A párbeszéd vándorlássá alakult

2013. március 08., péntek

Az Európai Egyházak Konferenciájának Egyház és Társadalom Bizottsága előkészítő ülést szervezett az EVT tizedik nagygyűléséhez, amely a dél-koreai Busanban lesz 2013. október 30. és november 8. között.

Az előkészítő ülésre 2013. februrár 26–28-án Brüsszelben került sor, amelyen mintegy harminc európai delegált részvételével. Az előkészítő konferencián Dani Eszter EVT küldött és a szerző, az európai globalizációs munkacsoport tagja vettek részt.

Az EVT Nagygyűlésen különböző hagyományokkal rendelkező keresztyének százai találkoznak a világ számos területeiről, hogy együtt ünnepeljenek, tanuljanak és imádkozzanak. Reménység szerint mintegy 349 EVT tagegyház 825 küldötte fog részt venni a találkozón. A Nagygyűlés mottója: „Életnek Istene, vezess minket az igazságra és a békességre!"

Ez a központi gondolat az alábbi témák szerint kerül kifejtésre:

Koinonia – egység és közösség – egy hit és közösség Krisztusban.

Martyria – misszió és evangelizáció – az egyház bizonyságtétele a világban

Diakonia – igazság és béke – hit a cselekedetben és a világ szolgálatában

Ökumené – növekedés a hitben és készülés a vezetésre

Vallásközi párbeszéd és együttműködés – közös pontok minden egyház számára

A dialógus célja

A Nagygyűlésen majd minden nap bibliatanulmánnyal kezdődik, a témákban plenáris előadásokon vesznek részt a küldöttek és különböző szekciókban végzik a munkát. A több tematikus szekció közül az egyik a globalizációról szóló CEC (Európai Egyházak Konferenciája) és CLAI (Egyházak Latin-Amerikai Tanácsa) közötti globalizációs párbeszédről szól. Az előkészítő konferencián a párbeszéd folyamatát és eredményeit a munkacsoport tagjai mutatták be, sőt a közös dokumentum mellett elkészült egy kisfilm is, amely hamarosan nyilvánosan is elérhető lesz.

A párbeszéd fő célja az volt, hogy az előző, 9. EVT Nagygyűlés (Porto Allegre, 2006.) nyomán a globalizációval kapcsolatos különböző latin-amerikai és európai tapasztalatokat a munkacsoport tagjai megosszák egymással, és közösen keressenek erre válaszokat. Mindamellett, hogy a két munkacsoport egy meghatározott, fontos témán dolgozhatott együtt, az őszinte dialógus pozitív hatással lehet a tágabb ökumenikus közösség globalizációval kapcsolatos eszmecseréjére is.

A dialógus savát-borsát a globalizációval kapcsolatos sajátos, és néha különböző latin-amerikai és európai tapasztalatok adták, amellett, hogy a hat évig tartó párbeszéd során mindkét kontinens egyházai megtapasztaltak egy globális pénzügyi, szerkezeti és bizalmi válságot is. Az európai üzenet a gazdasági és éghajlati igazságosságra fókuszál, amely a környezetvédelemre, a föld erőforrásainak igazságosabb használatára, a felelősségteljes sáfárkodásra és a szociális piacgazdaság erősítését foglalja magába.

„A párbeszéd vándorlássá alakult, ahol gondoskodunk egymásról és imádkozunk egymásért. Mindez érzékennyé tesz minket arra, hogy erőfeszítéseket tegyünk azért, hogy a béke és szeretet eszközei legyünk." – összegezte Julio Murray püspök, a CLAI elnöke.

Vándorima

A Busanba vezető úton hadd menjünk Veled alázatosan, Életnek Istene!

A Busanba vezető úton Krisztus tanítványaiként összegyűlve vezess minket az imádságban és szabadíts fel minket!

A Busanba vezető úton irányíts minket a Szentlélekben való igazság, békesség és öröm útján!

Ámen.

(A 10. EVT Nagygyűlés imádsága)

Kodácsy Tamás

Istent keresem

1Thessz 4,1–8

„...testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →