Új püspököt választottak a horvátországi református egyház élére

2017. november 11., szombat

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata Szenn Péter református lelkészt választotta meg az egyház püspökének a drávaszögi Laskón szombaton.

A zsinati ülésen leadott 33 érvényes szavazatból Szenn Péter 19-et kapott. Az új egyházi vezető Csáti Szabó Lajos püspököt váltja tisztségében.

Szenn Péter 1975. augusztus 8-án született. Sárospatakon és Eszéken végzett teológiát, és a kelet-szlavóniai Haraszti település református lelkésze. Házas, felesége szintén református lelkész, öt gyermeket nevelnek együtt.

Horvátországban a 2011-es népszámláláson 14 048-an vallották magukat magyarnak, és valamivel több mint négyezren reformátusnak, köztük csehek és horvátok is.

forrás: MTI, fotó: Keppel Ákos / reformatus.hu

Istent keresem

Jel 19,11–21

„…ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →