Az evangéliumot a középpontba

2013. október 07., hétfő

Ünnepi istentisztelettel kezdődött meg a reformáció 500 éves jubileumát előkészítő nagyszabású kongresszus október 6-án. Aki számít, részt vesz a SEK és EKD szervezte eseményen Zürichben. A svájci város ad otthont október 6. és 9. között a reformáció jubileumát előkészítő konferenciának, amelyen a kárpát-medencei magyar reformátusságot Bölcskei Gusztáv, Kató Béla és Fazekas László püspökök képviselik. Bölcskei Gusztáv az MRE lelkészi elnöke a Kálvin gazdaságetikáját feldolgozó munkacsoport moderálása mellett az eseményt lezáró pódiumbeszélgetésben is ott lesz.

A svájci reformátusok (SEK) és a német protestáns egyházak (EKD) közös szervezésében öt kontinens 35 országából mintegy 240 református és evangélikus küldött értékeli egyházi és társadalmi szempontból a reformáció jelentőségét.

Az október 6-9. között sorra kerülő kongresszuson részt vevő nagy tekintélyű teológusok és egyházi vezetők egyben a reformáció 2017-ben esedékes félezredes jubileumának előkészületeiről is tanácskoznak.

A kongresszust megelőző sajtótájékoztatón a szervezők nevében Gottfried Locher SEK elnök és Nikolaus Schneider az EKD tanácsának elnöke egyaránt a reformáció hagyatékának jelentőségét hangsúlyozták, amely a protestáns egyházakat szerte a világban egy közösséggé formálja, és megalapozza az együvé tartozás úrvacsorai közösségben is megpecsételt érzését. A reformáció ugyanis élő hagyaték, amely az evangéliumot állítja a középpontba, ami „felszabadító és örömteli üzenet", értékelte Locher, míg Schneider az összefogás fontosságát hangsúlyozta: „Évszázadok egymás mellett élése, sőt ellenségeskedése után a reformátori egyházak ma közös tanúságtételre hívattak és elkötelezettek a világ közös szolgálatában". A két egyházvezető utalt arra, hogy most először kerül sor arra, hogy a reformátori egyházak közösen akarják ünnepelni a sokszínű reformáció jubileumát Európában, amiben Locher szerint erő van, és „világszerte sok dinamikát válthat ki".

Gottfried Locher, SEK elnök és Nikolaus Schneider, az EKD tanácsának elnöke

A közös bizonyságtétel sürgető felelőssége indította arra a szervezőket, hogy a jövő érdekében emlékezzenek meg a reformátorok hagyatékáról. Az embereknek a tiszta evangéliumra van szükségük, - mutatott rá Schneider - arra a másik hangra, amely napjaink teljesítményközpontúságával és az önmegvalósítás önző kényszerével szemben Isten kegyelméről és a felebarát szeretetéről szól. Locher kritikus kérdése is ezzel szembesíti a résztvevőket: „hogyan is állunk az igehirdetésünk világosságával és érthetőségével?". A reformáció ugyanis az egyház, méghozzá a Krisztus egy egyháza folytonos megújulásáról szól – intett alázatra az MRE partneregyházának elnöke.

Az egyházvezetők mellett a felekezeti és ökumenikus világszervezetek vezetőit, közöttük Olaf Fykse Tveit EVT főtitkárt, Rowan Williams korábbi anglikán érseket és Kurt Koch kardinálist is felsorakoztató kongresszus mottójaként is szolgálhatnának Schneider szavai, aki óvott attól, hogy a reformáció jubileumát önmagunk ünneplésére használjuk és öntömjénezéssé silányítsuk. „Sokkal inkább Isten rajtunk véghezvitt tetteit ünnepeljük, ahogy azok annak idején, a modern világ kor kezdetének viharos időszakában újból láthatóvá váltak."

Luther, Kálvin, Zwingli és Knox nyomában ma mintegy 200 millió keresztyén él, akiknek hite a reformációban gyökerezik.

SEK/Külügyi Iroda

Istent keresem

Lk 9,37–50

„Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink