Hírek

Kárpátaljai kerekasztal

Német, svájci, osztrák és amerikai egyházak és segélyszervezetek tanácskoztak Beregszászon a kárpátaljai reformátusok szolgálatának támogatásáról. Az egyeztetésen az Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) is képviseltette magát.

Gyorssegély a kiégett kárpátaljai gyerektábornak

Az október elsején leégett Bereg Camp megsegítésére adománygyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat, majd október 7-én gyorssegéllyel érkezett a szervezet küldöttsége a helyszínre.

Leégett táborért indított gyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat

A kárpátaljai Gyermek-Evangelizációs Közösség által működtetett Bereg Campben található épület 280 négyzetméteres tetőszerkezete és a 100 férőhelyes tetőtér teljesen leégett.

Jótékonysági koncertet adott Zorán

Kétmillió forint adomány gyűlt össze a miskolci jótékonysági koncerten.

Kitüntették a Magyar Református Szeretetszolgálatot

A tavaly őszi menekülthullám idején tanúsított humanitárius munkája elismeréseként hat karitatív szervezet képviselője vehetett át miniszteri elismerő oklevelet.

Jónak lenni jó!

Idén a Magyar Református Szeretetszolgálat a kedvezményezettje a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági kampányának.

Új életet ad a református tanya

A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény által működtetett program lényege, hogy a tanyát hasznosítva munkát és otthont adnak olyan férfiaknak, akik ki akarnak törni a hajléktalanságból, illetve a tanyáról származó tejet és húst felhasználják a konyhájukon. A tanya fogyatékkal élők és idősek terápiás helyeként is üzemel.

Indul a Nyilas Misi-ösztöndíjprogram

A Magyar Református Szeretetszolgálat a 2016/17-es tanévben is meghirdeti a Nyilas Misi Ösztöndíjat.

Olimpiai bajnok a leveleki gyermektáborban

A Magyar Református Szeretetszolgálat jóvoltából ötven gyermek vehet részt az olimpia és sport tematikájában szervezendő, egy hetes leveleki gyermektáborban. A tábor első napján az olimpiai bajnok vízilabdázó, Steinmetz Ádám mesélt élményeiről a támogatott gyermekeknek.

Kárpátaljai kórházakat segítettek

Július végén a munkácsi és a nagyszőlősi kórházba látogatott el a Magyar Református Szeretetszolgálat 1,5 millió forint értékű adományával Pál Sándor kuratóriumi elnök.

Önkéntes szolgálati lehetőség idősek között

A Magyar Református Szeretetszolgálat debreceni önkénteseket keres, akik szívesen segítenek idős embereknek hosszabb távon, rendszeresen (valószínűleg heti 1-2 alkalommal).

Újabb adomány Kárpátaljának

Ezúttal gyógyászati segédeszközökkel, felnőtt pelenkákkal, baba tápszerekkel, ruhákkal, iskolatáskákkal, újságokkal, tisztálkodási szerekkel segített a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Támogatás a települések tíz legrászorulóbb családja számára

Az idén tíz éves Magyar Református Szeretetszolgálat kiemelt figyelmet fordít a nehéz körülmények között élő családokra, idősekre.

Szeretetszolgálat az MRE-ben

A szeretetszolgálat a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs. Kálvin János pedig Isten Igéjéből vette azt a tanítást, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat.

A Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága

A testület a gyülekezeti diakónia segítése mellett figyelemmel kíséri az intézményes diakónia helyzetét, és ellátja az egyházi segélyszerveze, az MRSZ, illetve az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét is.

Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda

Az iroda látja el a zsinati intézmények szervezeti, személyi és gazdasági feladatainak koordinálását és érdekképviseletét.

Szeretetszolgálati intézményhálózat

Az MRE valamennyi - gyülekezeti, egyházkerületi és közegyházi fenntartású - diakóniai szolgálatának elérhetőségei, egyházkerületi bontásban.

Magyar Református Szeretetszolgálat

Az MRSZ az MRE keresztyén hátterű, református alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezete.

Felnőttképzés

A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (Redifi) szociális továbbképzések, egyházi képzések, szakképzések kidolgozását és lebonyolítását vállalja, valamint távoktatásban is megvalósulnak képzések.

Református Diakóniai Intézmények Egyesülete

A Református Diakóniai Intézmények Egyesülete (REDIE) 2003-ban alakult, 12 intézményfenntartó gyülekezet kezdeményezésére. Az egyesület elsődleges célja a református diakóniai intézmények által végzett szolgálat segítése, erősítése, kiterjesztése.

Gyülekezeti diakónia

A Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

Pályázatírás

A Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportja 2007 óta nyújt szakmai támogatást az egyházi pályázatokhoz.

Önkéntesség

Egyházunk születésével egyidős a gyülekezeti tagok önkéntes szolgálata. Mindennapjaink részét képezi az önzetlen segítségnyújtás.

Istent keresem

Énekek 4

„Mily szép vagy, kedvesem, mily szép vagy!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Bethesda Gyermekkórház

Spar Maraton 2016

A Bethesda életében ha október, akkor Spar Maraton, ahol minden évben részt veszünk a futóverseny staféta kategóriájába. Idén is 40 fővel, azaz 10 csapattal indult ... ...

Közbeszerzési szerződések

A Kbt. 43. §-a alapján a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, törvényi kötelezettségének eleget téve, mint ajánlatkérő, honlapján közzéteszi a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket.