A megajándékozott élet csodája

Teológus, gyógypedagógus, verselő költő, akinek az időtálló tanításaiból máig táplálkoznak gondozottai, volt munkatársai – így idézték fel a huszonöt évvel ezelőtt elhunyt Juhász Zsófia alakját a rá emlékezők.

Argentin adomány Kárpátalja megsegítésére

A Magyar Református Szeretetszolgálat "1 euro - 1 kenyér" Kárpátalját segítő programfelhívására, amit a diaszpórában élő magyar közösségek számára juttatott el, megérkeztek az első adományok.

A keresztyén ember hálából fáradozik

Június 5-én tartotta a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája a Református Diakónia IX. Országos Munkatársi Találkozóját, amelyen 580-an vettek részt.

A szeretet arcai

A több mint tizenhatezer önkéntes május utolsó hétvégéjén legalább százezer munkaórát dolgozott. Munkájuk anyagi értéke tízmilliókban mérhető, azonban ennél is fontosabbak a közösségekben megmutatkozó áldásai. Visszatekintés a Szeretethídra.

Befejeződött a Szeretetszolgálati Iroda energetikai felújítása

Befejeződtek az energiamegtakarítási projekt kivitelezési munkálatai a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájában, a Kálvin János Idősek Otthonában és a Schweitzer Albert Református Szeretetotthonban.

Karitatív konvoj indult Kárpátaljára

Számos jótékonysági szervezet – köztük a Magyar Református Szeretetszolgálat – összefogásában június 2-án értékes segélyszállítmány indult Kárpátaljára.

Rendhagyó Károlis délután a Bárkában

Ebben az évben a Dunaharasztiban található Bárka Műhelyt keresték fel a károlis önkéntesek.

Kis hidak mindennap

Ott kezdődik a normális emberi lét, ahol az ember önként tesz másokért, akár olyan dolgokat is, amit még parancsra sem tenne meg szívesen – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök a Szeretethíd megnyitóján.

Szeretethíd percről percre

Napsütéssel kezdődik a hetedik Szeretethíd, melyre több, mint 16 000 önkéntes regisztrált. A Kárpát-medence szerte zajló eseményeket a Szeretethíd oldalán követheti nyomon.

„Rám is szükség van”

Steinbach József dunántúli református püspökkel, a Szeretethíd egyházi fővédnökével beszélgettünk a közelgő önkéntes megmozdulásról.

Intézményvezetőt keresnek a ceglédi szeretetotthonba

Református szociális intézmény vezetői pozíciójának betöltésére hirdet pályázatot a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája.

Jótékonysági koncert a kiskunhalasi Benjámin Lakóotthon javára

Fellép Kállay Bori és Berkes János, zongorán közreműködik Hegedűs Valér.

Nagymama virágoskertje

A bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény dolgozóinak célja, hogy az idősek nappali ellátása is figyelmes, törődő gondozásban és értéket közvetítő–teremtő foglalkozásokban öltsön testet.

Szeretetszolgálat az MRE-ben

A szeretetszolgálat a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs. Kálvin János pedig Isten Igéjéből vette azt a tanítást, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat.

A Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága

A testület a gyülekezeti diakónia segítése mellett figyelemmel kíséri az intézményes diakónia helyzetét, és ellátja az egyházi segélyszerveze, az MRSZ, illetve az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét is.

Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda

Az iroda látja el a zsinati intézmények szervezeti, személyi és gazdasági feladatainak koordinálását és érdekképviseletét.

Szeretetszolgálati intézményhálózat

Az MRE valamennyi - gyülekezeti, egyházkerületi és közegyházi fenntartású - diakóniai szolgálatának elérhetőségei, egyházkerületi bontásban.

Magyar Református Szeretetszolgálat

Az MRSZ az MRE keresztyén hátterű, református alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezete.

Felnőttképzés

A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (Redifi) szociális továbbképzések, egyházi képzések, szakképzések kidolgozását és lebonyolítását vállalja, valamint távoktatásban is megvalósulnak képzések.

Református Diakóniai Intézmények Egyesülete

A Református Diakóniai Intézmények Egyesülete (REDIE) 2003-ban alakult, 12 intézményfenntartó gyülekezet kezdeményezésére. Az egyesület elsődleges célja a református diakóniai intézmények által végzett szolgálat segítése, erősítése, kiterjesztése.

Gyülekezeti diakónia

A Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

Pályázatírás

A Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportja 2007 óta nyújt szakmai támogatást az egyházi pályázatokhoz.

Önkéntesség

Egyházunk születésével egyidős a gyülekezeti tagok önkéntes szolgálata. Mindennapjaink részét képezi az önzetlen segítségnyújtás.

Istent keresem

1Móz 39

„...mert az Úr Józseffel volt...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Bethesda Gyermekkórház

A Bethesdától Déváig és vissza

"Dévától Budapestig" címmel neves futók és számos önkéntes futni vágyó jelentkezhetett akár bizonyos szakasz, akár több száz kilométer lefutására, ennek nevezési díját pedig Böjte Csaba ... ...