A református és a katolikus püspök párbeszéde

2013. február 27., szerda

Vannak-e még öröm-híreink? címmel Bölcskei Gusztáv református és Várszegi Asztrik katolikus püspök beszélgetett a médiáról február 27-én a zsinati székházban. Az alkalmat a Károli Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezte.

„Azok a kérdések, melyek ma minket, keresztyéneket izgatnak, nem állnak meg a felekezeti határoknál" – kezdte a dialógust Bölcskei Gusztáv, példának említve XVI. Benedek könyveit, melyekben izgalmas témákat boncolgat. A pápa lemondása kapcsán a pannonhalmi főapát elmesélte, hogy első gondolata volt, amikor meghallotta a hírt: „ez lehetetlen". A második pedig az, hogy „ez egy igazán őszinte, keresztényi cselekedet és bölcs döntés volt, és ez a gesztus új lehetőséget nyit a pápaság számára". Most a katolikus egyház feladata, hogy spirituális választ adjon a válságban élő tömegek számára és a feltámadott Krisztust mutassa meg – mondta.

A pápaság, úgy látszik, mégis érdekes a média számára – válaszolta Várszegi Asztrik a moderátor Gégény István újságíró felvetésére, hogy miként látja egy egyházi vezető az új pápát övező találgatásokat, fogadásokat.

A Bibliában szereplő sok történet ma a bulvárlapok szalagcíme mögött bújhatna meg – jegyezte meg a zsinat lelkészi elnöke. A moderátor felvetette, lehet-e hírértéket adni a szörnyűségeknek, botrányoknak a televízióban keresztyén szempontból, és vajon miért nem a „szép és értékes" hírek kerülnek elénk. A katolikus egyházi vezető szerint a világot nem szabad kizárni, ezért inkább a hírfogyasztás mikéntjét, kultúráját kellene megtanulnunk. „Ha a mértéket elveszítjük, magunk is elveszünk benne" – mondta. „A média hatalom, a média manipuláció" – tette hozzá. Diszkréció – fogalmazott a főapát. Puritánság – reagált rá a református püspök, említve az egyre inkább elterjedőben levő „Elég kultúráját", mely fogyasztásunknak ad határt.

Élmény-társadalomban élünk

A közösségi média kapcsán a zsinat lelkészi elnöke kifejezte kétségeit, hogy a fiataloknak árthat, ha rögtön kiadják dühüket, szerelmi csalódásukat, mert nem hagyják magukban érni a tapasztalatokat, és ez spirituálisan is fontos lenne a kereszt felvételéhez. A csendes jelenlét, a meghallgatás, a közösségi jelenlevés nagyobb segítség – jegyezte meg Várszegi Asztrik.

„Ha ma a bevásárlás nem élmény, akkor az már nem is érték, ma ugyanis élmény-társadalomban élünk" – mondta Bölcskei Gusztáv. Nekünk, embereknek és a legtöbb hittársunknak is az a fő bajunk, hogy nem élünk, hogy járókelő hullák vagyunk – mondta a főapát, hozzátéve, hogy tőlünk, egyháziaktól függ, mennyire hívjuk fel a figyelmet az örömhírre, mennyire csinálunk kedvet hozzá.

A Heidelbergi Káté 80. kérdés-felelete – mely kimondja, hogy a katolikus mise kárhozatos bálványimádás – szintén a disputa külön témája volt. A zsinat lelkészi elnöke ismertette a Káté idevágó történetét, illetve az említett szövegrész körüli szavazást a tavalyi zsinaton.

Szóba került A fiú című, a református egyház sok vihart kavart karácsonyi kampányfilmje, melyről a főapát a pannonhalmi karácsonyi éjféli misén prédikált. „Kolostori magányomban nem is tudtam, hogy ekkora botrányokat okozott ez a film, azért választottam, mert nagyon tetszett és nem volt csöpögős, mint általában a karácsonyi alkotások" – mesélte el Várszegi Asztrik. Bölcskei Gusztáv megemlítette, hogy sosem restellte Joseph Ratzinger írásait olvasni, sőt szószékről idézni azokból.

Mozaik az Életjel Rádióban
Hallgassa meg Bölcskei Gusztáv és Várszegi Asztrik párbeszédét az Életjel Rádió Mozaik című műsorában március 2-án, 9-én és 16-án tíz órától. 

Forrás: www.eletjel.hu

reformatus.hu
Fotók: Sereg Krisztián

Istent keresem

1Tim 6,11–21

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →