Sokorói dombság reformátusaiBékesség

A Lélek gyümölcsét, a békességet keressük és Krisztust találjuk meg.

kötőszóUgyanaz a Tanak, a Biblia és a Korán Istene?

Elég indok-e a szembenállásra, hogy más vallások követői vagyunk?

Infaustus 2.0Tanulságok szolgálóknak

Ezékiel könyvének 28. fejezete nagyon fontos tanulságokkal szolgálhat azoknak, akik Isten szolgálatában vesznek részt.

Évfordulók

Borzalom és elhallgatás

A Gulág szörnyűségeire emlékeztek a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján.

Gyógyító biztonság

Kép: Gyógyító biztonság
A Bethesda Gyermekkórház szomszédságában kialakított Anyák háza komoly segítség a gyógyuló gyermekeknek és családtagjaiknak, nyugalmas környezetet nyújtva a pihenéshez. A projekt gazdájával, Bencze Jánossal, a kórház diakóniai igazgatójával beszélgettünk.

Segítség a gyógyulásban

November 19-én adták át a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának szomszédságában az Anyák házát. Ez az otthon mérföldkő minden magyar kórház számára, hiszen egy egyedülálló kezdeményezés valósult meg széleskörű összefogásból.

Menekültkérdés

Keresztyén–muszlim párbeszédre hívnak a cseh testvérek

A Cseh Testvérek Egyháza zsinati tanácsi határozatában is egyértelműen elutasította a menekültekkel szembeni félelem- és gyűlöletkeltést.

Párizs

A november 13-i terrortámadások sorozata legalább százhúsz halálos áldozatot követelt a francia fővárosban.

Francia regionális zsinatok állásfoglalásai

A Franciaországi Egyesült Protestáns Egyház (EPUF) egyházkerületei a párizsi terrortámadást követő hétvégén közgyűléseket hívtak egybe és nyilatkozatokban erősítették meg az EPUF álláspontját a merényletek kapcsán.

Istent keresem

2Tim 4,1–5

„...hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő,..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Milyen dokumentumot kell aláíratni az egyházközségeknek a tanulókkal/tanuló szüleivel a taneszközök átadásakor?

Mit jelent a „tankönyvbázis” kifejezés?

Dunamelléki Egyházkerület

A haza jóval több

Egy héten át rakosgatják a „magyarság lelki arcainak cserepeit" a tizenegyedik harkányi szabadegyetem résztvevői. A rendezvény célja az ismeretterjesztés és a gondolatformálás. Az előadók arra a nehéz kérdésre is keresik a választ, hogy kik vagyunk mi, magyarok, hová tartozunk, merre tartunk?...

Mert megérdemlem?

A keresztyénség protestáns arculata a hétköznapi életben is felfedezhető, megjelenik például a lakberendezés területén az egyszerű, letisztult IKEA-stílusban. Bogárdi Szabó István püspök szerint a protestáns emberek kevésbé hajlamosak a luxusra mint mások, de ez nem jelenti azt, hogy ne szeretnék a...

Dunántúli Egyházkerület

Hálaadás Bokodon

Jöjj, mondjunk hálaszót," zengett a zsoltár Bokodon a református templomban, 2015. október 18-án a hálaadó istentisztelet kezdetén. A szívből jövő hívogatást nagyon sokan meghallották, mert zsúfolásig megtelt a több mint 200 éves templom.

Ünnepi istentisztelet Hedrehelyen

Ebben az esztendőben a Kadarkúti Lelkészi Körzet gyülekezetei voltak a házigazdái a Kaposvár-környéki gyülekezetek közös Reformáció emlékünnepi istentiszteletnek.

Tiszáninneni Egyházkerület

Lévay Józsefre emlékeztek Sajószentpéteren

Lévay József (1825-1918) költőre, műfordítóra, Borsod megye egykori főjegyzőjére és alispánjára emlékeztek születésének 190. évfordulója alkalmából Sajószentpéteren, november 22-én. Az ünnepséget a helyi református egyházközségek ... ...

Hiteles tanúság

A hiteles szolgálatra, egymás és mások megsegítésére biztatták azt a tizenkét lelkipásztort, akiket november 21-én szenteltek fel a Tiszáninneni Református Egyházkerületben, a miskolci Deszkatemplomban. A ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

A kárpátaljai gyermekekért énekel Boogie a Nagytemplomban

November 28-án ad koncertet a debreceni Nagytemplomban Csemer Boglárka, Boogie, aki jótékonysági koncertjével a Kárpátalján élő családokat támogatja a Dorcas Segélyszervezeten keresztül.

Nyílt napot tartottak a Hittudományi Egyetemen

Nyílt napot tartottak november 18-án a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A folyamatosan megújulni igyekvő intézményben új szak is választható a következő tanévtől.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Hajdú Zoltán Levente

Számomra a gyülekezet nem múzeum, hanem élő közösség.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Az év könyve

Az MRE Zsinata a Doktorok Kollégiuma javaslatára Zsengellér József: A kánon többszólamúsága című könyvét tüntette ki Az év könyve-díjjal. Gratulálunk a szerzőnek!

Őszi vásár a Kálvin Kiadónál

Október 1. és november 30. között, 25–75% kedvezménnyel.

  • Országodba befogadtál
  • Hármas fonál
  • 4 hét
  • Kálvin Korinthusi levelek
  • Nagy családi gyermekbiblia