Hírek

Újabb adomány Kárpátaljának

Ezúttal gyógyászati segédeszközökkel, felnőtt pelenkákkal, baba tápszerekkel, ruhákkal, iskolatáskákkal, újságokkal, tisztálkodási szerekkel segített a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Támogatás a települések tíz legrászorulóbb családja számára

Az idén tíz éves Magyar Református Szeretetszolgálat kiemelt figyelmet fordít a nehéz körülmények között élő családokra, idősekre.

Minden élő gyülekezetnek van diakóniája

A diakónusok vasárnapja előtt a szeretetszolgálat gyülekezetekben megvalósuló gyakorlásáról beszélgetünk Dani László gyülekezeti diakóniai referenssel.

Gyűjtést szervez az MRSZ a kárpátaljai viharkárosultaknak

Kárpátalja 37 településén, mintegy hétezer lakóházban okozott kárt a múlt heti jégvihar. A kárfelmérés után a Magyar Református Szeretetszolgálat 120 millió forintos cselekvési tervet dolgozott ki.

Bibliaismereti vetélkedő időseknek

Második alkalommal szervezte meg a Kiss Ferenc Református Idősek Otthona jókedvű megmérettetését a környékbeli otthonok lakói számára Mosdóson.

Töltsük meg együtt az üres iskolatáskákat!

Országszerte 21 gyűjtőponton várják a használható, de még jó állapotban lévő iskolatáskákat és tanszereket, melyekkel a rászoruló diákok iskolakezdését támogatja a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ).

Megalapították a Jószolgálat-díjat

A szociális munkát elismerő díjra megfelelő ajánlással országos szinten bárki nevezhet. A zsűritagok között van a Magyar Református Szeretetszolgálat is.

Harsányban találkoztak a református nevelőszülők

Ötödik alkalommal szervezte meg a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat a Református Nevelőszülők Országos Találkozóját. A rendezvény elsődleges célja a családok találkozása, a közösség építése, erősítése és a kikapcsolódási lehetőség biztosítása volt.

Segítsünk iskolatáskával, tanszerekkel!

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) iskolatáska- és tanszergyűjtést rendez rászoruló gyerekek számára.

Jövőre veletek ugyanitt

Virágültetés, csiszolás, festés, szemétszedés: néhány pillanat az idei Szeretethídról, melyen lelkes önkéntesekkel találkoztunk.

Hidakat építenek

Budafokon, a Rózsakerti Demjén István Általános Iskolában tartották a 8. Szeretethíd központi megnyitóját. Május 20-án és 21-én a Kárpát-medencében 20 734 önkéntes teljesít szolgálatot 380 csoportban, 286 településen és próbál valódi, maradandó hidakat építeni.

Református nevelőszülők találkoztak Debrecenben

Először szervezte meg a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat a Református Nevelőszülők Országos Konferenciáját.

Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napok – Debrecenben is

Idén nyolcadik alkalommal szervezi meg a Szeretethíd programot a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). Az idén 10 éves szervezet ezúttal jótékonysági sportnappal köti egybe az önkéntes megmozdulást, május 21-én a Nagyerdei Stadion déli oldalán várják szeretettel az érdeklődőket!

Szeretetszolgálat az MRE-ben

A szeretetszolgálat a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs. Kálvin János pedig Isten Igéjéből vette azt a tanítást, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat.

A Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága

A testület a gyülekezeti diakónia segítése mellett figyelemmel kíséri az intézményes diakónia helyzetét, és ellátja az egyházi segélyszerveze, az MRSZ, illetve az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét is.

Zsinati Hivatal Szeretetszolgálati Iroda

Az iroda látja el a zsinati intézmények szervezeti, személyi és gazdasági feladatainak koordinálását és érdekképviseletét.

Szeretetszolgálati intézményhálózat

Az MRE valamennyi - gyülekezeti, egyházkerületi és közegyházi fenntartású - diakóniai szolgálatának elérhetőségei, egyházkerületi bontásban.

Magyar Református Szeretetszolgálat

Az MRSZ az MRE keresztyén hátterű, református alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezete.

Felnőttképzés

A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (Redifi) szociális továbbképzések, egyházi képzések, szakképzések kidolgozását és lebonyolítását vállalja, valamint távoktatásban is megvalósulnak képzések.

Református Diakóniai Intézmények Egyesülete

A Református Diakóniai Intézmények Egyesülete (REDIE) 2003-ban alakult, 12 intézményfenntartó gyülekezet kezdeményezésére. Az egyesület elsődleges célja a református diakóniai intézmények által végzett szolgálat segítése, erősítése, kiterjesztése.

Gyülekezeti diakónia

A Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.

Pályázatírás

A Szeretetszolgálati Iroda szakértői csoportja 2007 óta nyújt szakmai támogatást az egyházi pályázatokhoz.

Önkéntesség

Egyházunk születésével egyidős a gyülekezeti tagok önkéntes szolgálata. Mindennapjaink részét képezi az önzetlen segítségnyújtás.

Istent keresem

Lk 18,18–27

„Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? ...Miért mondasz engem jónak?” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Bethesda Gyermekkórház

Köszönet a szülőknek

Mindig örömmel és meghatottan olvassuk kórházunk honlapján a "Szülők írták" rovatban a Bethesda gyógyító közösségének írt elismerő szavakat és köszönetet. Most egy kicsit más alcímet ... ...

Közbeszerzési szerződések

A Kbt. 43. §-a alapján a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda, törvényi kötelezettségének eleget téve, mint ajánlatkérő, honlapján közzéteszi a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket.