Virágvasárnap

Imádság a háborús területek békéjéért

Virágvasárnap az Egyházak Világtanácsa imádságra hívja tagegyházait azokért, akik a közel-keleti háborúkban érintettek, különösen Irakban, Szíriában, Líbiában és Egyiptomban. Olav Fykse Tveit főtitkár körlevele.

Ünnep

Református kitüntetettek

Több ismert református személyiség és református intézmény munkatársa is állami kitüntetést kapott március 15. alkalmából.

A dalárdák forradalma

Dalárdatalálkozót tartottak Debrecenben a nemzeti ünnepen.

Kossuth kántortanító századosa

A politikus és a kisember is példaként tekinthet Alsónémedi és Ócsa szabadságharcos hősére, a református kán­tortanítóra, Halászy Károlyra. Hogy ki volt ő és miként emlékeznek rá a maiak, egykori szolgálati helyén és a kivégzése helyszínén jártunk utána a nemzeti ünnep előtti napokban.

In memoriam

Elhunyt Agyagási Béla

Foktő nyugalmazott lelkipásztora, életének 92. évében megtért Teremtőjéhez.

Egyházunk

„A testületi kormányzás híve vagyok”

– Zsinatunknak impulzusokat kell adnia, hogy ki-ki mélyebben és alaposabban ismerkedjen meg a református hitelvekkel – hangsúlyozza Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnökével beszélgettünk a magyar reformátusság és a Zsinat előtt álló feladatokról.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztMegrendült bizalom

Andreas Lubitz megölt százötven embert.

ip2moralNégy pont a vasárnapi nyitvatartásról

Meggyőző érvig nem jutottunk.

apcsel29Élet a generációs szakadék két partján

Az új szakaszt 1965-től datálják, és második demográfiai átmenetnek nevezik.

Világban

A CEC döntött kiemelt munkaterületeiről

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) vezetőtestülete közzétette a 2015 – 2018 közötti időszakra vonatkozó terveit.

Böjtben az emberkereskedelem ellen

A Református Egyházak Világközössége „Teérted töretett meg” címmel indította el kampányát.

150 éves a skóciai magyar ösztöndíjalap

Jubileumi emlékülés és emléktábla avatás a Debreceni Református Kollégiumban.

A skót-magyar közös út újabb állomása

„Skócia és a skót teológiai gondolkodás utat talált a magyar reformátusság hagyományának DNS-éhez és része lett annak” – mondta John Chalmers, a Skót Egyház moderátora a Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás aláírásának alkalmából.

A vallásos értékek gátat szabnak a radikális nézeteknek

Európában növekszik a bizalmatlanság és az előítélet az iszlámmal szemben. Svájci szakemberek véleménye szerint a vallás segíthetne a radikalizálódás megelőzésében. A gyorstalpaló vallásosság ugyanakkor veszélyes.

A biztonságos határátlépésért szólalnak fel az egyházak

Halálesetek az európai határokon – van más lehetőség.

Angela Merkel: „Miért vagyok keresztény?”

A világ egyik legbefolyásosabb asszonya erejének és inspirációinak forrását a keresztény hitben látja. A német sajtóban istenhitéről vallott.

Közös nyilatkozat a vallási erőszak ellen

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Egyház közös nyilatkozatot adott ki a koppenhágai merényletekkel, valamint az egyiptomi keresztények líbiai kivégzésével kapcsolatban.

Kárpátalján tárgyalt a Generális Konvent elnöksége

Kép: Kárpátalján tárgyalt a Generális Konvent elnöksége
Beregszász adott otthont március 23-án és 24-én a Generális Konvent elnökségi ülésének. A Kárpát-medencei református püspökök és főgondnokokidei első tanácskozásának helyszíne az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt volt üzenetértékű.

Évfordulók

100 éve született Kurt Aland

A 20. század egyik legnagyobb Biblia-tudósa.

Száz éves tükör

Száz éve jelent meg Ravasz László máig ható és használható rendszerező igényű tudományos munkája, A gyülekezeti igehirdetés elmélete.

80 éve hunyt el Neuschloss Kornél építész

A Budapesti Református Egyházmegye építési bizottságának tagja.

Oktatás

Felvételi a Pataki Teológiára

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre.

Hittan: plakátok, szórólapok a 2015-ös beiratkozáshoz

Az alábbiakban tesszük közzé a 2015/16-os tanévre a református hit- és erkölcstan beiratkozáshoz használható segédanyagokat.

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Hogyan történik a hittankönyvek tankönyvellátása?

Milyen dokumentumokat kell a hittanoktatás során vezetni?

Fiatalok

Miért érdemes a bizalomról beszélni egy ifjúsági találkozón?

Amiért elvitathatatlan relevanciával bír a keresztyén fiatalok számára.
 

Tavaszi találkozó csaknem 200 résztvevővel

A Debreceni Református Egyetemi és Főiskolai Egyházközség temploma adott otthont az idei református egyetemi gyülekezetek tavaszi találkozójának, amelyre csaknem kétszáz fiatal érkezett a Kárpát-medencéből.
 

Bizalom az ámokfutók ellenére

Az oktatóm mindig azt mondta: akkor fogok tudni igazán vezetni, ha már nem csak hogy nem követek el hibákat, de másokét is ki tudom majd védeni.
 

Mindenki OK

Mit tart a pszichológia a bizalomról? Mitől függ, hogy az egyik ember tud bízni, míg a másik kevésbé, sokan pedig örökké bizalmatlanok?
 

Rád is szükség van!

Ha eddig még nem vállaltál szolgálatot, április 15-ig még választhatsz az önkéntes feladatok közül.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Szontágh Szabolcs

A fiatalok a fő célcsoportom, a velük és az értük folyó munka.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Istent keresem

Jn 18,19–23

„...titokban nem beszéltem semmit" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

A gyógyítás művészete

Nagycsaládban nőtt fel, így felnőttként sem felejtett el a gyerekek nyelvén. A tudást, amellyel elkötelezte magát gyógyításukra, kiélezett helyzetben is elő tudja hívni. A hitében rejlő támasz nélkül azonban nem lenne képes betölteni hivatását – mondja. Az emberek javát szolgáló hit az alapja az általa vezetett intézménynek is. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatójával, a Magyar Kórházszövetség elnökével, Velkey Györggyel beszélgettünk.

Soha el nem fogy

"Taníthatok bár a legjobb módszerrel, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok" – mondhatná el magáról a többek között Pál apostol szerepét is eljátszó karizmatikus író-dramaturg-rendező, Debreczeni Tibor. Tanításról, az általa alapított református irodalmi színpadról, közösségvállalásról és hitről beszélgettünk a drámapedagógia magyarországi atyjával.

Dunántúli Egyházkerület

Gyülekezeteink helyzete - dunántúli gondnoki konferenciák

A Dunántúli Református Egyházkerület 2015-ben is megrendezi szokásos évi Gondnoki Konferenciáját, melynek átfogó témája: Gyülekezeteink helyzete.

Lőrincze Lajos-emlékév a Pápai Refiben

Száz évvel ezelőtt, 1915-ben született Lőrincze Lajos, aki a Pápai Református Kollégium diákja, majd tanára volt, utóbb pedig két emberöltőn át a magyar nyelvművelés emblematikussá váló alakja.

Tiszántúli Egyházkerület

Álmok, identitás, evangélium- Könyvbemutatók az Egyetemen

Három kötet bemutatóját tartotta február 19-én, 14 órától a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kálvin termében a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója az Egyetemmel közösen.

Fekete Károly református püspökkel is találkozott Colleen Bell

Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete megbeszélés keretében találkozott Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével február 18-án, Debrecenben.

Tiszáninneni Egyházkerület

www.tirek.hu - a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapja

A Tiszáninneni Református Egyházkerület hírei, programjai, információi. Áhitatok, video-k, hanganyagok nemcsak tiszáninnenieknek!

Napi lelki táplálék a tirek.hu-n

Négy református kegyesség szerinti áhitat minden napra, (Református, Az Ige Mellett - Steinbach József igemagyarázatai, Lélekfrissítő - igemagyarázat nőknek, Napi Ige és gondolat.) továbbá Istenes versek, minden hétre a Verselő rovatban.

Kálvin Kiadó

(Nem csak) fiataloknak és fiatal felnőtteknek: Napi menü

Keresztyén karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan. Napi menü. Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival

Kicsik képes Bibliája

Megjelent legújabb gyerekkönyvünk, a Kicsik képes Bibliája. Ideális óvodások és kisiskolások számára.

  • Napi menü
  • Győri János
  • Rózsai Tivadar
  • Dunn, Kezdetben volt
  • Kicsik képes Bibliája