Református
hit- és erkölcstan

Biblia, műveltség, élmény

Kedves Szülő! Isten hozta honlapunkon!
Hit- és erkölcstan vagy etika?
A döntés az Önöké!

A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap. Ennek érdekében a legtöbbször felmerülő szülői kérdések mentén, kulcsszavakra bontva összeállítottunk egy információs anyagot, amelynek segítségével Ön is választ kaphat kérdéseire. A honlap emellett kisfilmek, letölthető tananyagok segítségével ad betekintést a református hittanórák világába, módszertanába és mindennapjaiba, hogy láthassa:

Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon is!

Mi történik egy felső tagozatos
református hittanórán?

Mi történik egy alsó tagozatos
református hittanórán?

Milyen erkölcsi nevelést ad
a református hittan?