A megbékélésért imádkoztak

A megbékélésért imádkoztak

Az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletének résztvevői a reformáció indulásának ötszázadik évfordulójáról is megemlékeztek.

 • Krisztus-ünnep

  Krisztus kiengesztelő és megbékélésre hívó szeretete (2Kor 5,14-20) a témája a 2017-es ökumenikus imahétnek. Katolikusok, protestánsok és ortodoxok világszerte közösen imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért január 15. és 22. között. 

  Imahét elé

  „A szertartások különbözősége az egyház egységét nem töri meg, ha a szív és a lélek egy." 

 • Ne csak test szerint tekintsünk egymásra

  „Úgyhogy mi mostantól senkit sem ismerünk test szerint" (2Kor 5,16) Gondolatok az ökumenikus imahét harmadik napjára.

  Többé ne önmaguknak éljenek

  2. nap: „... többé ne önmaguknak éljenek..." (2Kor 5,15) Gondolatok az ökumenikus imahét második napjára.

  Egy meghalt mindenkiért

  „... egy meghalt mindenkiért..." (2Kor 5,14) Gondolatok az ökumenikus imahét első napjára.

Küldetés

Idén is jelölhetünk lelkipásztorokat a Dobos Károly-díjra

Az egyházmegyék lelkészi közössége 2017-ben is olyan, a gyülekezetében hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, vele közösséget vállaló lelkipásztort jelölhet a díjra, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év.

Elismerik az önzetlen szolgálatot

Meghosszabbították a határidőt, január végéig lehet személyeket és intézményeket jelölni a szociális munkát végzők áldozatos és példaértékű munkáját valamint annak a társadalomra gyakorolt hatását elismerő Jószolgálat díjra.

Fiatalok

Építeni a Lélek hívására

Hányféle munkát kell végezni az építéshez? Miért lesz valaki önkéntes a Csillagponton? Hat fiatal történetével válaszolunk ezekre a kérdésekre. 

Felvételi

Református felsőoktatási körkép

Kép: Református felsőoktatási körkép

Február 15-ig lehet jelentkezni a magyarországi egyetemek és főiskolák ősszel induló képzéseire. A négy református felsőoktatási intézmény idén is közös kiadványban mutatja be képzési kínálatát.

Reformáció

Reformáció diákszemmel

A reformáció, pontosabban a Semper reformanda elve a hatodik Ökumenikus Diákfilmszemle témája.

A zene a Szentlélek eszköze

A nyolcadik alkalommal megszervezett Égjen a láng újévi keresztyén zenefesztivál keretében nyitották meg a reformációi emlékév erdélyi rendezvénysorozatát.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

KriszTeSóHarc a madarakkal

Pál így nemet mond a szomorúságra, minden negatív érzelemre.

Szabados ÁdámBunyan a hívők egységéről

Ha egységben és békességben akarunk élni, imádkoznunk kell érte.

MegmondomMiért fontos, hogy kettényílt a tenger?

Benne van ebben a történetben számos elem, ami a megváltásra utal.

Istent keresem

Zsolt 49

„...senki sem válthatja meg magát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink


Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

„Most már itt van dolgod"

Ha megkérdezzük, mitől boldog valaki, a rövid válaszom az, hogy attól, ha van olyan ember az életében, aki szereti és megérti őt, elfogadja és bízik benne. Minél több ember van körülöttünk, aki értékel és elfogad minket, annál biztosabb talajon állunk – mondta egy korábbi beszélgetésben Pálhegyi...

A kölcsönhatás

A református hívő embert gazdagítja, ha nyitott a világra" – mondta nemrégiben Steinbach József dunántúli püspök a Leányfalun megrendezett reformációi emlékkonferencián. Szólt továbbá a református istentisztelet középpontjában álló igehirdetésről, a hívő ember és környezete egymásra hatásáról,...

Dunántúli Egyházkerület

Negyedszázados visszatekintés a Pápai Református Gimnáziumban

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igehirdetésével ünnepi istentiszteleten vett részt a Pápai Református Kollégium közössége 2016. december 6-án a pápai református templomban. Istentiszteletünk a hagyományos kollégiumi vasárnapok rendjébe illeszkedett, ugyanakkor...

Dunántúli pillanatképek - Nyakkendő nélkül az Őrségben

A Nyakkendő nélkül látogatások keretében ebben a ciklusban, negyedik alkalommal látogatott az Őrségi Református Egyházmegyébe az egyházkerület vezetése.

Tiszáninneni Egyházkerület

Megkezdődött az Ökumenikus Imahét

Krisztus kiengesztelő és megbékélésre hívó szeretete a témája az idei, nyolcnapos programsorozatnak, melyen protestánsok, katolikusok és ortodoxok világszerte közösen imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért. ...

Szociális munka szak indul a sárospataki teológián

Szociális munka alapképzési szakot indít 2017. szeptemberétől a Sárospataki Református Teológiai Akadémia. ...

Tiszántúli Egyházkerület

X. Református Jótékonysági Bál - A támogatott intézmény bemutatkozása

A X. Református Jótékonysági Bál támogatott intézménye a micskei Sámuel Szociális Bentlakás, amely a Királyhágómelléki Református Egyházkerület e...

A Szentírás vándorútja a Debrecen-Bánki Református Általános Iskolában

Több száz fős gyülekezetek fogadták a Vándorbibliát a Debrecen-Kerekestelepi és Debrecen-Bánki Református Egyházközségekben. 

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Lányi Gábor

Főleg egyháztörténeti, egyházismereti kérdésekre válaszolok szívesen

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Nem a felhők fölött. Könyvbemutató

Hajdú Zoltán Levente: Nem a felhők fölött című új imakönyvét mutatjuk be Balatonszárszón, az SDG Konferenciaközpontban december 7-én 17 órától.

 • Gárdonyi Nemzedékről
 • HZL Felhők
 • Gárdonyi Tékozló
 • Gárdonyi Sareptai
 • Szűcs Kálvin