A reformáció nagy témái kerültek terítékre

2016. június 23., csütörtök

Kilenc egyházmegye több, mint kétszáz lelkésze vett részt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkésztovábbképzőjén, amelynek 2016. június 13. és 16. között immár hagyományosan a berekfürdői Megbékélés Háza református konferencia központ adott otthont.

A lelkésztovábbképző célja – mint az egyház honlapján közzétett beszámoló fogalmaz –, hogy „az egyházban szolgáló lelkészi jellegű személyek a találkozás, nosztalgiázás, pihenés, kikapcsolódás mellett elsősorban okuljanak és tanuljanak". A három napos rendezvény fő témája a reformáció volt.

Szabó István dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke a konferencia harmadik napján „Sola Scriptura, a Szentírás haszna" címmel tartott előadást. Előadásában kifejtette, hogy Kálvin volt a történelem egyik legnagyobb Krisztus hívője, aki csakis a Szentírás alapján magyarázta a Szentírást. A Szentíráshoz való ragaszkodása pedig megmaradt a mindennapi dolgok végzésében is, és ez alapján hozott határozatokat. Ami viszont a legfontosabb a reformátusok számára, hogy csakis a Szentírásból ismerhető meg Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek és a Szentháromság. Utána ismerhetjük meg magunkat is és a mi viszonyunkat, kapcsolatunkat a Szentháromság egy igaz élő Istennel. Természetesen nem elfelejtve azt a tényt, hogy ez a kapcsolat, a szövetség Isten ajándéka, amelyet az Ő igazságossága által, kegyelemből ad nekünk, minden embernek – hangsúlyozta a püspök.

Forrás: reformata.sk, fotó: Szarvas László

Istent keresem

Jel 18

„Erős Úr az Isten, aki megítéli őt” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →