Református Pedagógiai Intézet

Az RPI ellátja, szervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a református közoktatási intézmények számára, szakmai támogatást ad működésükhöz. Kutattatja, feldolgozza és megismerteti a magyar református iskolák pedagógiai és kulturális hagyományait, felügyeli a református iskolák szellemiségének és hitvalló értékrendjének alakulását, részt vesz a közoktatási intézmények érdekképviseleti munkájában.

 

 • Elérhetőségek

  Református Pedagógiai Intézet
  Igazgató:  Szontagh Pál
  Cím:  1042 Budapest, Viola utca 3-5.
  Telefon:   (36 1) 3519842
  E-mail:  refpedi@reformatus.hu
  Honlap:  rpi.reformatus.hu

   

   

 • Feladatai

  Az RPI ellátja illetve szervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a református közoktatási intézmények számára, szakmai támogatást ad a működésükhöz. Kutattatja, feldolgozza és megismerteti a magyar református iskolák pedagógiai és kulturális hagyományait, felügyeli a református iskolák szellemiségének és hitvalló értékrendjének alakulását, részt vesz a közoktatási intézmények érdekképviseleti munkájában.

  Az intézmény a megyei és a fővárosi közoktatási fejlesztési tervek részeként kíván működni.

  Az alábbi pedagógiai szakmai szolgáltatásokat látja el:

  a) Pedagógiai értékelés

  b) Szaktanácsadás szervezése

  c) Pedagógiai tájékoztatás

  d) Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás

  e) A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

  f) A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése

  g) A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

  h) Kapcsolatrendszer kiépítése

Istent keresem

Jak 1,9–18

„Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →