Irak a félhold árnyékos oldalán

Irak a félhold árnyékos oldalán

Háború és keresztyénüldözés a Közel-Keleten.

 • A keresztényüldözés ellen

  A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Egyház közös nyilatkozata.

 • Az iraki emberi jogi helyzetről

  Az Egyházak Világtanácsa Nemzetközi Ügyekért felelős Egyház Bizottságának delegációja jelenleg éppen Irak kurdisztáni területén van kiküldetésben.

Tisztújítás

Presbiteri, püspöki vagy milyen rendszerű a magyar református egyház?

Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára az MRE mai működését veti össze a Kálvinnak az egyházról szóló tanításával.

Kérdések a tisztújítással kapcsolatban

Tájékoztató jelleggel közreadjuk az egyházi választási eljárásra felkészítő konferencián megfogalmazódott kérdéseket és válaszokat.

Felkészülés a választási eljárásra

Az egyházi tisztújítás lebonyolításában részt vevőknek tartott szakmai konferenciát szeptember 11-én és 12-én Berekfürdőn a Zsinati Hivatal Jogi Osztálya.

Egyházunk

Csökkenő egyszázalékos felajánlás

2014-ben 90 ezerrel kevesebb magyar adófizető támogatta az egyházakat személyi jövedelemadója egyszázalékával. A Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatát 2014-ben 9,2 százalékkal kevesebben támogatták, mint egy évvel korábban.

Párbeszédben a jövővel

Célegyenesbe ért az Egyházi Jövőkép Bizottság munkája. Az EJB tagjai a Missziói Bizottsággal közösen indított szakmai műhelymunka eredményei alapján szeptemberben már a novemberi előterjesztés szövegét véglegesítik.

Kitüntették az Európa Rádiót

Először adták át a Szalay Annamária Média Alapítvány díjait azoknak az újságíróknak, akik munkájukkal segítik a gyermekek tudatos médiahasználatra nevelését.

Bölcsőhely, inspiráció, nézőpont

Szombaton történelmi emlékhellyé avatták a Szilágyi Dezső téri református templomot.

Kutatás a gyülekezeti konfirmációs és ifjúsági munka kapcsolatáról

Egyház-szociológiai felmérést készítenek a gyülekezeti konfirmációs és ifjúsági munka kapcsolatáról református kutatók.

Küldetés

Együtt a bajban

Belvízkárosult családok mentésében segített a Magyar Református Szeretetszolgálat Siófokon.

Siófokon a Szeretetszolgálat műszaki csapata

Vasárnap estétől dolgozik Siófokon a Szeretetszolgálat műszaki csapata.

Szeretet az irodában

Minden szinten bizalomra és őszinteségre van szükség ahhoz, hogy a jelentősen kibővült intézményes diakónia szilárd alapokon állhasson és tovább fejlődhessen – vélekedik Beszterczey András lelkipásztor, a Szeretetszolgálati Iroda új vezetője.

Blogok

Mostantól rendszeresen szemlézünk keresztyén, elsősorban református blogokat. Fontos, hogy a tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztA népegyház dicsérete

A templomba járás nyilvánvalóan áthagyományozott közösségi életforma.

Újragondoló#vallásosság

Az egyház nélküli vallásosság ugyan vallásosság, de nem keresztény hit

apcsel29Hirdetem a következőket…

Szeretnénk segíteni néhány apró kommunikációs tanáccsal.

Világban

A Skót Egyház a megbékélésre koncentrál a népszavazás kapcsán

A függetlenségről döntő ország legnagyobb felekezete nem foglalt állást a kérdésben.

Ökumené

MEÖT – Aliansz elnökségi találkozót tartottak Budapesten

Ez esztendőben másodszor tartott közös tanácskozást a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) valamint a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnöksége.

Zene

Alsólendvától Királyhelmecig

Négy év kihagyás után újraindul a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje elnevezésű koncertsorozat.

Nincs recept a fiatalok megszólítására?

Kép: Nincs recept a fiatalok megszólítására?
Sokszínű és változatos csoport a fiatal felnőtteké. Kit tekintünk annak? Mely módokon próbáljuk őket elérni? Hogyan lehet őket meghívni a közösségeinkbe? Többek között ezekkel a kérdésekkel foglalkozott a Konfi+ konferencia, amelyet harmadik alkalommal szervezett meg a Zsinati Ifjúsági Iroda.

Vezetőnek lenni annyi tesz, magunkat ismerni

Hogy jó vezető válik-e belőlünk, azon múlik, hogy valljuk be, hogy mire vagyunk képesek és mire nem – erről is beszélt Püski Dániel debreceni egyetemi lelkész a Konfi+ konferencián.

Fiatalok

Veled kezdődik

Szeptember 25-ig lehet regisztrálni a 72 óra kompromisszum nélkül nevet viselő három napos önkéntes akcióra.

 

Imaéjjel 2014

Ezúttal október 10-én, péntek este imádkoznak együtt a Kárpát-medencei református ifjak.

Kárpátalja

Félnek a téltől

Félve várják a hideg beköszöntét a kárpátaljaiak. Ukrajnában egyelőre nem tudni, hogy meddig lesz még gázszolgáltatás. Bogárdi Szabó István püspök adakozásra kérte a dunamelléki református gyülekezeteket.

Kárpátaljára ért a REND adománya

A rafajnaújfalui református templom felújítására fordítják az idei dunántúli Református Egyházi Napok (REND) záró istentiszteletének perselypénzét.

Református hittan - Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat.

Mit jelent a „tankönyvbázis” kifejezés?

Kell-e fizetni a tanulóknak a hittankönyvekért és munkafüzetekért?

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Sebestyén Katalin

Önmeghatározásom: lelkész, lelkigondozó, szupervizor.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Istent keresem

1Jn 5,13–21

„...hogy tudjátok: örök életetek van" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

Az égő szívű ember

A legszenvedélyesebb lelkészként emlegetik a református egyházban. Valóban nem szokványos jelenség: vidám, lendületes, beszédes és előfordul, hogy a focit is "felviszi" a szószékre. Elsős gimnazista volt, amikor kiderült, biztos, hogy nem vele kezdődik majd valamelyik focicsapat névsora, vagyis nem kapus, hanem lelkipásztor lesz Végh Tamás.

Talpalatnyi hűség

A megszálló hatalom szerint kém volt, mások hősnek látták – van, aki szerint egyenesen küldetésének tartotta, hogy meghaljon a rábízott gyermekekért. Jane Haining a második világháború alatt és az azt megelőző években a Skót Misszió egykori leányiskolájának budapesti internátusát vezette egészen az ország német megszállásáig. Éppen hetven évvel ezelőtt halt meg Auschwitzban, karján tetoválással, ahogy a zsidó származású foglyok. Ki volt ő és mit is tett valójában? Ennek próbáltunk utánajárni.

Dunántúli Egyházkerület

Továbbra is egységben, örömben és reménységben szeretnénk szolgálni

Oldalunkon olvashatják a Steinbach József püspökkel készült cikluszáró beszélgetést, amelyben a püspököt többek közt arról kérdeztük, hogy jelölése és megválasztása esetén vállalja-e továbbra is a püspöki szolgálatot, ezen kívül kértünk egy visszatekintést és válaszokat kaptunk a lehetséges jövőbeni tervekkel kapcsolatban is.

Ars Sacra Fesztivál a Pápai Református Gyűjteményekben

Intézményünk idén első alkalommal csatlakozott a ma már országos méretű, szeptember 20-án tartandó programsorozathoz, amely a keresztyén kultúrkörhöz tartozó művészeti alkotásokat, szakrális kiállításokat mutat be.

Tiszántúli Egyházkerület

Búcsú egy megszólító és megszólítható embertől

Gyászistentiszteleten vettek végső búcsút Dr. Korsós Bálinttól július 20-án, a debreceni Verestemplomban. A Dóczy Gimnázium igazgatója hosszan tartó betegség után július 10-én adta vissza lelkét Teremtőjének.

Nyári nyitott tanodai nap

Nyitott tanodai napot tartott az Egy Cseppnyi Segítség a Rászorultaknak Alapítvány, amely tavaly indította el „A világ világossága” tanodai programot Debrecenben, a Nagysándor-telepen.

Tiszáninneni Egyházkerület

www.tirek.hu - a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapja

A Tiszáninneni Református Egyházkerület hírei, programjai, információi. Áhitatok, video-k, hanganyagok nemcsak tiszáninnenieknek!

Napi lelki táplálék a tirek.hu-n

Négy református kegyesség szerinti áhitat minden napra, (Református, Az Ige Mellett - Steinbach József igemagyarázatai, Lélekfrissítő - igemagyarázat nőknek, Napi Ige és gondolat.) továbbá Istenes versek, minden hétre a Verselő rovatban.

Kálvin Kiadó

A Református Börtönmisszió és a Kálvin Kiadó közös könyvbemutatója

NÉZZ FEL AZ ÉGRE MÉG EGYSZER! Történetek a rácsok mögül. Könyvbemutató a Biblia Múzeum kiállítótermében (1092 Budapest, Ráday u. 28.) szeptember 26-án 13 órakor.

Bibliai kéziatlasz

Új atlaszunk a Biblia történetét tekinti át, átfogó történelmi, vallási és földrajzi összefüggésekkel gazdagítva a Szentírás olvasóinak ismereteit.

 • Nézz fel az égre
 • Bibliai kéziatlasz
 • Biblia
 • Családi könyv keresztelőre
 • Móricz