Hittan: adatlapok létszámjelentéshez a 2019/2020-as tanév kezdetén

2019. szeptember 16., hétfő

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendelet (ZST-91/2016.06.01.) alapján 2019. szeptember 15-én a MRE Zsinati Oktatási Iroda nyilvánosságra hozta a fakultatív hittanoktatás és a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás szervezésével összefüggő létszámjelentés teljesítéséhez szükséges adatlapot és tájékoztatót.

Néhány fontos tudnivaló:

1.) A kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás (KV) esetében az október 1-jei ténylétszámot, a fakultatív hittanoktatás (GY, MÁSEGYH) esetében pedig a szeptember végén ismert létszámot minden olyan egyházközségnek be kell küldenie, mely részt vesz a hittanoktatás szervezésében. A református óvodák és iskolák (REFINT) maguk szolgáltatnak adatot hittanoktatásukról (október 1-jéig).

2.) Az adatlapok postázási határideje: a fakultatív hittanoktatás (GY, MÁSEGYH) esetében 2019. október 1. (kedd), a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás esetében 2019. október 10. (csütörtök), mely határidő jogvesztő, azaz elmaradása esetén a be nem jelentett hittancsoportok finanszírozása megszűnik.

3.) Az adatszolgáltatás alapján nyújtja be a Magyarországi Református Egyház a 2019. szeptember 1-december 31. közötti időszakra vonatkozó támogatási igényét a Magyar Államkincstárnak.

4.) A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolákat 2017. szeptember 1-jétől a KV hit- és erkölcstan oktatás területéhez soroljuk, a fakultatív hittanoktatás (GY) helyett.

5.) A fakultatív hittanoktatás esetében (a GY adatalapon) nem tüntethetőek fel olyan gyülekezeti alkalmak, mint a gyerekistentisztelet, az ifjúsági bibliaóra stb. Amennyiben a foglalkozás jellege kétséget támaszt, úgy sor kerül a helyi tanterv bekérésére.

6.) A hittancsoportok adatait az egyházközségek a hittan.reformatus.hu oldalon elektronikus formátumban is rögzítik.

A kizárólag a postai úton, eredeti példányban, a vonatkozó határidőig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség. Beküldési cím: Zsinati Oktatás Iroda (1427 Budapest, Pf.: 643.). Az email-ben küldött adatlapokat nem lehet figyelembe venni.

MRE Zsinati Oktatási Iroda

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink