Az ÁSZ-elnöknél jártak a református egyházvezetők

2013. június 17., hétfő

Az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László hivatalában találkozott a Magyarországi Református Egyház vezetőivel.  A megbeszélésen az ÁSZ elnöke kiemelte: Magyarország a teljes megújulás korszakát éli, amely érinti az egyházakat is. Az ÁSZ ugyanakkor minden vallási közösség gazdálkodását egyformán, objektív és egyértelmű kritériumok alapján ellenőrzi majd a jövőben is.

Az Állami Számvevőszéknél (ÁSZ) közel egy évtizedes hagyomány, hogy az intézmény elnöke minden évben találkozik a magyar történelmi egyházak vezetőivel, hogy áttekintsék a közpénzügyi gazdálkodás és az államháztartási ellenőrzés aktuális kérdéseit. A Domokos László és a református egyház vezetői 2013. június 12-i megbeszéléssel megkezdődött a találkozók idei sorozata, amelynek keretében az ÁSZ elnöke és vezető tisztségviselői a következő hetekben megbeszéléseket folytatnak a Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Evangélikus Egyház vezetőivel is.

Lehetőségek és kihívások az egyházak előtt

Az Országgyűlés a tervek szerint még ebben a hónapban szavaz az új egyházügyi törvényekről. Az új szabályozási keretrendszer, valamint az állami és önkormányzati feladatok ellátást érintő korábbi változások lehetőséget egyben kihívást jelentenek az egyházak számára. Megnyílt az út a vallási közösségek előtt, hogy az eddiginél is tevékenyebb szerepet vállaljanak a közoktatás és a jóléti funkciók ellátása terén.

A feladatok eredményes ellátásához ugyanakkor várhatóan az év vége felé rendel a kormány új finanszírozási hátteret. Az egyházaknak ezért hosszú távú, stratégiai célkitűzések mentén kell újjászervezniük tevékenységüket. Megfontolt döntésekre van szükség. Többek között erről adtak tájékoztatást a Magyarországi Református Egyház képviseletében megjelent egyházi és világi vezetők.

Az ÁSZ minden vallási közösséget egyformán ellenőriz majd

Domokos László a megbeszélésen az Állami Számvevőszék egyházakat érintő ellenőrzéseiről adott részletes tájékoztatást. Elmondta: hogy az ÁSZ folyamatosan figyelemmel kíséri a törvényalkotási folyamatokat és tisztában van az egyházak jogállását, gazdálkodását érintő változásokkal. Az intézmény elnöke kitért arra is, hogy célszerűtlennek tatja egy kialakulóban lévő struktúra idejekorán történő ellenőrzését, ezért az egyházi ellenőrzésekre várhatóan az új rendszer megszilárdulását követően kerülhet sor. Domokos László leszögezte: a hitéleti kérdések rendezését az ÁSZ továbbra is az egyházakra bízza, viszont minden vallási közösség hitéleten kívüli, közpénzeket érintő tevékenységét egyformán, objektív és egyértelmű kritériumok alapján ellenőrzi majd.

A találkozón részt vevő vezetők végül kölcsönösen tájékozatták egymást a szervezetet, a hitéletet, a kultúrát, valamint a hazai és a nemzetközi együttműködést érintő kérdésekben is.

Reformatus.hu, az ÁSZ közleménye alapján

Istent keresem

Lk 1,39–56

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →