Hálaadó istentisztelet és új épületszárny átadása Szentesen

2014. április 17., csütörtök

Ünnepélyes keretek között adták át a szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola új épületszárnyát. Ennek kapcsán hálaadó istentiszteletet tartottak a helyi Református Nagytemplomban.

Az alkalmon Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke prédikált. Igehirdetésében szólt az iskola utóbbi húsz évéről, amióta az egyház visszakapta az intézményt az államtól. Kiemelte, hogy amikor valaki egy református iskolának a tanulója, tanára lesz, akkor bekerül egy olyan hatalmas közösségbe, amelyikbe már többen előtte is beletartoztak – olyanok, akik elhitték, hogy Isten igéje alapján jó élni és jó az Úr parancsa szerint rendezni az életüket, és erre szeretnék nevelni azokat, akik rábízattak. Bölcskei Gusztáv hangsúlyozta, hogy ennek a közösségnek a célja és középpontja az, hogy Isten megtartó, megőrző hatalma megmutatkozik a hétköznapokban úgy, hogy mindenki látja rajta, hogy az Úr szereti. „Ahol ilyen légkörben tud kibontakozni a nevelés és a tanítás, akkor ott nem 'csak' húsz esztendőért, hanem sokszor húsz évért kell majd hálát adni" – hangsúlyozta Bölcskei Gusztáv.

A hálaadó istentiszteleten Kovách Péterné Mészáros Erzsébet lelkipásztor arról beszélt, hogy megvalósult-e mindaz, amit húsz évvel ezelőtt az alapító okiratban megfogalmaztak. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az iskola célja ma is az, ami húsz esztendővel ezelőtt volt, vagyis, hogy művelt, jellemes, keresztény emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet, hűséges és áldozatkész alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra értékeit befogadni, gyarapítani és tovább adni. Hangsúlyozta, hogy a feladatok sem változtak; a tanulókat az egyház hitvalló tagjává nevelik, a nem református diákokat pedig vallásuk szabad gyakorlása mellett saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére tanítják. A célok és feladatok sikerét bizonyíthatja az is, hogy egyre több szülőben ébred fel a vágy, hogy gyermekét egyházi iskolába írassa, abban bízva, hogy nevelést, keresztény nevelést kap. Így gyarapodott évről évre a szentesi iskola diákjainak száma is. Beszédében ezt a gyarapodást emelte ki Karikó-Tóth Tibor igazgató is, aki elmondta, hogy volt idő, amikor a bezárás fenyegette az intézményt, de ma már folyamatosan nő az iskolába járó gyermekek száma.

Az iskola bővítése 2005-ben kezdődött, amikor az épület beépítetlen padlásterében tantermeket alakítottak ki.A gyermeklétszám növekedése miatt, 2009-től kezdve alakították ki az új épületszárnyat, amelyben tantermek, tornaszoba (kiszolgáló helyiségekkel), könyvtár kapott helyett, illetve a tetőtérben vendégszobákat létesítettek. A beruházás 96 millió forintból valósult meg.

Forrás: ttre.hu

Istent keresem

2Tim 1,15–18

„...az Ázsiában lévők mind elfordulnak tőlem...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →