A béke műhelye

2018. január 03., szerda

Január elseje a béke világnapja. A Szent Egyed közösség idén ötvenegyedik alkalommal hívta közös sétára a békeszerető embereket Budapesten és Pécsett. A résztvevők a fővárosi Egyetemi templomban ökumenikus imaórán fohászkodtak befogadásért, szeretetért, tiszteletért és valódi párbeszédekért.

A Szent Egyed közösség Ferenc pápa béke világnapjára írt üzenetéhez kapcsolódva az év első napján arra hívta az embereket, hogy fáklyás felvonulással és imádsággal emlékezzenek a háborúban szenvedő országokra.

A budapesti felvonulás a Salkaházi Sára-emléktáblától indult és az Egyetemi templomnál zárult ökumenikus imádsággal, amelyen Bíró László püspök mondott beszédet, Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Aaron Stevens, a budapesti református Skót Misszió lelkésze szolgált imádsággal.


Bíró László püspök a Jelenések könyve (Jel 21,1–8), az új ég és új föld eljövetelének olvasmánya köré fűzte gondolatait. „Nem utópisztikus látomás ez, hiszen a felelősségről is beszél. Széteső világunkban, ahol sok háború dúl, imádkozzunk az új égért és új földért” – kérte a püspök. A szónok hangsúlyozta: az ember személy, közösségben létezik, találkozásokra és párbeszédre van szüksége. Felolvasták a föld háborúktól és más konfliktusoktól szenvedő országainak nevét, majd fohászkodtak és gyertyát gyújtottak értük. 

Fabiny Tamás evangélikus püspök imában kérte az Urat, hogy vegye el az emberek szívéből a félelmet, a rosszindulatot, és legyen a város valóban a béke, az irgalom, a befogadás, a megbocsátás műhelye, ahol a jóakaratú emberek egymásra és az Istenhez vezető útra találnak. 

Aaron Stevens is hálát adott a békéért, tudván, hogy sok országban háború van. Hozzátette, hogy csendesnek tűnő hazánkban is csalóka a béke, a családon belüli erőszak nagyon sok sebet ejt. Olyan békességért imádkozott, amely csak az Úrtól származhat; olyan világért, ahol nem fegyverrel védik az igazságot, ahol az idegen ember megjelenését áldásnak tekintik.

A teljes cikk a Magyar Kurír oldalán olvasható. 

Fotó: Merényi Zita

Istent keresem

5Móz 9

„Tudd meg azért ma, hogy Istened, az Úr vonul előtted...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →