„Szeresd felebarátodat”

2014. november 03., hétfő

Mi is a reformáció lényege? - tette fel a kérdést prédikációjában október 31-én, Szatmárcsekén a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a reformáció napja alkalmából és a szatmárcsekei templom megújulása kapcsán tartott hálaadó istentiszteleten.

Mindannyian tudjuk, hogyan kell háborúsdit játszani, de azt nem tudjuk, hogyan kell békésdit játszani, felebarátot szeretni, pedig mi is a reformáció lényege?- tette fel a kérdést prédikációjában október 31-én, Szatmárcsekén a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Ha nem Isten és a felebarát szeretete áll az életünk középpontjában, akkor csak magyarázkodó emberek vagyunk, akik a lényeget elsikkasztják. A reformáció pedig efelé tart és egy templom felújításának is ez a lényege, hogy szeressük az Urat és a felebarátunkat is, aki mindig akkor jelenik meg az életünkben, amikor ránk van szüksége. A próbatétel pedig az, amikor megjelenik, mert akkor tudjuk megmutatni, hogy mennyire szeretjük az Urat – hangsúlyozta Bölcskei Gusztáv, aki a reformáció napja alkalmából és a szatmárcsekei templom megújulása kapcsán tartott hálaadó istentiszteleten vehette át a helyi önkormányzat által adományozott díszpolgári címet.

Az ünnepi alkalmon részt vett Áder János köztársasági elnök is, aki beszédében kiemelte, hogy bár a templomok változhatnak, de a hit megmarad, amelynek megtartó erejéből mindig is erőt merítettek a keresztények, és ez az erő az, amelynek köszönhetően megújulhatott a templom, amely a település híréhez méltó külsőt kaphatott. Hangsúlyozta, hogy Isten mindig ott van, ahol hívő emberek élnek. Hit nélkül pedig nem lehet élni, de a hitet is meg kell újítani. Ezt tette 1517-ben Luther Márton, ez a hit vezette Kálvin Jánost, magyar követőik pedig az ő nyomukba lépve felmérhetetlen kincset adtak a nemzetnek.

Az istentiszteleten először adták át a Szatmárcsekéért érdemérmet, amelyet posztumusz Sarkady Gábor tanárnak ítéltek oda a településen végzett szolgálataiért. Az elismerést felesége vette át.

A szatmárcsekei református templom megújulásával kapcsolatban Tiba Zsolt lelkipásztor elmondta, hogy 2008-ban nyert egy pályázaton a gyülekezet 40 millió forintot. Az elnyert pénzből megvalósították a templom szigetelését, kicserélték a régi nyílászárókat, valamint megerősítették tetőszerkezetet is. A gyülekezet emellett önerőből felújítatta a gyülekezeti termet. A jövő tervei között említette a parókia felújítását, valamint egy régi vágy megvalósítását, a Himnusz ház megépítését, amely egy lelkigyakorlatos, evangelizációs központ lenne.

Buzás Borbála
Fotó: Barcza János

Istent keresem

2Tim 2,19–26

„De az Úr szolgája ne viszálykodjék,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →