Húsz éve indult újra a református oktatás

2012. május 29., kedd

A református oktatás újraindulásának 20. évfordulója alkalmát ünnepli a magyarországi reformátusság. A Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében hálaadó istentiszteletet tartanak.

Néhány évtizednyi történelmi kényszerhelyzet után a Magyarországi Református Egyház, a többi történelmi vallásfelekezettel együtt lehetőséget kapott arra, hogy újra megteremtse és kiépítse széleskörű oktatási rendszerét, iskolahálózatát.

A rendszerváltás után törvényben biztosították a szabad vallásgyakorlást. 1991-ben törvény határozott arról, hogy azokat az egyházi ingatlanokat, amelyek állami vagy önkormányzati tulajdonba kerültek, fokozatosan vissza kell adni az egyházaknak, amennyiben abban hitéleti, oktatási, egészségügyi vagy szociális feladatokat kívánnak ellátni. Az elmúlt évben a püspökladányi református iskola indulásával lezárult az államosított egyházi ingatlanok tulajdonjogának törvényi rendezése.

129 intézmény

Az ünnepségnek azért Debrecen ad otthont, mert a Református Kollégium az egyetlen olyan református oktatási intézmény az országban, amely az alapítása óta megszakítás nélkül, töretlenül működik és őrzi az ősi szellemiséget illetve tudást, amelyből erőt meríthettek az újrainduló iskolák.

Csaknem negyvenezer diák ül ma református iskolapadban országszerte. Jelenleg a Magyarországi Református Egyház fenntartásában 47 óvoda, 76 általános iskola, 28 gimnázium, 8 szakközépiskola, 3 szakiskola, 14 művészetoktatási, 6 gyógypedagógiai intézmény, 21 diákotthon, valamint két pedagógiai szakszolgálat és egy pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény tevékenykedik. A 2011/12. tanévben 206 közoktatási feladatot lát el 129 intézmény keretei között a református közoktatás.

A június 2-i ünnepi istentiszteleten igét hirdet Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Az alkalmon Kálmán Attila, volt államtitkár, gimnáziumi igazgató és Kósa Lajos, Debrecen polgármestere köszöntőt mond. A Nagytemplomban rendezett ünnepségen bemutatják a hálaadás a református iskolákért emlékérmet. A hálaadó ünnepségre meghívást kaptak a református iskolák fenntartói, vezetői és pedagógusai, valamint egykori vezetői, akik a járatlan utat kitaposták.

reformatus.hu

Ez történik továbbiak →