Református összefogás a menekültügyben

2016. december 08., csütörtök

Az európai református egyházak migrációs munkacsoportjának nyilatkozata.

A kontinens református egyházvezetői márciusi kappeli találkozójuk alkalmával döntöttek úgy, hogy az elhúzódó menekülthelyzet kapcsán, a teológiai eszmecsere elmélyítésére, az egyetértés és a szolidaritás kézzel fogható kifejezésére, valamint a tagegyházak együttműködésének ösztönzésére munkacsoportot hoznak létre. A feladattal a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai vezetőtestületét (Steering Committee) bízta meg a Területi Bizottság, amely a tagegyházakkal konzultálva egy hónap alatt létrehozta a nyolctagú munkacsoportot skót, német, olasz, svéd, görög és magyar részvétellel, a koordinációt társmoderátorokként a két európai alelnökre bízva.

A munkacsoport a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége meghívására Budapesten tartott menekültügyi konzultáció keretében találkozott előszőr júniusban, második ülésére pedig Görögországban, szolidaritási látogatással egybekötött program keretében került sor. A két tanácskozást követően a munkacsoport felhívást adott ki, amelyben állást foglal, egyben további együttgondolkozásra és közös cselekvésre hívja az európai reformátusokat a menekültek támogatásában, a teológiai munkában, a keresztyén-muszlim kapcsolatokban és a közel-keleti szerepvállalásban. 

A REV Európa migrációs munkacsoportjának nyilatkozata

Menekültek százezrei érkeztek Európába 2015 nyara óta, ami kontinens szerte kihívás elé állítja az egyházakat. Nők és gyermekek, fiatal és idős férfiak menekülnek a háború, a szegénység és az üldöztetés elől. Nap, mint nap kockáztatják életüket abban a reményben, hogy Európában új élet, béke és igazság várja őket. A Földközi-tengerbe fulladt emberekről, nők és gyermekek csempészetéről, az európai terrortámadásokról, politikai haszonszerzés érdekében bevetett félelemkeltésről szóló napi hírek és a szíriai bűntettek és pusztulás képei mintha az elfogadott valóságunk részeivé váltak volna.   

Református egyházakként, akik Jézus Krisztus evangéliumát és a mindenkit megillető bővölködő életet hirdetjük (János 10,10), nem tudjuk és nem is akarjuk elfogadni ezt a valóságot. A menedéket kereső emberek nem csupán erkölcsi és politikai kihívást jelentenek az egyháznak, hanem az egyházak leglényegibb teológiai identitását és misszióját állítják kihívás elé. A bibliai tanúságtétellel egyezően a református egyház elhívásában és küldetésében hosszú hagyománya van a menekültek élete, méltósága és jóléte iránti elkötelezettségnek.

„Minthogy először is emberi lények vagyunk, saját arcunkat kell felismerni, mint tükörben, a szegények, a megvetettek arcán, akiknek nincs hova menniük, terheik súlya alatt roskadoznak, még ha a tőlünk legidegenebb emberekről is van szó. Ha egy mór, vagy egy barbár hozzánk jön, ember voltánál fogva tükörként szemlélhetjük benne azt a tényt, hogy testvérünk és felebarátunk ő.” (Kálvin igehirdetése a Galata 6,9-11 alapján)

A „migrációs munkacsoport” Budapesten, Magyarországon (június 1-3.) és Kateriniben, Görögországban találkozott (október 10-13.), hogy látogatásával szolidaritását fejezze ki és teológiai munkát végezzen. Láttuk, hogy gyülekezetek hogyan keresik az igazságot az áldozatok és a leginkább kiszolgáltatottak számára. Hallottuk a Valdens Egyházról, hogy teremtenek biztonságos folyosókat menedékkérők ezreinek a Földközi-tengeren keresztül. Saját gazdasági krízise dacára a Görög Református Egyház befogadja közösségébe a menekülteket, szállást biztosít számukra és kiáll mellettük. Találkoztunk egyházakkal, akik Krisztus szavában bízva – „Ne félj” (János 14) – gyakorolják a szolidaritást úton egy a különböző kultúrák és hitek együttélésén alapuló új közösség megteremtése felé. Tanúi voltunk annak, hogyan ismerték fel emberek elhívásukat a szükségben lévők megsegítésében, és hogyan keltett új életre gyülekezeteket a Lélek szerte Európában.

Arra hívjuk a REV európai tagegyházait, hogy foglaljanak állást az idegengyűlölettel és a menekültek társadalmi marginalizásával szemben. Miután Krisztusban megigazultunk, szabadok vagyunk arra, és arra hívattunk, hogy felismerjük Krisztus arcát az idegen arcában és az igazságot keressük.

A munkacsoport az első találkozása alkalmával elkötelezte magát amellett, hogy a tagegyházakat a migrációval kapcsolatos teológiai reflexió, a keresztyén-muszlim kapcsolatok, a Közel-keleti egyházakkal való együttműködés, a jó gyakorlatok megosztása és a tagegyházakkal való szolidaritás terén támogatja.

A Református Egyházak Világközösségének részeként, a soron következő nagygyűlés kapcsán törekszünk arra, hogy a közel-keleti tagegyházainktól a migrációval kapcsolatos meglátásaik és az elvándorlás okai kapcsán tanuljunk és egymást támogassuk. Dolgozni fogunk azon, hogy jobban megértsük az Iszlámot, valamint előmozdítsuk a keresztyén-muszlim együttélés új paradigmáit Európában és mindehhez támogatást és forrásokat biztosítsunk a tagegyházaknak.

Valamennyi helyi és nemzeti közegben nyomatékkal arra kérjük a gyülekezeteket és egyházakat, hogy továbbra is hűséggel, elkötelezettséggel és kreatívan cselekedjenek a felebarátainkért, és álljanak ki az igazságos politikai cselekvés, valamint a minden személyt megillető jogok és méltóság mellett.

Közös küldetésünk előmozdításaként arra hívjuk a tagegyházakat, hogy osszák meg migrációval kapcsolatos teológiai gondolataikat a munkacsoporttal. Azért, hogy jobban szolgálhassuk és kiállhassunk a migránsokat és menekülteket érintő igazságos bánásmód mellett, arra kérjük a tagegyházakat, hogy a saját közegükben végzett menekültszolgálat jó példáit osszák meg a munkacsoporttal.

Külügyi Iroda

Forrás: WCRC Europe

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink