Református lelkész az ENSZ ökumenikus irodájának élén

2017. október 30., hétfő

Az Egyházak Világtanácsa az Amerikai Református Egyház tisztségviselőjét nevezte ki az egyházak képviselőjének az Egyesült Nemzetek Szövetségéhez. Az Amerikai Református Egyház (RCA) lelkésze, Douglas Leonard vezeti a jövőben az Egyházak Világtanácsa (EVT) és a tagegyházak segélyszervezeteit tömörítő ACT Alliance által közösen fenntartott ökumenikus ENSZ irodát.

Az ökumenikus ENSZ iroda „erős, hatékony és prófétai hangjával támogatja az igazságos béke előmozdítását", az aktuális politikai, egyházi és ökumenikus folyamatokra válaszul kampányokat és akciókat szervez, együttműködve az EVT tagegyházaival és ökumenikus partnereivel. Az iroda az egyházak nevében és az egyházakkal együttműködve nemzetközi és nemzeti szinten is közbenjár azért, hogy a keresztyén értékek politikaformáló erőként jelenjenek meg.

Biztosítja, hogy az EVT kiemelt témái és programjai, úgymint a béke és biztonság; a fenntartható fejlődés; a vallás, erőszak és szélsőségesség; a nemek közötti igazságosság valamint az őshonos népek jogai, hatékonyan megjelenjenek az ENSZ munkájában. Az iroda New Yorkban, az ENSZ székházának közelében található egyházi központban működik és feladata többek között a keresztyén egyházak társadalmi és politikai szerepvállalásának összefogása, támogatása és képviselete. 

Leonard a közelmúltig az RCA világmissziós részlegének vezetője volt. A 49 éves szakember új megbízatása kapcsán legfontosabb feladataként emelte ki, hogy „útmutatással szolgáljon és forrást biztosítson az EVT tagegyházai számára minden olyan nyilvános ügy képviselete kapcsán, ahol közös fellépésre nyílik lehetőség".

A korábban az ománi ökumenikus központot vezető, az Arab-öböl térségében élő egyházak közösségének létrehozásában is együttműködő lelkész rámutatott az egyházak felelősségére, mondván, hogy „a közelmúlt történelme során valamennyi fontos társadalmi megújulást célzó mozgalom ösztönzést merített az egyházak szolgálatából és élt emberi erőforrásaival".

Az EVT főtitkára, Olav Fykse Tveit, reményének adott hangot, hogy az ENSZ iroda a jövőben is az ökumenikus közösség elhívására segít választ adni, a „béke előmozdítását, a megbékélést, az emberi jogok képviseletét, az erőszaknak való békés ellenállást és a fenntartható fejlődést" magába foglaló aktív tanúságtétel jegyében.

A december 4-én munkába lépő új irodavezető szorosan együttműködik majd az EVT munkatársaival, különösen is a nyilvános tanúságtételt, diakóniát és a nők és férfiak igazságos közösségét támogató részleg szakértőivel.

Külügyi Iroda

Forrás: www.oikoumene.org 

Istent keresem

Mal 3,13–24

„...különbség van az igaz és a bűnös között...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →