• Az imádság és a négykezes zongorázás konfliktusokat megoldó erejéről vall a Házasság hete idei arcaként megszólaló Hegedűs Endre zongoraművész és felesége, Katalin.

   
  Szerethetünk úgy, ahogy ő szeret minket

  „A mi szeretetünkben, találkozásainkban ott van ő, a harmadik, ott van titokként az Isten szeretete, az a szeretet, ami előbb volt mindennél" – mondta Tóth János misszióvezető lelkész a Házasság hete központi nyitó istentiszteletén.

 •  
  Odafigyeléssel a kapcsolatokért

  Hogyan foglalkoznak a jegyes- és házaspárokkal gyülekezeteinkben? Három református közösség kezdeményezését ismerhetik meg.

   
  Könyvek nem csak a Házasság hetére

  Hétfőtől vasárnapig a Kálvin és a Harmat Kiadó kiadványai közül ajánlunk egy-egy hasznos könyvet, ami e témában tanácsot, segítséget nyújthat.
   

  Vitamindózis a házasságnak 

  Február 7. és 14. között kilencedik alkalommal szervezik meg a Házasság hetét Magyarországon.

Egyházunk

Az egyházfőhatósági igazolás megváltozott űrlapja, az új, egységes díjlevélminták, valamint az egyesített tagsági és fenntartói lelkészi nyugdíjjárulékkal kapcsolatos nyomtatványok is letölthetők a dokumentumtárból.

A választható hit- és erkölcstan szervezésének 15 lépése

A 2016/17. tanévre történő beiratkozáskor, illetve átiratkozáskor alkalmazott szabályok.

Imareggelin az egyházi vezetők

Colleen Bell amerikai nagykövet imareggelin fogadta a magyarországi egyházi vezetőket február 4-én Budapesten.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

kötőszóKészül a magyar Luther-játék!

Bence Domonkos, a tervező elárulta, honnan jött az ötlet, hol tartanak most és miért lesz egyedülálló ez a játék.

ReposztHálát festett

Lakatos Norbert mert bolond lenni. Szeretni, és szeretetét kimutatni. Hát ilyen történetek is megesnek még a mai időkben

bagdánzsuzsiBöjti teendők

Istennek, köszöni szépen, de nem kell a böjtöm. Nekem van szükségem rá. Nekem kell méregtelenednem.

Felvételi

Az ország legtöbb egyetemi szakjára, felsőfokú szakképzésére vagy szakirányú továbbképzésére lezárul a jelentkezés február 15-én. Református felsőoktatási körkép.

Böjt

Böjti gondolatok a vízért

Kép: Böjti gondolatok a vízért

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) és az Ökumenikus Vízhálózat a böjti időszakban közös gondolkodásra hívja tagegyházait és támogatóit a víz témájában.

A világban

A migráció feltérképezése

Az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága és az Egyházak Világtanácsa az európai migrációs helyzetet és az egyházak válaszát feltérképező közös kiadványt jelentetett meg.

Párbeszédben a felekezetekkel

Hölvényi György európai parlamenti képviselő a vallások közötti párbeszéd fontosságáról, a néppárti frakció vallásügyekért felelős munkacsoportjának munkájáról és a keresztyénüldözés Európai Parlament általi elítéléséről.

Megérkeztek az első menekültek Olaszországba a humanitárius folyosón keresztül

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) számolt be az olaszországi protestáns egyházak és katolikus közösség összefogásában kezdeményezett kormányzati program első eredményéről. Összesen 1000 menekült juthat biztonságosan Olaszországba.

Fiatalok

Üzenet a Napon túlról

Háromszáz fiatal nem vette komolyan Salamon szavait – „Minden hiábavalóság!" –, s mégis a MEKDSZ téli táborában töltötte február első hétvégéjét. Cserébe megismerkedhettek a Prédikátor könyvének mondanivalójával, felfrissülhettek két egyetemi félév között, s mindez talán nem volt hiábavaló.

Istent keresem

Ézs 55

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Ki forgalmazza a hittankönyveket?

Hol található a hatályos hit- és erkölcstan tankönyvlista az adott tanévre?

Dunamelléki Egyházkerület

Nem éltem hiába

Csípős, de igazságos – sokan ilyennek ismerik Rózsikát, az egykori trolibuszvezetőt, aki egy általa okozott baleset után fogházba, majd az utcára került. Alkoholista lett, végül agyvérzés miatt hetekig kómában feküdt. Miután felébredt, megtudta, hogy imádkoztak érte, így került el egy keresztyén...

A megharcolt boldogság

Két zongorájuk a nappaliban szimbolikus jelentőségű. Azt üzeni, hogy két egyenrangú muzsikus él együtt a házban. Hegedűs Endre és felesége, Katica temperamentuma tűz és víz. Azonos azonban a boldogságtól ragyogó tekintet, ahogyan harminchét év házasság után néznek egymásra. A házasság hete alkalmábó...

Dunántúli Egyházkerület

Kaposvár díszpolgára lett Bellai Zoltán püspöki főtanácsos

A kaposvári Csiky Gergely Színházban, ünnepelték szombaton a „város napját.“ Az ünnepi alkalmon díszpolgári címet adományoztak Bellai Zoltán lelkipásztornak, püspöki főtanácsosnak, amelyet Szita Károly polgármester adott át.

Dunántúli pillanatképek - 2016-ban először ülésezett az esperes-gondnoki értekezlet

Imádsággal, igeolvasással, közös elcsendesedéssel kezdte meg 2016. évi munkáját a Dunántúli Református Egyházkerület esperes-gondnoki értekezlete.

Tiszáninneni Egyházkerület

Tanulmányok Lévay Józsefről

Hétfőn mutatták be a Tiszáninneni Református Egyházkerület kiadásában, a Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet és a Lévay József Református Gimnázium gondozásában megjelent „A Lévay és ... ...

Nyelvében él a nemzet

A Vizsolyi Református Egyházközség és a Széchenyi Társaság közös kulturális konferenciát rendezett Vizsolyban, a Bibliás Könyvesházban, január 29-én. A Széchenyi István emlékév alkalmából tartott tanácskozáson ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

Újra kell tanulni a békesség nyelvét

A békesség nyelvének újratanulására buzdított újévi köszöntőjében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki 2016 legfontosabb eseményeit is ismertette az év eleji munkatársi értekezleten.

Felvételi a DRHE-n 2016/2017

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet a 2016-2017. tanévre, hitéleti és nem hitéleti szakokon egyaránt. Jelentkezni február 15-ig és február 29-ig lehet.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Lányi Gábor

Főleg egyháztörténeti, egyházismereti kérdésekre válaszolok szívesen

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Az év könyve

Az MRE Zsinata a Doktorok Kollégiuma javaslatára Zsengellér József: A kánon többszólamúsága című könyvét tüntette ki Az év könyve-díjjal. Gratulálunk a szerzőnek!

Őszi vásár a Kálvin Kiadónál

Október 1. és november 30. között, 25–75% kedvezménnyel.

 • Országodba befogadtál
 • Hármas fonál
 • 4 hét
 • Kálvin Korinthusi levelek
 • Nagy családi gyermekbiblia