Átadták a TÁMPONT Szolgáltató Központot Nyírszőlősön

2010. március 29., hétfő

altMárcius 28-án ünnepélyes keretek között adták át Nyírszőlősön a TÁMPONT Szolgáltató Központot. Az ünnepi istentiszteleten Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

Igehirdetésében elmondta, hogy ma minden a gyülekezetek szintjéről induló kezdeményezésnek elvitathatatlanul nagy jelentősége van, mert támpontokra mindig szükség van. A legfőbb támpont e mai világban is a Szentháromság Isten. A Nyíregyháza–Sóstói Református Egyházközség társadalmi szerepét és felelősségérzetét szimbolizálja ez a komplex módon akadálymentesített épület.
Kósa László, az egyházközség lelkipásztora arról számolt be, hogy a projekt megvalósításához az egyházközség, az ÉAOP keretében (Észak-Alföldi Operatív Program) pályázat útján nyert 40.000.000- Ft támogatást. A Tiszántúli Református Egyházkerület 5.000.000- Ft-tal támogatta a beruházást, de jelentős anyagi segítség érkezett a gyülekezet tagjainak részéről is. Az Európai Unió és a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósult beruházás a hátrányos helyzetben élők segítő szolgálatához biztosít modern, a mai kor igényeinek megfelelő infrastrukturális hátteret. Az együttérzésen túl ma egyre inkább szükség van az odafigyelésre, a segítő együttműködésre, az önként vállalt közös teherhordozásra. Talán szokatlannak tűnik, hogy egy gyülekezeti közösség szerepet vállal a munkaerőpiacon, de sajnos egyre több azoknak a száma egyházon belül és kívül, akik valamilyen oknál fogva elveszítették a munkahelyüket vagy megváltozott a munkaképességük. Számukra kínál ingyenes képzéseket, tanfolyamokat, programokat a TÁMPONT. Sajnos a fenti problémák a családi életben is éreztetik hatásukat, de megérezhetővé válnak lelki és anyagi síkon. Ez oknál fogva a TÁMPONT munkaterve a mentális segítségnyújtáson túl a szociális támogatás irányába is kiterjed.

Kósa László
református lelkész


Istent keresem

2Tim 2,19–26

„De az Úr szolgája ne viszálykodjék,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →