Lelkésztovábbképzés 2013

2013. február 08., péntek

A lelkésztovábbképzést szakmailag koordináló, Zsinat által felállított Országos Továbbképzési Koordinációs Tanács (OTKT) 2013. január 28-án véleményezte és jóváhagyta az egyházkerületek 2013-as továbbképzési programjait, valamint elbírálta a beszámítási kérelmeket. Az alábbiakban az egyes egyházkerületek programkínálatát (az OTKT által jóváhagyott és befogadott képzéseket is beleértve) adjuk közre.

A lelkésztovábbképzést szakmailag koordináló, Zsinat által felállított Országos Továbbképzési Koordinációs Tanács (OTKT) 2013. január 28-án véleményezte és jóváhagyta az egyházkerületek 2013-as továbbképzési programjait, valamint elbírálta a beszámítási kérelmeket. Az alábbiakban az egyes egyházkerületek programkínálatát (az OTKT által jóváhagyott és befogadott képzéseket is beleértve) adjuk közre.

Mint ismeretes, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 2010. június 4-én elfogadott Szabályrendelete (Zs.-77/2010.06.04.) értelmében a négy egyházkerület egységes elvek szerint szervezi és tartja számon a lelkipásztorok továbbképzését, biztosítva a kerületek közötti átjárás lehetőségét.

Az alábbiakban az egyes egyházkerületek programkínálatát (az OTKT által jóváhagyott és befogadott képzéseket is beleértve) adjuk közre abban a reményben, hogy a lelkipásztori szolgálat számára gyakorlati megoldásokat és elméleti megalapozást nyújtó szakmai segítséget kapnak a résztvevők, majd egymás tapasztalatai által is gazdagodva térhetnek vissza gyülekezeteikbe, illetve szolgálati területükre. A beszámítási kérelmek után, az OTKT javaslata alapján, az érintettek számára a saját egyházkerületük lelkésztovábbképzéssel  megbízott intézményei állítják ki a kreditigazolásokat.

Az egyes egyházkerületek programkínálata a kapcsolódó letöltéseknél található, valamint az alábbi linkeken is megtalálható.

Dunamelléki Egyházkerület Továbbképzési Programja: www.raday28.hu/lelkesztovabbkepzes vagy: http://www.raday28.hu/hir/lista/lelkesztovabbkepzes/

Dunántúli Egyházkerület Továbbképzési Programja: http://refdunantul.hu/ További információ: dtpuspoki@refdunantul.hu

Tiszáninneni Egyházkerület Továbbképzési Programja: http://srta.tirek.hu/lap/lelkesztovabbkepzes/hir/lista/aktualis-hirek/

Tiszántúli Egyházkerület Továbbképzési Programja: http://www.lelkesztovabbkepzo.hu

A lelkésztovábbképzés 2011. január 1-től hatályos szabályzata elérhető: Református Egyház LXII évf. (2010) 7-8.szám, 213-215.o. és http://www.reformatus.hu/  továbbá http://www.lelkesztovabbkepzo.hu 

Istent keresem

Jel 18

„Erős Úr az Isten, aki megítéli őt” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →