Lezajlottak a beiratkozások – öt református egyházi alapiskola működik Felvidéken

2010. február 18., csütörtök

altA Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretén belül öt református egyházi alapiskola működik. Egy kivételével mindegyiket az adott egyházközség hozta létre. Ebből csak a Martosi Református Egyházi Alapiskola alsó tagozatos, a többiben elsőtől kilencedikig oktatják a tanulókat. A beiratkozási adatok szerint a legtöbb elsős Rozsnyón lesz, a legkevesebb pedig Martoson. Mindegyik iskolában – az előzetes adatok alapján – csökken az elsősök száma, egyedül Alistálon duplázódott meg az iskolakezdők száma az előző évhez viszonyítva.

 

Az Ungi Egyházmegyében egyedül Vajánban működik Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola. Az idén tizenkét nagycsoportost irattak be az első osztályba. Az elmúlt év szeptemberében viszont tizenöten ültek be először az iskolapadba. Az igazgató, Hudák Bálint reméli, hogy az iskolakezdésig még növekedhet az elsősök száma. Az iskola tanulóinak összlétszáma 127, többségük helybeli, de egy-egy diák érkezik a szomszédos falvakból is, úgy mint Iskéből, Bésből, Csicserből és Nagyráskából.

Az Abaúj-Tornai Egyházmegyében szintén csak egy egyházi alapiskola van, mégpedig Rozsnyón, ahol állami iskola is működik. Ide egyelőre nyolc leendő elsőst irattak be a szülők, de az igazgató, Tóth Sándor bízik abban, hogy szeptemberre ez a szám akár tízre is emelkedhet. Tavaly tizenhárom elsőssel kezdték az iskolaévet, de az igazgató a csökkenés okát az alacsony születési számban látja, nem pedig abban, hogy a szülők elpártoltak volna a magyar nyelvű oktatási intézménytől.

A Barsi Egyházmegyében Érsekkétyen tizenegy évvel ezelőtt alapították meg a Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskolát és Óvodát. Tavaly hat elsős kezdte meg szeptemberben az iskolaévet. Bohák Valéria igazgatónő tájékoztatása szerint mind az öt iskolaköteles gyermek, akik az óvodát is ebben az intézményben látogatják, szeptemberben náluk kezdi meg a tanévet. A közös igazgatás alatt lévő iskolát 55, az óvodát 14 gyermek látogatja.

A Komáromi Egyházmegyében szintén csak Martoson van egyházi alapiskola, amely tavaly ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. Az alsó tagozatos iskolának tizenhat tanulója van. Tavaly még hét elsős kezdte meg iskolás éveit Martoson, az idén viszont csak egy gyermeket irattak be az első osztályba. Dékány Gizella igazgatónő azonban reméli, hogy szeptemberig sikerül több szülőt is megszólítani a környező falvakból – ahol nincs alapiskola –, hogy a martosi egyházi oktatási intézmény mellett döntsenek.

A Pozsonyi Egyházmegyében Alistálon működik a legrégebben egyházi alapiskola. Egyedül ez az oktatási intézmény számolhat be arról, hogy szeptemberben több elsőssel kezdenek, mint tavaly. Édes Enikő igazgatónő is örömmel számolt be arról, hogy míg szeptemberben hárman ültek be először az iskolapadokba, addig az idén már hat elsőssel számolnak. Korábban volt olyan időszak is, amikor tizenkét elsős lépte át az iskola küszöbét, de ezt a mostani létszámot is jónak tartja. Az Alistáli Református Egyházi Alapiskola tanulói jelenleg két épületben tanulnak, az egyiket a helyi önkormányzattól bérlik. Az új iskolaépület alapkövét még 1999-ben tették le. Azóta felépült az új iskola, már csak a külső burkolás van hátra. Az igazgató reméli, hogy a munkálatokkal pünkösdre végeznek és az iskola tanulói a tanévet már az új épületben fejezhetik be.

forrás: reformata.sk

Istent keresem

Jn 14,1–6

„Én vagyok az út, az igazság és az élet...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →