A szabadulásra vágyók szolgálatában

Kép: A szabadulásra vágyók szolgálatában
„Ne intézményként, hanem valódi személyes kapcsolatként legyünk jelen a magyar társadalomban!" Jubileumi szakmai napot tartottak egyházunk társadalmi misszióiban szolgálók számára a Református Missziói Központban.

Reformáció

„Isten eszközei vagyunk"

„Ezen a kerek évfordulón mi, a 21. század keresztyénei próbáljuk láthatóvá tenni az egyházunkat" – a rimaszombati reformációi megemlékezésen átadták a felvidéki reformátusok új központját és felavatták a város gályarab-emlékművét. Az ünnepség résztvevőivel Felvidék örökségéről és a reformációról beszélgettünk.  

Az aranyhíd mindenkié

„Nem az a kérdés, hogy a magunk köreiben megőrizzük-e a reformáció értékeit, hanem az, hogy engedelmesen odaadjuk-e magunkat az Úr Jézus Krisztus kezébe, hogy az üdvözítés evangéliuma sokakhoz eljusson" – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház reformációi ünnepségén.

In memoriam

Elhunyt Dr. Kállay Géza

Három nappal 58. születésnapja előtt hirtelen elhunyt Kállay Géza irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Budahegyvidéki Református Egyházközség presbitere.

A világban

Az Egyházak Világtanácsa az iraki vallási sokszínűségért

Az Egyházak Világtanácsának Végrehajtó Bizottsága hivatalos nyilatkozatban adott hangot aggodalmának a keresztyéneket is hátrányosan érintő iraki fejlemények kapcsán.

Istent keresem

Ez 23,22–35

„Rád zúdítom féltékenységemet...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Videóüzenet

Egy életforma

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének üzenete a reformációról.

Adomány

Segítsünk az újrakezdésben!

Kép: Segítsünk az újrakezdésben!

A polgárháború következtében a szír gyermekek és fiatalok állandó feszültségben élnek, folyamatosan erőszakkal kénytelenek szembenézni. Ezért különösen is fontos szerepük van az életükben a biztonságos helyeknek. Szíriai vasárnapi iskolai program támogatására gyűjt adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Egy doboznyi szeretet

Kép: Egy doboznyi szeretet

Nehéz körülmények között élőket segít tartós élelmiszerrel, tisztítószerekkel a Magyar Református Szeretetszolgálat. Adományaival Ön is segíthet!

PályázatokBlogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztFuss, rohanj!

A külső, többnyire liberális érv az unió mellett mindig az emberek egymás iránti szeretetének parancsa.

MegmondomA Mindenható megbánásai

Ha azt akarod, hogy Isten "kiszámítható maradjon" számodra, illetve következetesen cselekedjen, akkor maradj mellette.

KriszTeSóAkkor végül is lesz idén reformáció?

Az én szívügyem ezek közül az istentiszteletek szigora és fegyelmezettsége.

Ez történik továbbiak →

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió