Házhoz megy a meleg étel a téli szünetben

A Magyar Református Szeretetszolgálat a téli szünet minden egyes napján, országszerte naponta 200 gyermeknek viszi házhoz a reggelit, a meleg ebédet és a vacsorát is.

Elkezdődött a Nyilas Misi Pakkok átadása

Igalon 450 gyermeket ajándékozott meg a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Pakkokkal. A környékbeli települések óvodáiból és iskoláiból érkező gyerekek műsorral köszönték meg a segélyszervezet ajándékait.

Őszinteség és bizalom

Diakóniai csendesnapok Berekfürdőn.

Az elesettek felé fordulni

Pál Sándorral, az MRSZ kuratóriumának elnökével az adományozóik köszöntését követően beszélgettünk.

Ahol a fontos dolgok dőlnek el

December 4-én tartották a Magyar Református Szeretetszolgálat adományozóinak köszöntését. A segélyszervezet minden évben megköszöni támogatói és önkéntesei nagylelkűségét.

Folytatódik az almaosztás

Ötszáz tonna, azaz 24 kamionnyi almát juttat el karácsonyig rászoruló családoknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Tovább erősödött a szociális alapellátás hálója Vésztőn

A Vésztői Református Egyházközség fenntartásában működő Idősek Klubjának korszerűsítése és fejlesztése valósult meg Vésztőn 49,89 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Életet ment, aki ételt ad

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén adventben a magyarországi gyermekéhezés problémájára figyelmeztet, s önerőből kétszáz gyermek étkeztetését vállalja a téli szünet minden napján.

Segítség Kárpátaljának

A református szeretetszolgálat cselekvési tervében 124 millió forint szerepel, az összeg fele már összegyűlt.

Nyertes pályázat valósult meg Vésztőn

Kibővült a református gyülekezet szeretetszolgálata, megújultak a diakóniai munka körülményei.

Koszovói mozgáskorlátozottak kapták a Szeretetszolgálat újabb adományát

A korábbi segítség után – a Magyar Honvédség KFOR Kontingens közreműködésével – ismét nehéz sorsú, mozgáskorlátozott koszovóiakhoz jutott el a Magyar Református Szeretetszolgálat felajánlása.

Gyűjtést hirdetett a Szeretetszolgálat

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége és a Magyar Református Szeretetszolgálat levélben buzdítja a gyülekezeteket, hogy támogassák a nehéz helyzetbe került kárpátaljai református közösséget.

Együtt a bajban

Belvízkárosult családok mentésében segített a Magyar Református Szeretetszolgálat Siófokon.

Szeretetszolgálat az MRE-ben

A szeretetszolgálat a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs. Kálvin János pedig Isten Igéjéből vette azt a tanítást, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat.

A Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága

A testület a gyülekezeti diakónia segítése mellett figyelemmel kíséri az intézményes diakónia helyzetét, és ellátja az egyházi segélyszerveze, az MRSZ, illetve az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét is.

Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda

Az iroda látja el a zsinati intézmények szervezeti, személyi és gazdasági feladatainak koordinálását és érdekképviseletét.

Szeretetszolgálati intézményhálózat

Az MRE valamennyi - gyülekezeti, egyházkerületi és közegyházi fenntartású - diakóniai szolgálatának elérhetőségei, egyházkerületi bontásban.

Magyar Református Szeretetszolgálat

Az MRSZ az MRE keresztyén hátterű, református alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezete.

Felnőttképzés

A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (Redifi) szociális továbbképzések, egyházi képzések, szakképzések kidolgozását és lebonyolítását vállalja, valamint távoktatásban is megvalósulnak képzések.

Református Diakóniai Intézmények Egyesülete

A Református Diakóniai Intézmények Egyesülete (REDIE) 2003-ban alakult, 12 intézményfenntartó gyülekezet kezdeményezésére. Az egyesület elsődleges célja a református diakóniai intézmények által végzett szolgálat segítése, erősítése, kiterjesztése.

Gyülekezeti diakónia

A Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

Pályázatírás

A Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportja 2007 óta nyújt szakmai támogatást az egyházi pályázatokhoz.

Önkéntesség

Egyházunk születésével egyidős a gyülekezeti tagok önkéntes szolgálata. Mindennapjaink részét képezi az önzetlen segítségnyújtás.

Istent keresem

Jn 12,34–36

„...járjatok a világosságban..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Bethesda Gyermekkórház

Útfelbontás a Bethesda utcában

A Bethesda utca mindkét oldalán az Elektromos Művek kábelcsere munkálatai lassan véget érnek. A páros oldal járdaszigete már járható, a páratlan oldalon jó 20 méteres ... ...