Hírek

Jövőt a rászoruló tehetségeknek

Kiválasztották azt a száz tehetséges gyereket, akik a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) Nyilas Misi Ösztöndíj Programjának támogatottjai lesznek az idei tanévben.

Összefogással többre jutunk

Kilátogattunk a fővárosi Vörösmarty téri vásárba, hogy a Szeretetszolgálat adventi adományozási akcióiról tájékozódjunk.

Ismét elindult a Meseköz

Immár harmadik éve szervezi meg a Magyar Református Szeretetszolgálat a Meseköz gyermekfoglalkoztatót. Az idei tanév első interaktív könyvklubját november 14-én tartották.

Az MRSZ ismét meghirdeti az akadálymentesítési pályázatot

A Magyar Református Szeretetszolgálat novemberben egy utolsó, harmadik kört hirdet meg az akadálymentes gyülekezet programjában. 2013. év végén hirdette meg először az MRSZ a gyülekezetek akadálymentesítését célzó pályázatát. A kezdeményezést a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS) támogatja. 2014-ben kilenc, majd a következő évben újabb öt gyülekezet kezdte el a programot.

Az MRSZ gyűjtése a Vörösmarty téren

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) november 13. és 19. között minden nap 10-20 óra között egy faházban fogadja a felajánlásokat, adományokat a Vörösmarty téren szervezett vásárban.

Fejlődni másokért

Önmagunk hiányosságainak felismerését, azokon az Ige szellemében, a megszerzett tudás segítségével való túllépést tartják a legfontosabb tapasztalatuknak azok a diakóniai munkatársak, akiket az elmúlt hónapok református szolgálatfejlesztésének gyakorlati hasznáról kérdeztünk. A múlt héten a projekt záró konferenciáján jártunk.

Rendszert viszünk a gondolkodásba

A Református Szolgálatfejlesztés program kifejezetten olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek nem néhány hónapos időszakra vonatkoznak, hanem későbbi lehetőségeket alapoznak meg – hangsúlyozza Vajda Norbert, aki úgy gondolja, hogy egyre többen kezdik felismerni a református egyházban a szolgálatfejlesztés szükségességét.

Az egyházi diakónia az igazi szeretetszolgálat

A Magyarországi Református Egyház (MRE) 198 millió forintot nyert szociális intézményeinek szakmafejlesztésére az Új Széchenyi Terv keretében. A Református Szolgálatfejlesztés október 31-ig tart. A program szakmai megvalósító partnere az MRE Szeretetszolgálati Irodája, amelynek vezetőjével, Beszterczey Andrással beszélgettünk.

Hogyan segít az MRSZ a menekülteknek?

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) hetek óta kiveszi a részét a menekültek megsegítéséből. Munkájukat igyekszünk napról napra nyomon követni.

Tanévkezdő támogatás hatszáz diáknak

Idén is segíti a rászoruló diákok iskolakezdését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A határainkon innen és túl nehéz körülmények között élő családokhoz augusztus 29-től jutnak el a tanszereket tartalmazó csomagok, összesen három millió forint értékben.

A szegény, de tehetséges tanulókat támogatja az MRSZ

Kilencmillió forinttal támogatja a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) a következő tanévben azokat a 10 – 18 év közötti tanulókat, akik anyagi akadályok miatt nem tudják kibontakoztatni tehetségüket. A Nyilas Misi Ösztöndíj Programra nemcsak Magyarországról, de Kárpátaljáról, Erdélyből, a Felvidékről és a Délvidékről lehet pályázni.

MRSZ a Virágkarneválon

Idén is bekapcsolódik a debreceni virágkarneváli hét programjaiba a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Középiskolás diákok önkénteskedtek a Szeretetszolgálatnál

Lezárult a MOL Új Európa Alapítvány KÖSZ! pályázati programja keretében támogatott, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány által középiskolás diákok bevonásával Budapesten és Debrecenben megvalósított iskolai közösségi szolgálat (IKSZ).

Szeretetszolgálat az MRE-ben

A szeretetszolgálat a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs. Kálvin János pedig Isten Igéjéből vette azt a tanítást, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat.

A Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága

A testület a gyülekezeti diakónia segítése mellett figyelemmel kíséri az intézményes diakónia helyzetét, és ellátja az egyházi segélyszerveze, az MRSZ, illetve az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét is.

Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda

Az iroda látja el a zsinati intézmények szervezeti, személyi és gazdasági feladatainak koordinálását és érdekképviseletét.

Szeretetszolgálati intézményhálózat

Az MRE valamennyi - gyülekezeti, egyházkerületi és közegyházi fenntartású - diakóniai szolgálatának elérhetőségei, egyházkerületi bontásban.

Magyar Református Szeretetszolgálat

Az MRSZ az MRE keresztyén hátterű, református alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezete.

Felnőttképzés

A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (Redifi) szociális továbbképzések, egyházi képzések, szakképzések kidolgozását és lebonyolítását vállalja, valamint távoktatásban is megvalósulnak képzések.

Református Diakóniai Intézmények Egyesülete

A Református Diakóniai Intézmények Egyesülete (REDIE) 2003-ban alakult, 12 intézményfenntartó gyülekezet kezdeményezésére. Az egyesület elsődleges célja a református diakóniai intézmények által végzett szolgálat segítése, erősítése, kiterjesztése.

Gyülekezeti diakónia

A Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

Pályázatírás

A Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportja 2007 óta nyújt szakmai támogatást az egyházi pályázatokhoz.

Önkéntesség

Egyházunk születésével egyidős a gyülekezeti tagok önkéntes szolgálata. Mindennapjaink részét képezi az önzetlen segítségnyújtás.

Istent keresem

2Tim 4,6–8

„Ama nemes harcot megharcoltam,..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Bethesda Gyermekkórház

"Anyák háza" átadási ünnepség

November 19-én adtuk át a tíz édesanyának otthont adó "Anyák házát" a kórház területén álló, az egykori diakonissza-anyaház neve után elkeresztelt, a versenyszféra és a ... ...