Békesség, testvériesség, józanság

2016. november 16., szerda

Istentől kapott békességet, testvériességet és józanságot kívánt a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban (SZRKE) zajló tisztújítási folyamathoz Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke október 16-án.

Az MRE zsinati ülését megnyitó beszédben a püspök kiemelte: mindezek „elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán fel tudják mérni, ki alkalmas és ki elhívható ezekre a szolgálatokra". A magyarországi egyházi vezető Isten áldását kérte testvéreire, és azt kívánta, hogy „jó békességgel és jó eredménnyel" záruljanak a délvidéki egyházi választások.

Az SZRKE zsinata október 22-én írta ki az SZRKE Zsinati Tanácsa tisztségviselőinek tisztújítására vonatkozó választást, felállítva egyúttal a választási folyamatot felügyelő bizottságot. A választható tisztségviselők jelölésének határideje november 19., a borítékok felbontását november 22-én végzi el a választási bizottság. A szavazatokat december 10-ig küldhetik be a presbitériumok, a borítékbontásra pedig december 14-én kerül majd sor. A fellebbezési határidő december 30., az esetlegesen beérkező panaszokat január 5-én bontja majd fel a választási bizottság.

Kiss Sándor, fotó: Dimény András

Istent keresem

Jel 19,11–21

„…ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →