Ünnepre készül a Kárpát-medencei reformátusság 2014-ben

2013. szeptember 28., szombat

A jövő évi kiemelkedő egyházi rendezvények, valamint az együttműködés és a részegyházak aktuális kérdései szerepeltek a Generális Konvent (GK) elnökségi ülésének napirendjén, amelyet a Tiszántúli Református Egyházkerület elnökségének meghívására a Református Kollégium jubileumi ünnepségéhez kapcsolódóan tartottak pénteken Debrecenben.

A tanácskozáson az elnökség egyebek mellett arról döntött, hogy jövőre, a Kárpát-medencei református egység ötéves évfordulójához kapcsolódva május 31-én Debrecenben szervezik meg a Magyar Református Világtalálkozó központi rendezvényét. A 2009. május 22-i alkotmányozó zsinathoz kapcsolódó hálaadó ünnephez hasonlóan ismét egész napos program tölti meg a város főterét, amelyet hálaadó istentisztelet zár majd úrvacsorai közösséggel. A világtalálkozó másik kiemelkedő eseménye lesz a Kálvin Emlékévek lezárásának részeként Sepsiszentgyörgyre tervezett július 10-i emlék-istentisztelet. Ekkorra jelenhet meg a genfi reformátor fő műve, az Institutio új magyar fordítása és a tervek szerint az istentisztelethez kapcsolódóan ad otthont a székelyföldi város a GK éves közgyűlésének.

A megbeszélésen döntés született arról is, hogy a Heidelbergi Káté után megújult változatban jelenhet meg a református egyház hitvallási iratait tartalmazó kiadvány új, átdolgozott kiadásában a Második Helvét Hitvallás is. Az elnökség továbbá 2014. március 31-ig várja a Heidelbergi Káté idén elfogadott új szövegével kapcsolatban megfogalmazódó esetleges észrevételeket.

A részegyházak örömeiről és nehézségeiről tájékozódva az elnökség a Szerbiai Református Keresztyén Egyház beszámolóját követően megerősítette, hogy minden tekintetben támogatásáról biztosítja a megújult egyházvezetést, továbbá segíteni kívánja az egyházat a jogszerűség és a testvéri légkör erősítésére tett fáradozásaiban.

Az elnökségi ülés tárgyalta továbbá a Magyar Református Egyház 2014. évi költségvetéséhez beérkezett javaslatokat, valamint beszámoló hangzott el a GK református káté bizottságának munkájáról és a liturgiai példatár előkészületeiről.

A GK következő elnökségi ülését november 19-20-án tartják Mályiban.

Fotó: Barcza János

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink