Szeretethidas póló az első tízezer jelentkezőnek

A 2015-ös Szeretethídra is készülnek pólók, ezekkel az első tízezer regisztrálót tudja megajándékozni a Szeretetszolgálat. 

Szeretethíd: 5500 regisztrált önkéntes

Az idén májusban megrendezendő segítségnyújtó akcióra eddig több mint 5000 önkéntes regisztrált.

Burgonyát oszt a Szeretetszolgálat

Hatvan tonna burgonyával segítette a rászorultakat Szendrőn, Felsőzsolcán és Biharkeresztesen a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). A kiszállítás folyamatos, hamarosan újabb településekre juttatnak el adományt.

Elindult a Szeretethíd regisztrációja

Idén május 29-én és 30-án tudunk bekapcsolódni az önkéntes megmozdulásba, hogy valódi segítséget nyújtsunk a környezetünk számára.

Kárpátalján besorozott katonák családjait segítjük

Kárpátalján az ukrán seregbe besorozottak nagy része családfenntartó férfi; távozásukkal a családjuk súlyos nélkülözésre van ítélve. Ezért nyújt nekik segítséget a Magyar Református Szeretetszolgálat: havi rendszerességgel támogatja őket tartós élelmiszerrel.

Felemelt tekintetek

„A közmunkás nem egyenlő az árokparton szotyizó, lapátot támasztó emberrel. Többségük nem unatkozni szeretne, hanem hasznos munkát végezni" – összegezték tapasztalataikat a Szeretetszolgálat közfoglalkoztatási programjába bekapcsolódott gyülekezetek és intézmények vezetői. Idén márciustól egy éven át – majdnem ezerkétszáz ember kap munkalehetőséget a református egyházban.

Szeretethíd

Kárpát-medencei református önkéntes napok.

Házhoz megy a meleg étel a téli szünetben

A Magyar Református Szeretetszolgálat a téli szünet minden egyes napján, országszerte naponta 200 gyermeknek viszi házhoz a reggelit, a meleg ebédet és a vacsorát is.

Elkezdődött a Nyilas Misi Pakkok átadása

Igalon 450 gyermeket ajándékozott meg a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Pakkokkal. A környékbeli települések óvodáiból és iskoláiból érkező gyerekek műsorral köszönték meg a segélyszervezet ajándékait.

Őszinteség és bizalom

Diakóniai csendesnapok Berekfürdőn.

Az elesettek felé fordulni

Pál Sándorral, az MRSZ kuratóriumának elnökével az adományozóik köszöntését követően beszélgettünk.

Ahol a fontos dolgok dőlnek el

December 4-én tartották a Magyar Református Szeretetszolgálat adományozóinak köszöntését. A segélyszervezet minden évben megköszöni támogatói és önkéntesei nagylelkűségét.

Folytatódik az almaosztás

Ötszáz tonna, azaz 24 kamionnyi almát juttat el karácsonyig rászoruló családoknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Szeretetszolgálat az MRE-ben

A szeretetszolgálat a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs. Kálvin János pedig Isten Igéjéből vette azt a tanítást, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat.

A Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága

A testület a gyülekezeti diakónia segítése mellett figyelemmel kíséri az intézményes diakónia helyzetét, és ellátja az egyházi segélyszerveze, az MRSZ, illetve az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét is.

Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda

Az iroda látja el a zsinati intézmények szervezeti, személyi és gazdasági feladatainak koordinálását és érdekképviseletét.

Szeretetszolgálati intézményhálózat

Az MRE valamennyi - gyülekezeti, egyházkerületi és közegyházi fenntartású - diakóniai szolgálatának elérhetőségei, egyházkerületi bontásban.

Magyar Református Szeretetszolgálat

Az MRSZ az MRE keresztyén hátterű, református alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezete.

Felnőttképzés

A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (Redifi) szociális továbbképzések, egyházi képzések, szakképzések kidolgozását és lebonyolítását vállalja, valamint távoktatásban is megvalósulnak képzések.

Református Diakóniai Intézmények Egyesülete

A Református Diakóniai Intézmények Egyesülete (REDIE) 2003-ban alakult, 12 intézményfenntartó gyülekezet kezdeményezésére. Az egyesület elsődleges célja a református diakóniai intézmények által végzett szolgálat segítése, erősítése, kiterjesztése.

Gyülekezeti diakónia

A Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

Pályázatírás

A Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportja 2007 óta nyújt szakmai támogatást az egyházi pályázatokhoz.

Önkéntesség

Egyházunk születésével egyidős a gyülekezeti tagok önkéntes szolgálata. Mindennapjaink részét képezi az önzetlen segítségnyújtás.

Ez történik továbbiak →

Bethesda Gyermekkórház

Életmód tábor

Ismét napközis tábort szervezünk túlsúlyos 6 - 16 év közötti gyermekek, fiatalok számára. A tavalyi táborhoz hasonlóan színes programok, kézműves és egyéb foglalkozások várnak a jelentkezőkre ... ...