Koszovói mozgáskorlátozottak kapták a Szeretetszolgálat újabb adományát

A korábbi segítség után – a Magyar Honvédség KFOR Kontingens közreműködésével – ismét nehéz sorsú, mozgáskorlátozott koszovóiakhoz jutott el a Magyar Református Szeretetszolgálat felajánlása.

Gyűjtést hirdetett a Szeretetszolgálat

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége és a Magyar Református Szeretetszolgálat levélben buzdítja a gyülekezeteket, hogy támogassák a nehéz helyzetbe került kárpátaljai református közösséget.

Együtt a bajban

Belvízkárosult családok mentésében segített a Magyar Református Szeretetszolgálat Siófokon.

Szeretet az irodában

Minden szinten bizalomra és őszinteségre van szükség ahhoz, hogy a jelentősen kibővült intézményes diakónia szilárd alapokon állhasson és tovább fejlődhessen – vélekedik Beszterczey András lelkipásztor, a Szeretetszolgálati Iroda új vezetője.

Rendszerváltó a református diakóniában

Az elmúlt kilenc évben jelentősen kibővült és szakmai felkészültségében is óriásit fejlődött a református egyház intézményes és gyülekezeti diakóniai szolgálata. Az elvégzett munkáról Czibere Károllyal beszélgettünk.

Koszovói családokon segítettek

Több mint ötven nehéz sorsú koszovói családhoz jutott el a Magyar Református Szeretetszolgálat adománya.

Nem lehet tudni, hogy mi lesz

Bizonytalanságban éli hétköznapjait Ukrajna, benne a másfél százezer főnyi kárpátaljai magyarság is. A Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnökével, Pál Sándorral a közelmúltban jártunk Beregszászon.

Hittel és szeretettel

A református diakónia legfiatalabb hajtása a nevelőszülői hálózat - mondta Bölcskei Gusztáv püspök a Református Nevelőszülők Országos Találkozóján, amelyet harmadik alkalommal szervezett meg a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat- Nevelőszülői Hálózata.

„Jól döntöttünk, jó helyen vagyunk”

A fenti mondattal összegezte visszaemlékezését Dr. Kovács Károly, a Kálvin János Református Idősek Otthonának lakója, a tíz évvel ezelőtt épült intézmény hálaadó ünnepségén.

Az Immánuel Otthonba látogatott Czibere Károly

A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Debrecenbe látogatott a nagytemplomi református gyülekezet Immánuel Otthona és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolájának meghívására.

Segítsünk iskolatáskával, tanszerekkel

A Magyar Református Szeretetszolgálat iskolatáska- és tanszergyűjtést rendez rászoruló gyerekek számára.

Új vezető a Szeretetszolgálati Iroda élén

Beszterczey András lesz a szociális és társadalmi felzárkózási államtitkárnak felkért Czibere Károly utódja a Magyar Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának élén.

Úgy kell látni az elesetteket, hogy Krisztus együtt van velük is

A református diakóniai intézmények munkatársainak több mint tizede összegyűlt azon az éves rendszerességgel tartott találkozón, melyet június 6-án tartottak a debreceni Dorcas kempingben.

Szeretetszolgálat az MRE-ben

A szeretetszolgálat a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs. Kálvin János pedig Isten Igéjéből vette azt a tanítást, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat.

A Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága

A testület a gyülekezeti diakónia segítése mellett figyelemmel kíséri az intézményes diakónia helyzetét, és ellátja az egyházi segélyszerveze, az MRSZ, illetve az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét is.

Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda

Az iroda látja el a zsinati intézmények szervezeti, személyi és gazdasági feladatainak koordinálását és érdekképviseletét.

Szeretetszolgálati intézményhálózat

Az MRE valamennyi - gyülekezeti, egyházkerületi és közegyházi fenntartású - diakóniai szolgálatának elérhetőségei, egyházkerületi bontásban.

Magyar Református Szeretetszolgálat

Az MRSZ az MRE keresztyén hátterű, református alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezete.

Felnőttképzés

A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (Redifi) szociális továbbképzések, egyházi képzések, szakképzések kidolgozását és lebonyolítását vállalja, valamint távoktatásban is megvalósulnak képzések.

Református Diakóniai Intézmények Egyesülete

A Református Diakóniai Intézmények Egyesülete (REDIE) 2003-ban alakult, 12 intézményfenntartó gyülekezet kezdeményezésére. Az egyesület elsődleges célja a református diakóniai intézmények által végzett szolgálat segítése, erősítése, kiterjesztése.

Gyülekezeti diakónia

A Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

Pályázatírás

A Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportja 2007 óta nyújt szakmai támogatást az egyházi pályázatokhoz.

Önkéntesség

Egyházunk születésével egyidős a gyülekezeti tagok önkéntes szolgálata. Mindennapjaink részét képezi az önzetlen segítségnyújtás.

Istent keresem

Jer 17,14–27

„...ha ti figyelmesen hallgattok rám – így szól az Úr..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →

Bethesda Gyermekkórház

Reformációi istentiszteletünk

A református egyház intézményeiben, így a Bethesda Gyermekkórházban is magától értetődő, hogy a reformáció emléknapjához (október 31.) közeledve istentiszteletet, ünnepséget tartunk osztozva a nagyobb közösség ... ...