Reformátusok a közel-keleti közösségekért

Tapasztalatainkat megosztani, egymás meghallgatni, egymás történeteire odafigyelni, közösen mérlegelni és felismerésre jutni, hitünket megvallani, bizonyságot tenni és együtt megújulni. Ez a célja annak a közös útnak, amit a világ reformtátusai az elmúlt hónapokban a világjárvány árnyékában és a lezárások ellenére virtuálisan, mégis valóságosan bejártak. És amit egészen a Református Egyházak Világközösségének (REV) 2024-ben tervezett nagygyűlésééig azért folytatnak, hogy közösen találják meg a választ a legfontosabb kérdésre: mit kíván tőlünk Isten valójában.

980x520-StopOccupation (1).jpg

„Azért gyűltünk ma össze, hogy közösen gondolkodjunk arról, mit is kíván tőlünk Isten valójában, és megerősítsük odaszánásunkat az igazságosság felé vezető közös utunkon” – fogalmazott Najla Kassab, a mintegy 100 millió tagot számláló közösség elnöke, a sorozat első videókonferenciája alkalmából még decemberben. „Minősített időt élünk napjainkban, ami arra hív minket, hogy cselekedjünk és minden erőnket latba vetve törekedjünk gyógyírt kínálni világ sebeire, amit az évtizedes igazságtalanság ejtett rajta és amit a védőoltás sem képes meggyógyítani. Ez a folyamat esély arra, hogy új utakat keressünk a Közösségünk megerősítésére és a világ átformálására, új alternatívákat álmodjunk és új látomást fogalmazzunk meg közösen egy olyan valóságról, ami az igazságon nyugszik” – mondta a libanoni lelkésznő.

980x520-Najla.jpg

Najla Kassab, a REV libanoni elnöke

Fotó: wcrc.ch

A REV azzal a céllal kezdte el a tapasztalat- és eszmecserét, hogy a világjárvány következtében még inkább kiélezett társadalmi igazságtalanságra felhívja a figyelmet és közös gondolkodásra hívjon arról, hogy milyen választ adhat a világ reformátussága a krízisre.

A legutóbbi tanácskozás „hit vészhelyzetben” címmel a közel-keleti egyházak helyzetére összpontosított. A térséget közismerten a stabilitás hiánya, a bizonytalanság és állandósult problémák jellemzik. Az egyiptomi, libanoni, iráni, iraki és szíriai református egyházak társadalmaik szerves részeiként élnek, ezért maguk is számtalan sorscsapást kénytelen elszenvedni. A helyi lelkészek és egyháztagok ugyanakkor a megrázkódtatások közepette is arról számolnak be, hogyan tapasztalják meg Isten jelenlétét életükben és miként töltik be Isten elhívását arra, hogy a hit és reménység képviselői és aktív munkálói legyenek a társadalomban.

A tanácskozás második részében a résztvevők kimondottan a palesztin nép helyzetére fordították figyelmüket. A REV régóta elkötelezett támogatója és szószólója a palesztinok igazságért való küzdelmének és krisztusi reménységben gyökerező állhatatosságának. A résztvevők megvitatták a keresztyén mozgalom, a Kairos Palesztina tavaly kiadott Segélykiáltás a reménységért címet viselő, határozott fellépést sürgető felhívását, és betekintést nyertek a palesztin családokat fenyegető kényszerkilakoltatások hátterébe, a Gázai övezet lakóinak sorsába, és a fiatal generáció váradalmaiba. A hozzászólók a palesztin helyzetet teológiai szempontból is értékelték, a kolonizáció, megszállás és birodalmi törekvések összefüggéseiben.

A REV egyrészt arra kéri tagjait, hogy szolidaritásuk jeleként aláírásukkal támogassák a palesztin keresztyének felhívását, és a konzultáció nyomán konkrét felhívással fordult tagegyházaihoz és a szélesebb ökumenikus közösséghez, hogy tegyenek meg mindent a kelet-jeruzsálemi Sheikh Jarrah kerületben élő palesztin családokat fenyegető kilakoltatásokkal szemben. A folyamatban lévő kilakoltatási hullám a palesztinok emberi jogait, élethez és szociális biztonsághoz való jogát érintő sérelmek sorába illeszkedik, emlékeztet a református szervezet az izraeli kerületi bíróság legutóbbi határozatára utalva, amelynek következtében további négy család volt kénytelen elhagyni otthonát május 2-án.

„A tanácskozásunk végén megfogadjuk, hogy a világba kimenve nem maradunk némák az igazságtalanság láttán. Azzal a bizalommal megyünk ki, hogy nem a Golgotára vezető út volt a végső állomás, hanem a feltámadás. Abban a hitben, hogy Isten használni fogja Közösségünket arra, hogy jobb jövőt készítsen mindenki számára, ahol valóban az igazság szerint élünk. Bízunk abban, hogy Isten sohasem hagy magunkra, és továbbra az Ő egyháza maradunk, amelyik a reménység magvait hinti el a világban. És lesz bátorsága ahhoz, hogy az igazságot a hatalmasokkal szemben is kimondja” – zárta az ülés a REV elnöke, mielőtt arabul áldást mondott volna.